Đầy tớ Chúa Ignatius Stuchly

Khai mở án kiện tại Giáo phận: ngày 05.03.1993
Hoàn tất án kiện: ngày 20.01.2001


Động cơ để trở thành người Sa-lê-diêng

Khi hoàn tất trung học ở Australian Slesia, Stuchly đã tới Veldhrad ở Moravia để gia nhập Dòng Tên. Nhưng trên chuyến xe lửa ấy, cậu gặp một linh mục nổi tiếng và ngài nói với cậu về Don Bosco và các tu sĩ Sa-lê-diêng.

“Sứ mệnh của con là ở miền Bắc!”

I-nha-xi-ô đã quyết định đi đến Tô-ri-nô: tại Valsalice, cậu được chấp nhận trở thành một người con của Đức Maria. Sau khi hoàn tất nhà tập, thầy đã học triết học ở Ivrea. Thầy cũng học và lấy văn bằng nông nghiệp. Sau đó, thầy xin được đi truyền giáo nhưng cha Rua đã nói với thầy: “Sứ mệnh của con là ở miền bắc!”. Năm 1921, cha Stuchly được gởi tới Ljublijana (Yugloslavia) để giám sát công trình xây dựng Đền thờ Đức Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu. Công trình này đã hoàn thành và được làm phép vào năm 1924.

Được sai đi mở nhà đầu tiên ở Czechoslovakia – tại Frystak

Sau đó, các bề trên đã muốn cha đến cộng đoàn Perosa Argentina (Nước Ý), nơi mà chỉ vài năm sau, các cậu bé người Slovak đã được chuẩn bị để thiết lập một công cuộc sa-lê-diêng ngay tại đất nước của chúng. Năm 1927, cha được gởi tới Czechoslovakia để mở cộng đoàn đầu tiên  tại Frystak và đảm nhận vai trò Giám đốc tại đây từ năm 1928 đến 1934. Từ đó, cha lại đến làm Giám đốc của cộng đoàn mới ở Moravska Ostrava (1934–1935).

Giám tỉnh của Tỉnh dòng Czechoslovakia

Trong thời gian này, ngài được bổ nhiệm làm Giám Tỉnh của Tỉnh dòng Czechoslovakia (1935–1948). Trong suốt thời gian làm Giám tỉnh, cha đã thiết lập 12 cộng đoàn với 270 hội viên, tất cả là người Bohêmiêng hay Moravia, ngoài ra còn có khoảng 20 hội viên đang làm việc tại những nơi truyền giáo. Sự phát triển mạnh mẽ công cuộc sa-lê-diêng tại đây đã chứng tỏ tinh thần làm việc hăng say, lòng đạo đức đơn thành và sự tốt lành của ngài đối với tất cả mọi người.

Những năm cuối đời ở Frystak

Năm 1948, cha trở về cộng đoàn Frystak làm cha giải tội. Một cuộc bách hại thảm khốc đã khởi sự tại Czecholovakia và cha Stuchly đã là chứng nhân cho sự sụp đổ của công cuộc Sa-lê-diêng mà ngài đã gầy dựng.

Trang Chủ

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG