Chân phước Eusebia Palomino

Tiến trình Phong thánh: ngày 12.04.1982
Được tuyên Đáng kính: ngày 17.12.1996
Được phong Chân Phước: ngày 25.04.2004


Một cô gái nhỏ tại Salamanca

Eusebia Palomino Yenes sinh ngày 15.12.1899 tại Cantalpino thuộc tỉnh Salamanca ở phía tây của Tây Ban Nha. Gia đình của ông Augustine Palomino rất nghèo, nhưng ông là một con người có đức tin mạnh mẽ. Có những thời gian trong năm, Eusebia và bố phải đi ăn xin ở những làng lân cận, nhưng họ làm điều đó với niềm vui và với đức tin đơn thành.

Học từ nơi người Bố

Trong những cuộc hành trình dài, ông Augustine đã dạy cho đứa con gái nhỏ của mình về đức tin, và cô bé rất thích học biết các mầu nhiệm về Thiên Chúa. Eusebia lao động, cầu nguyện và được cả gia đình thương mến. Ngày được rước lễ lần đầu là một ngày mà cô đã hết sức chú tâm sốt sắng. Chẳng bao lâu sau đó, cô đã được một gia đình khá giả thuê giúp việc. Ngay từ tuổi mới lớn, cô đã không ngừng chú tâm làm cho mình tăng trưởng và luôn coi việc làm bạn với Chúa Giê-su là điều hệ trọng nhất.

Phụ làm Bếp với các Sơ

Khi được gởi tới Salamanca, đầu tiên cô đã trông coi các trẻ em, sau đó trở thành một người phụ giúp tại lưu xá. Cô thực sự khao khát trở thành một nữ tu. Một ngày kia, trong khi đang cuốc xới đất, cô nhặt được một ảnh đeo Đức Mẹ Phù Hộ. Ngay sau đó, một người bạn kỳ bí đã đưa cô tới Nguyện Xá của các sơ. Các sơ đã mời cô ở lại với họ để phụ giúp công việc.

Trở thành một Nữ Tu Sa-lê-diêng

Mẹ Phó Bề Trên đã tới thăm Salamanca và chấp thuận cho cô trở thành một thỉnh sinh. Eusebia đã vào nhà tập tại Barcellona. Với lối sống khiêm tốn và nụ cười đôn hậu, chi đã giúp xây dựng tình bạn với những người khác. Eusebia đã trở thành Nữ tu của Tu Hội Con Đức Mẹ Phù Hộ vào năm 1924, rồi sau đó được gởi tới Valverde del Camino trong vai trò một người làm bếp và giúp việc nhà. Chị đã bắt đầu thực thi việc phục vụ bình thường một cách phi thường như Don Bosco từng mong muốn, tới mức độ Thiên Chúa đã đổ dư tràn ân huệ của Ngài xuống trên chị.

Một Cuộc sống Tâm linh hấp dẫn các thiếu nữ

Các cô thiếu nữ luôn muốn đến bên cạnh chị do bị lôi cuốn bởi đời sống tâm linh của chị. Chi bắt đầu làm việc tại Nguyện xá. Các chủng sinh, người lớn, các linh mục đã tới với chị để xin những lời khuyên, để được khích lệ bởi tinh thần cầu nguyện của chị, để có một đức tin xác tín hơn. Chị đã cổ võ và lan truyền lòng sùng kính các thương tích thánh của Chúa, và điều được gọi là “Tôi tá Đức Maria” của thánh Lui M. Grignon de Montfort. Người ta đã nói tới nhiều sự lạ lùng xảy ra trong cuộc sống của chị.

Một Tiên Tri

Giống như Don Bosco, chị đã nhận được từ Chúa ơn nói Tiên tri. Chị đã nói tiên tri về cuộc nội chiến Tây Ban Nha, và đã hiến dâng bản thân làm lễ hy sinh cầu nguyện cho đất nước Tây Ban Nha. Sau đó, chị bắt đầu cảm thấy không được khỏe. Sơ linh hướng Carmen Moreno của chị, người cũng trở thành một vị tử đạo và chân phước, đã chăm sóc cho chị, nhưng trong khi đó, chị đã báo trước về hoàn cảnh của sơ này. Eusebia đã nói tiên tri về cuộc tử đạo của Moreno.

Những Thị Kiến và Cái Chết

Trước khi chết, chị đã có một số các thị kiến và ngất trí. Chị đã về với Chúa vào ngày 10.02.1933. Đức Thánh Cha Gioan Phao-lô II đã tuyên phong Chân phước cho chị vào ngày 25.04.2004. Thi hài của chị hiện đang được đặt tại Valverde.

Trang Chủ

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG