THÁNH CTV
Đáng kính Dorothea Chopitea
Khởi sự án kiện: ngày 04.041927 Tuyên phong Đáng kính: ngày 09.06.1983 Đầy sức sống, quyết liệt...
READ MORE
Chân Phước Giuse Calasanz, Chân Phước Enrico Aparicio và 93 bạn tử đạo

Chân Phước Giuse Calasanz, Chân Phước Enrico Aparicio và 93 bạn tử đạo

READ MORE
error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG