THÁNH TRẺ
Chân phước Laura Vicuna
Laura Carmen Vicuna sinh tại Santiago, Chilê, ngày 05-04-1891, là con ông Joseph Domenico và bà...
READ MORE
error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG