Chân Phước Philip Rinaldi

Được phong Chân phước: ngày 29.04.1990
Kính nhớ: ngày 05.12 hằng năm


Đến với Don Bosco

Chân Phước Philip Rinaldi sinh ngày 28.05.1856 tại Lu Monferrato (Alessandria). Năm 22 tuổi, Ngài đã được Don Bosco mời gọi để trở thành người Salêdiêng.

Sau khi chịu chức linh mục, ngài được ủy thác trách vụ đào luyện các tu sinh và tập sinh. Năm 1899, Cha Rua đã bổ nhiệm ngài làm Giám đốc của cộng thể Sarria tại Tây Ban Nha, rồi sau đó trở thành bề trên của tỉnh dòng. Trong vai trò này, Ngài đã góp phần lớn lao trong việc làm phát triển công cuộc Salêdiêng tại Tây Ban Nha.

Phó Bề Trên Cả

Khi được chọn làm Phó Bề Trên Cả của Tu Hội, Ngài đã bộc lộ rõ tình cha và sự phong phú về sáng kiến. Ngài đã thiết lập những trung tâm đào luyện để hỗ trợ về mặt tinh thần và xã hội cho những bạn trẻ công nhân nữ. Ngài cũng hướng dẫn và hỗ trợ cho các nữ tu Salêdiêng trong giai đoạn lịch sử nhậy cảm đặc biệt của họ. Ngài đã khích lệ rất nhiều đối với các Cộng Tác viên, và thành lập nhóm Cựu học sinh thế giới (cả Nam lẫn Nữ).

Bề Trên Cả

Khi làm việc với nhóm Tông Đồ Nhiệt Thành của Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, ngài đã nhìn ra khả thể thiết lập một dạng thức đời sống tận hiến mới mẻ trong thế giới và đã làm cho nó trở thành hiện thực. Nhóm này sau này đã đổi tên là “Hội Triều Chí Nguyện Don Bosco”. Ngài được bầu chọn làm Bề Trên Cả của Tu Hội Salêdiêng vào năm 1922. Cha Francesia đã nhận xét: “Cha Rinaldi có tất cả mọi sự giống với Don Bosco, chỉ thiếu mỗi giọng nói của Don Bosco mà thôi”.

Bậc Thầy Hướng Dẫn Đàng Thiêng Liêng

Ngài đã dùng tất cả mọi năng lực của mình để áp dụng tinh thần của Don Bosco vào cuộc sống, nỗ lực là phát triển những bộ môn Salêdiêng, và cũng là bậc thày của đời sống thiêng liêng. Ngài đã làm việc để canh tân đời sống thiêng liêng của các Salêdiêng, giúp họ biết tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và phó thác vô hạn vào Đức Maria Phù Hộ. Ngài quan tâm rất nhiều đến việc truyền giáo, gởi những Sa-lê-diêng trẻ học ngôn ngữ và văn hóa để việc rao giảng tin mừng đạt được hiệu quả hơn.

Ngài qua đời vào ngày 05.12.1931. Thi thể của ngài hiện được tôn kính tại hầm mộ của Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước vào ngày 29.04.1990.

Lễ mừng vào ngày 05.12 hằng năm.

Trang Chủ

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG