Chân Phước Giuse Kowalski

Được phong Á Thánh: 13.06.1999
Kính nhớ: ngày 29.05 hằng năm


Tại trường với những Sa-lê-diêng ở Oswiecim (Auschwitz)

Giuseppe Kowalski sinh ngày 13 tháng 03 năm 1911, tại Siedliska tỉnh Rzeszów, nước Ba Lan. Ngài là con thứ bảy trong chín người con của ông Wojciech và bà Zofia Borowiec. Cha mẹ của ngài là những Kitô hữu đạo hạnh, họ là những người nông dân và là chủ của một trang trại khiêm tốn.

Sau bậc tiểu học, ngài đã ghi danh vào trường nội trú của Sa-lê-diêng ở Oswiecim (Auschwitz). Giuseppe ngay lập tức nổi bật bởi nỗ lực trong học tập và trong phục vụ, cũng như bởi tính cách chân thật, vui tươi. Ngài gia nhập vào Hội những Người Bạn của Mẹ Vô Nhiễm và vào Hiệp Hội Truyền Giáo, sau đó trở thành chủ tịch của hội.

Ngài say mê theo nghĩa đen về đoàn sủng Sa-lê-diêng và các Đấng Sáng Lập, ngài đã tìm cách học đòi bắt chước các đấng trong mọi sự: nỗ lực trong việc sinh động vui tươi  những ngày lễ tôn giáo và dân sự, hiện diện tông đồ giữa các bạn và, đặc biệt, sự ưu việt của đời sống tinh thần.

Lòng sùng kính đối với Đức Maria và Thánh Thể

Từ tuổi hoa niên ngài đã trải lòng mình ra trong nhật ký, từ đó chúng ta có thể nhận ra lòng sùng kính đối với Mẹ Maria và Thánh Thể: “Ôi Mẹ của con – ngài viết – con phải trở thành thánh bởi vì đây là định mệnh dành cho con. Ôi Giêsu, con dâng cho Ngài trái tim nghèo hèn của con […] Xin làm cho con đừng bao giờ rời xa ngài và cho đến chết xin cho con ở lại trong sự trung thành: thà chết chứ không xúc phạm đến ngài, ngay cả một tội nhẹ. Con phải trở thành một Sa-lê-diêng thánh thiện, như cha Bosco của con đã trở thành”

Khấn dòng Sa-lê-diêng, thụ phong linh mục

Ngài khấn tạm năm 1928 ở Czerwinsk và lãnh nhận chức linh mục ngày 29 tháng 05 năm 1938 tại Cracovia. Được bổ nhiệm làm thư ký Tỉnh dòng. Trong giáo xứ, ngài coi ca đoàn giới trẻ và chăm sóc những trẻ có vấn đề.

Gestapo đã bắt giam cha Kowalski cùng với mười một Sa-lê-diêng khác

Vào năm 1939 Ba Lan bị chiếm đóng bởi quân Đức, nhưng các Sa-lê-diêng vẫn tiếp tục công việc giáo dục của họ. Đây là lý do chính yếu của thảm kịch bắt giữ xảy ra ngày 23 tháng 05 năm 1941: Gestapo bắt cha Kowalski cùng với mười một Sa-lê-diêng khác, đang làm việc tại Cracovia. Từ đầu ngài bị giam trong nhà tù ở Montelupich trong cùng thành phố; tại đó ngày 26 tháng 06 ngài bị chuyển đến trại tập trung Auschwitz, ngài nhận số danh 17.350 Trong lager ngài tiếp tục làm việc tông đồ trong bí mật: giải tội, cử hành thánh lễ, lần hạt, cho huấn từ nascoste, cả về cha Bosco, kiện cường nơi các bạn tù khát vọng đấu tranh cho sự sống còn.

Tử đạo

Chịu đựng đau khổ, ức hiếp và bị làm nhục. Khi bị phát hiện với cỗ tràng hạt, ngài đã từ chối chà đạp lên và như thế việc tử đạo đến càng nhanh, ngài bị giết chết trong trại tập trung Auschwitz ngày 4 tháng 07 năm 1942. Thoạt đầu, xác của ngài bị vứt trong thùng đựng phân, sau đó bị thiêu trong lò thiêu của trại.

Những người đồng hương của ngài bắt đầu tôn kính ngài với hồi ức, họ cho rằng chính sự hy sinh của ngài đã làm phong nhiêu những ơn gọi Ba Lan. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã có cùng một suy nghĩ và ngài quan tâm một cách cá nhân đến nguyên do của cả những tử đạo Ba Lan khác. Đức Gioan Phaolô II đã phong Á Thánh cho họ ngày 13 tháng 06 năm 1999 tại Varsavia.

Văn kiện tử đạo được xuất bản ngày 26 tháng 03 năm 1999, Á Thánh ngày 03 tháng 06 năm 1999 do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Trang Chủ

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG