Chân Phước Bronislao Markiewicz

Được phong Chân Phước: ngày 19.06.2005


Một linh mục của những người nghèo

Bronislao Markiewicz sinh ngày 13.05.1842 tại Pruchniz, Galizia-miền nam Bồ Đào Nha, là con thứ sáu trong một gia đình đạo đức, gồm mười một anh chị em. Ở trường học, Bronislao đã đương đầu với nạn đói, nghèo khổ và phải chịu ngược đãi vì những lý tưởng Kitô giáo, nhưng với sức mạnh của đức tin cậu đã vượt thắng tất cả và quyết định vào chủng viện, để rồi vào ngày 15/9/1867, Bronislao được thụ phong linh mục.

Sau khi chịu chức linh mục, Bronislao đã cống hiến tất cả sức lực của mình cho công tác giảng dạy giáo lý và mục vụ tông đồ cho các tù nhân, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những người nghèo. Linh mục Bronislao đã bị những đứa trẻ đang chịu đau khổ bởi mọi thứ nghèo túng thu hút và ngài đã quyết định học nghiên cứu thêm về giáo dục nhằm giúp đỡ và cứu vớt linh hồn của chúng hữu hiệu hơn.

Chúa Quan Phòng đã khơi dậy ngọn lửa nhiệt thành nơi Bronislao, để ngài tham gia vào một tu hội chuyên chăm sóc các thanh thiếu niên.

Theo Don Bosco như một Salêdiêng

Bị hấp hồn bởi tinh thần của Don Bosco, Bronislao đã đến Nước Ý, mà chẳng biết từ lâu đã mang nơi mình tinh thần ấy. Bronislao đã xin và được gia nhập vào Tu hội Salêdiêng năm 1887, và đã tuyên khấn trọn đời trong tay Don Bosco. Bronislao đã được may mắn nghe những lời giáo huấn của Don Bosco và hấp thụ trực tiếp tinh thần của vị thánh. Để rồi vào năm 1892, Bronislao trở về Bồ Đào Nha với tư cách một Salêdiêng và quản xứ Miejsce, ở Galizia, nơi đây ngài đã hiến dâng đời mình cho người nghèo và những người trẻ Ba Lan bị bỏ rơi.

Quyết liệt hơn – một Tu hội mới

Để đáp  ứng hữu hiệu hơn trước những nhu cầu cụ thể của người nghèo ở Galizia, Bronislao cảm thấy cần phải sống tận căn những nguyên tắc sống của Don Bosco, và với những góp ý của các cộng sự viên, Bronislao đã sáng lập một Hội, được gọi là Hội Làm Việc và Tiết Độ. Sau khi ngài qua đời được chín năm, thì hiệp hội do ngài lập với hai ngành nam và nữ đã được Giáo hội công nhân và phát triển thành hai Tu hội đặt đưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh Thiên Thần Michael. 

Những người Micae

Những thành viên của tu hội mới này được gọi là người Micae. Như Don Bosco, Cha Bronislao luôn cổ vũ, kêu gọi các con cái của ngài và các bạn trẻ có lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria cũng như Thánh Micae, đấng ngài đã chọn làm đấng bảo trợ để chống lại sự dữ trong đời sống thường ngày. Liên kết với Chúa Kitô Khổ Nạn và đức tiết độ là những đặc điểm  trong các hoạt động tông đồ của ngài cho anh chị em.

Ngài qua đời ngày 29/1/1912, tại Miejsce Piestowe.

Trang Chủ

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG