Chân Phước Louis Guanella

Được phong Chân phước: ngày 25.10.1964
Lễ kính vào ngày 24.10 hằng năm


Cha Louis Guanella, một linh mục của người trẻ và người nghèo

Cha Louis Guanella sinh tại Fraciscio di Campodolcino tại Val San Giacomo (Sondrio) vào ngày 19.12.1842. Nơi sinh trưởng với địa lý đặc biệt này đã hình thành nên một Louis có tính khí vững mạnh, biết kiềm chế và có tinh thần hy sinh cao độ. Ngài là một con người nổi bật với một đức tin vững mạnh, được kiện cường qua những việc đạo đức thường ngày, một đức tin sống động được thể hiện qua sự gần gũi với những người nghèo và người bình dân. Ngài đã theo học tại trường trung học Gallio ở Como, và trong các tiểu và đại chủng viện của địa phận. Năm 1866, Ngài chịu chức linh mục, và ngay sau đó, được bổ nhiệm làm cha xứ tại Savogno. Ngài đã dành toàn tâm toàn lực giúp những bạn trẻ trong việc học hành và làm sống lại những Hội đoàn công giáo

Gặp gỡ Don Bosco

Thỉnh thoảng Ngài đã liên lạc với Don Bosco. Do bị hấp dẫn bởi Đặc sủng Sa-lê-diêng, Ngài đã dự định mở một trường trung học dành cho các bạn trẻ, những công việc đã không xúc tiến được. Tuy nhiên, Ngài vẫn muốn được ở lại với Don Bosco, nên năm 1975, Ngài đã trở thành một Sa-lê-diêng. Ngài phụ trách nguyện xá “Thánh Lui” ở Tô-ri-nô, và sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc của trường trung học “Dupraz” ở Trinita (Cuneo). Ngài đã ở lại trong Tu Hội Sa-lê-diêng chỉ trong 3 năm, vì Thiên Chúa đã muốn an bài điều khác cho ngài: đức Giám Mục địa phận đã kêu mời ngài trở lại địa phận. Cha Louis không sợ bảo vệ những bạn trẻ và người nghèo, ngay cả khi phải đối diện với những người có quyền thế và các nhà chính khách.

Trở lại Địa phận và thành lập các Tu Hội

Có một lý do khác nữa khiến Ngài đã đóng cửa trường học mà ngài đã thiết lập cho các trẻ em nghèo ở Traona. Đức Giám Mục đã sai ngài tới chăm sóc một nơi Dưỡng lão dành cho những người già cả, và rồi Ngài đã thiết lập nhóm Ursulines ở đó. Ngài đã quy tụ một số người và thiết lập một Tu hội: Tu Hội Nữ Tử của Đức Maria Quan Phòng. Tu hội mới này nhằm giáo dục các người trẻ, đặc biệt những em nghèo khổ và sống bên lề xã hội, nhưng cũng nhắm giúp đỡ và sống với những người già cả. Tại Como, ngài đã thành lập Nhà Chúa Quan Phòng. Ở khu vực giữa trung tâm này, Ngài đã xây dựng một Đền Kính Thánh Tâm Chúa. Với sự hỗ trợ của Đức Giám mục, Ngài đã thành lập một nhánh nam: Tu Hội các Tôi Tớ của Đức Ái với cùng một mục đích như trên.

Các Tu Hội Lớn Mạnh tại Hoa Kỳ và Châu Âu

Các Tu hội của Ngài đã lớn mạnh tại Ý, Thụy sĩ, và Hoa Kỳ. Để trợ giúp những người hấp hối, Ngài đã thiết lập hội Pia Unione del Transito of Saint Joseph. Ngài đã xây dựng nhiều nhà thờ, và các công cuộc dành cho những người Di dân. Những gì ngài đã học được từ nơi Don Bosco là tình yêu dành cho các người trẻ mà ngài đã sống trong suốt cả cuộc sống; nhưng điểm đặc biệt nơi ngài là một sự vâng phục tuyệt đối và sự hy sinh trong sự liên kết với các Đấng Bề trên. Giống như Don bosco, Ngài đã vâng phục Đức Giám Mục ngay cả khi bị hiểu lầm và cam chịu đau khổ.

Ngài qua đời tại Como vào ngày 24.10.1925, và được phong chân phước vào ngày 25.10.1964.

Trang Chủ

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG