Chân Phước Pi-ô IX

Được phong Chân phước: ngày 03.09.2000


Vị Giáo Hoàng tương lai là một nhà truyền giáo

Gioan Maria Mastai Ferretti (Đức Pio IX) là người con thứ 9 trong gia đình của Bá tước Girolamo và Caterina Sollazzi. Ngài sinh ngày 13.05.1792 tại Senigallia. Từ năm 1803 đến 1808, ngài theo học tại trường dành cho giới quý tộc tại Volterra. Với ước mong trở thành linh mục, ngài đã ngưng việc học vì mắc chứng bệnh động kinh. Năm 1815, ngài đã được ơn bình phục hoàn toàn tại Loreto. Ngài lại tiếp tục theo đưởi việc học thần học vào năm 1819 và đã được thụ phong linh mục. Năm 1823, ngài đã đi truyền giáo tại Chi-lê trong 2 năm.

Giám Mục trẻ của địa phận Spoleto – Vị Giáo Hoàng ở tuổi 54

Vào năm 35 tuổi, ngài trở thành Giám mục của địa phận Spoleto, và rồi vào năm 1832 là Giám mục của địa phận Imola. Năm 1840, ngài được phong làm Hồng Y, rồi vào ngày 16.06.1846, trong lần bầu phiếu vòng thứ tư, ngài đã được bầu chọn làm Giáo Hoàng ở tuổi 54 với 36 phiếu bầu trong số 50 vị Hồng Y hiện diện bầu ở Cơ Mật viện. Ngay sau khi trở thành Giáo Hoàng, ngài đã thực hiện một số cải tổ trong đất nước của vị Giáo Hoàng (việc tự do báo chí, dành quyền tự do cho những người Do thái, khởi sự việc thực hiện đường hỏa xa, ban bố những sắc lệnh), nhưng đến năm 1848 khi từ khước việc hỗ trợ cuộc chiến chống lại Áo quốc, “sự bắt bớ” dành cho ngài đã bắt đầu.

Khuyên Don Bosco thành lập Tu Hội

Don Bosco đã được tiếp kiến Đức Thánh Cha Pio IX lần đầu tiên vào ngày 09.03.1858. Cả hai đều cảm nhận thấy mình như gặp một vị thánh vậy. Đức Pio IX đã hỗ trợ và hướng dẫn Don Bosco thành lập Tu hội Sa-lê-diêng. Chính ngài đã đề xuất việc từng bước lập nên một “tu hội” theo thời gian. Tu hội này có lời khấn, nhưng không phải là lời khấn trọng. Ngài đề nghị tu phục thật đơn giản, việc cầu nguyện thật sốt sắng nhưng không với những lối thực hành cầu nguyện phức tạp. Ngài thuyết phục Don Bosco viết lại hồi ký để lưu lại gia sản tinh thần cho những con cái của mình.

Vị Giáo Hoàng của Don Bosco

Dưới triều đại Giáo hoàng, Ngài đã phê chuẩn Hiến luật và Tu Hội Sa-lê-diêng, Tu hội Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu, và cả Hiệp Hội Đạo Đức Cộng Tác Viên Sa-lê-diêng mà chính Ngài là người đầu tiên ghi danh vào. Don Bosco rất yêu mến Đức Thánh Cha Pio IX và đón nhận các lời khuyên của ngài, ngay cả khi phải trả giá lớn lao nữa: “Khi vì Giáo Hội và Đức Thánh Cha, thì cha luôn sẵn sàng đối diện với bất kỳ khó khăn nào”. Ngược lại, Đức Giáo Hoàng Pio IX cũng rất kính trọng Don Bosco và cho triệu ngài đến Roma để tham khảo một số vấn đề tế nhị vào thời đó.  

Những hoạt động quan trọng của Vị Giáo Hoàng

Vào ngày 08.12.1854, Đức Pio IX đã định tín tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào năm 1869, ngài đã triệu tập Công Đồng Vatican I, và vào ngày 08.12.1870, ngài đã đặt thánh Giu-se làm Bổn Mạng của Giáo hội hoàn vũ. Ngày 16.06.1875, ngài đã tận hiến toàn Giáo hội cho Thánh Tâm Chúa Giê-su.

Ngài qua đời ngày 07.02.1878 sau 32 năm trên ngôi Giáo Hoàng.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên phong Chân Phước cho Ngài vào ngày 03.09 cùng với Đức Thánh Cha Gioan XXIII.

Trở về Trang chủ

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG