Chân Phước Giu-se Quadrio

Khởi án phong tại Giáo phận: ngày 21.01.1991
Hoàn tất án phong cấp Giáo phận: ngày 18.07.1992


“Tôi sẽ cố gắng nên thánh”

Giuse Quadrio sinh tại Vervio (Sondrio, Bắc Ý) trong một gia đình nông dân nhưng rất đạo hạnh. Ngay từ năm lên  8 tuổi, cậu đã có một quy luật sống cho mình được tóm gọn trong lời này “Tôi sẽ cố gắng nên thánh!”

Một sinh viên xuất sắc nhưng rất khiêm tốn

Giuse đã trở thành một tu sĩ Salêdiêng vào năm 1937 và được đánh giá là người có nhiều tài năng. Thầy được gởi học triết tại đại học Gregoriana ở Rô-ma, nơi mà sau đó thày cũng học theo học thần học sau 2 năm dạy triết học cho các sinh viên tại tại Foglizzo. Trong những năm theo học, việc đào luyện và tông đồ, đời sống thiêng liêng, đời sống nội tâm và những sự tốt lành của thầy luôn tăng tiến ngày càng rõ rệt dù thày không muốn tỏ lộ. Sự thành công trong học tập và khả năng tri thức không ảnh hưởng gì đến nhân cách vui tươi và sẵn lòng giúp đỡ của thầy. Thầy không bao giờ tỏ ra tự phụ.

Giáo sư thần học

Sau khi thụ phong linh mục vào năm 1947 và đạt bằng tiến sĩ thần học vào năm 1949, cũng tại đại học Gregoriana, cha bắt đầu giảng dạy thần học tại Đại Học Giáo hoàng Athenaeum ở Tôrinô. Lối giảng dạy chính xác và mạch lạc đã để lại ấn tượng sâu đậm nơi nhiều sinh viên của cha. Năm 1960, một căn bệnh nan y đã rút ngắn cuộc đời của cha.

Thanh thản trong bệnh tật

Hoàn toàn hiểu rõ về căn bệnh của mình, cha vẫn tiếp tục dạy học bao có thể cũng như tham gia vào mọi hoạt động của cộng thể. Trong suốt thời gian dài nằm điều trị trong bệnh viện, sự tốt lành của cha đã lan tỏa sang những bệnh nhân khác. Ngay cả các bác sỹ cũng như các nhân viên bệnh viện cũng khâm phục cha. Vài tháng trước khi qua đời, cha đã viết rằng: “Ngay từ đầu, phép lạ lớn lao nhất của cha Rua thể hiện nơi tôi là chính niềm bình an hoan lạc khiến những tháng ngày chờ đợi của tôi trở thành thời gian hạnh phúc nhất và đẹp nhất trong đời tôi”. Cha Giuse đã qua đời ngày 23.10.1963.

Trang Chủ

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG