Đầy tớ Chúa Augustius Hlond

Khai mở án kiện tại Giáo phận: ngày 09.01.1992
Hoàn tất án kiện: ngày 21.10.1996


Ba anh em đều là Salêdiêng

Augustus sinh ngày 05.07.1881 tại Brzechowice nước Balan. Danh tiếng của Don Bosco đã thực sự hấp dẫn cậu, nên vào năm lên 12 tuổi, cậu theo anh trai đến nước Ý để có thể thánh hiến bản thân mình trong Tu hội Salêdiêng. Động lực này cũng đã thúc đẩy thêm cả 2 em của cậu cũng nối gót theo cậu.

Tài lãnh đạo nổi bật

Cậu được nhận vào tập viện và chân phước Micae Rua đã mặc áo giáo sĩ cho cậu vào năm 1896. Sau khi hoàn tất việc học tại đại học Grêgôriô, thầy trở về Ba Lan để làm tập vụ ở cộng thể OSwiecim. Thầy Augustus đã được lãnh nhận thừa tác vụ linh mục ngày 23.09.1905. Cha được bổ nhiệm làm giám đốc một cộng đoàn mới tại Pizemysl từ năm 1907 đến năm 1909, và sau đó Giám đốc cộng đoàn Vienna từ năm 1909 đến  năm 1919. Vào năm 1919 khi chia đôi tỉnh dòng Austro – Hungary, cha được bổ nhiệm làm Giám tỉnh từ năm 1919 đến 1922. Chỉ trong vòng 2 năm, vi Giám tỉnh trẻ trung này đã thiết lập thêm 10 cộng đoàn mới.

Giám mục Ktowice, và sau đó là Hồng y

Sau thời gian làm việc trong vai trò Giám quản Tông Tòa, cha được tấn phong Giám mục của địa phận Ktowice vào ngày 03.01.1926. Cũng trong năm đó vào ngày 24.06,  Đức Giám mục Augustus đã trở thành Giáo chủ của Balan. Năm sau đó ngày 20.06, Đức thánh Cha tấn phong ngài làm Hồng y. Ngài cũng phụ trách những người Balan di dân rải rác trên khắp thế giới. Chính vì thế, ngài đã thiết lập Tu Hội “ Chúa Kitô Vua”

Những năm đau khổ của chiến tranh

Với cuộc thế chiến thứ hai, cuộc thương khó của ngài đã bắt đầu. Đức Hồng Y Hlond bị buộc lưu đày cho tới khi chiến tranh kết thúc: thoạt đầu ở Rôma nơi ngài đã can đảm lên tiếng để bảo vệ cho quê hương mình. Ngài còn chịu nhiều đau khổ hơn khi lưu trú tại Lộ Đức nước Pháp. Từ nơi đây, ngài bị mật vụ Đức Quốc Xã đưa tới Paris để ngài có thể thành lập một chính phủ Ba lan thân Đức. Tuy nhiên, ngài cương quyết từ chối. Do đó, Đức Quốc Xã đã bỏ tù ngài, thoạt đầu ở Lorene và sau đó ở Westphalia. Tuy nhiên, quân đội đồng minh đã giải thoát ngài và giúp đưa ngài trở về Balan. Lúc này, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Warsaw. Lúc trước, Ngài đã bảo vệ dân tộc mình khỏi đại nạn của của Phát xít Đức, còn bây giờ qua những lá thư mục tử đầy nhiệt huyết, ngài tiếp tục bảo vệ họ khỏi chủ thuyết vô thần Bôn-sê-vích.

Cái chết khải hoàn

Thiên Chúa đã che chở ngài vượt qua những nỗ lực con người, và dành cho ngài một cái chết xứng với bậc tổ phụ vĩ đại vào ngày 22.10.1948. Thánh lễ an táng của ngài quả là một cuộc khải hoàn. Lần đầu tiên trong lịch sử Ba lan, người ta đã an táng một vị ngay trong chính Vương Cung Thánh Đường.

Trang Chủ

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG