THÁNH SDB
Thánh Gioan Bosco
Gioan Bosco sinh ngày 16.08.1815 tại xóm Becchi, làng Castelnuovod’Asti, tỉnh Torino; thuộc gia...
READ MORE
Chân Phước Mi-ca-en Rua
CHÂN PHƯỚC MICAE RUA Một môn sinh – một khuôn mẫu – một người kế vị Chia đôi mọi sự...
READ MORE
Chân Phước Bronislao Markiewicz
Được phong Chân Phước: ngày 19.06.2005 Một linh mục của những người nghèo Bronislao Markiewicz...
READ MORE
Chân Phước Louis Guanella
Được phong Chân phước: ngày 25.10.1964 Lễ kính vào ngày 24.10 hằng năm Cha Louis Guanella, một...
READ MORE
Chân Phước Philip Rinaldi
Được phong Chân phước: ngày 29.04.1990 Kính nhớ: ngày 05.12 hằng năm Đến với Don Bosco Chân...
READ MORE
Đấng đáng kính Anrê Beltrami
Khởi sự Án kiện: ngày 21.04.1911 Tuyên phong Đấng Đáng kính: ngày 05.12.1966 Cậu Bé được mọi...
READ MORE
Thánh Luigi Orione
Được phong Á thánh: năm 1980 Được phong Hiển thánh: năm 2004 Kính nhớ: ngày 16.05 hằng năm Được...
READ MORE
Thánh Luy Versiglia
Được phong Chân phước: ngày 15.05.1983 Được phong Hiển thánh: ngày 01.10.2000 Một Chuyên Viên...
READ MORE
Chân Phước Louis Variara
Được phong Đáng Kính: ngày 02.04.1993 Được phong Chân Phước: ngày 14.04.2002 Những năm đầu đời –...
READ MORE
Đáng kính Sư huynh Simon Srugi
Khởi sự án kiện: ngày 11.05.1964 Tuyên phong Đáng kính: 02.04.1993 Sinh tại Nazaret nhưng sống ở...
READ MORE
Đầy tớ Chúa Octavius Ortiz
Mở án kiện Phong thánh tại Giáo phận: ngày 08.07.1992 Hoàn tất án kiện: ngày 22.12.2001 Người...
READ MORE
Đáng kính Vinh sơn Cimatti
Một gia đình thánh – người chị được phong chân phước Vinh Sơn Cimatti sinh ngày 15.07.1879...
READ MORE
error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG