THÁNH CHV
Thánh Đa-minh Sa-vi-ô
Đa-minh Sa-vi-ô sinh ngày 02.04.1842 tại San Giovanni di Riva, vùng Chieri, thuộc tỉnh Tô-ri-nô...
READ MORE
Đầy tớ Chúa Attilio Giordani
Khai mở án kiện tại Giáo phận: ngày 21.11.1994 Hoàn tất án kiện: ngày 19.01.1996 Sớm yêu mến...
READ MORE
Chân Phước Alberto Marvelli
Alberto Marvelli sinh tại Ferrari vào ngày 21 tháng Ba năm 1918, là người con thứ hai trong gia...
READ MORE
Chân Phước Phan-xi-cô Kesy và bốn Bạn tử đạo
Hồ sơ tử đạo được công bố: ngày 26.03.1999 Được phong Á Thánh: ngày 12.06.1999 Năm người trẻ tử...
READ MORE
Chân Phước Giuse Calasanz, Chân Phước Enrico Aparicio và 93 bạn tử đạo

Chân Phước Giuse Calasanz, Chân Phước Enrico Aparicio và 93 bạn tử đạo

READ MORE
error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG