Đầy tớ Chúa Octavius Ortiz

Mở án kiện Phong thánh tại Giáo phận: ngày 08.07.1992
Hoàn tất án kiện: ngày 22.12.2001


Người Sa-lê-diêng Pêru tiên khởi

Octavius sinh ngày 19.04.1879 tại Lima. Khi trường kỹ thuật Sa-lê-diêng đầu tiên mở ở Pêru vào năm 1893, vị giám mục tương lai đã đăng ký học nghề thợ mộc. Thày gia nhập Tập viện tại Callao và khấn trọn đời trong tay cha Phao-lô Albera trong chuyến kinh lý ngoại thường tại đây. Thầy tư giáo Ortiz làm tập vụ tại nhà này và thầy có người học trò sau này cũng trở thành Giám mục, Đức Giám mục Victor Alvarez.

Cha Ortiz là linh mục tiên khởi của Pêru

Trong vai trò Giám đốc cộng đoàn Piura (1911–1915), cha khởi sự tuần báo “La Campanilla”. Sau đó, cha đảm nhận vai trò Giám đốc cộng đoàn Cuzco (1915–1920), rồi cộng đoàn Callao. Năm 1921, cha được bổ nhiệm làm Giám mục địa phận Chachapoyas.

Giám mục Chachapoyas

Mặc dù giáo phận của ngài không phải là một lãnh địa truyền giáo, nhưng ngài lại là một nhà truyền giáo thực thụ khi chúng ta đưa mắt nhìn vào vùng đất bao la và đầy dẫy nhữngkhó khăn. Ngài đã làm nhiều chuyến hành trình truyền giáo, khi thì đi bộ, lúc khác trên lưng ngựa, băng qua những cánh rừng, đồi núi và sông ngòi. Ngài đã thoát chết nhiều lần, nhưng cũng bị gãy xương xương hông và tay chân.

Xây dựng một chủng viện và vẫn ở lại để xây dựng giáo phận

Dưới thời của ngài, một phần lãnh địa rộng lớn của ngài đã được nâng lên hàng Hạt Phủ Doãn Tông Tòa, và một phần khác thành “Prelacy nullius”. Vượt qua nhiều khó khăn, ngài đã xây dựng được một chủng viện trong địa phận. Hai lần ngài từ chối nhận một giáo phận khác dù to hơn và ít vất vả hơn.

Sống châm ngôn “Xin cho tôi các linh hồn”

Năm 1953, Đức Thánh Cha Pi-ô XII bổ nhiệm Giám mục Ortiz làm phụ tá tại Tòa thánh. Lòng nhiệt huyết cứu vớt các linh hồn đã làm nổi bật châm ngôn sống của ngài, và đó cũng là câu châm ngôn của Tu hội Sa-lê-diêng “Xin cho tôi các linh hồn”.

Ngài qua đời sau một cuộc giải phẫu ngày 01.03.1958 và được chôn cất tại nhà thờ chánh tòa giáo phận của ngài. Đức Giám mục Ortiz thật xứng đáng với danh tiếng thánh thiện của ngài.

Trang Chủ

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG