Chân Phước Giuse Calasanz, Chân Phước Enrico Aparicio và 93 bạn tử đạo

Ngày 22 Tháng 09

Chân Phước GIUSE CALASANZ
Chân Phước ENRICO APARICIO
và 93 Bạn Tử Đạo
Lễ nhớ (đối với FMA và VDB, lễ nhớ tùy ý)


CHÂN PHƯỚC GIUSE CALASANZ và 31 BẠN TỬ ĐẠO (Tây Ban Nha 1936-1939)

Từ năm 1936 đến năm 1939, Tây Ban Nha rơi vào một cuộc nội chiến đẫm máu và bi thảm: Đó là cuộc chiến châm ngòi nổ những sự hận thù về ý thức hệ, trở thành cuộc chiến giữa đảng tự do và phát xít, giữa đảng cộng hoà và phe nổi loạn do Tướng Franco cầm đầu. Giáo Hội Tây Ban Nha cũng phải trả giá, phải chịu tình trạng kiểm soát của quân đội và bách hại khốc liệt. Hàng ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân bị giết chết, chỉ vì mình là Ki-tô hữu. Trong họ có nhiều thành viên thuộc Gia đình Sa-lê-diêng: 39 linh mục, 22 tư giáo, 24 sư huynh, 2 nữ tu, 4 cộng tác viên, 3 tu sinh và 1 cộng sự viên giáo dân, tất cả là 95 người. Ba Vụ án phong thánh đã được thực hiện, nhưng cuối cùng chỉ còn hai: Nhóm Valencia – 32 tử đạo – với Cha Giuse Calasanz đứng đầu, hai Nhóm Sevilla và Madrid – 63 tử đạo – với Cha Enrico Saiz Aparicio đứng đầu. Nhóm thứ nhất đã được phong Chân Phước ngày 11-3-2001, cùng với các người tử đạo khác thuộc Giáo phận Valencia; còn Nhóm thứ hai đã đạt tới giai đoạn “Positio” (Nghiên cứu).

Chân Phước Giuse Calasanz (1872-1936) sinh tại Azanuy. Năm 1886, ngài gặp Don Bosco ở Sarrià, trở thành Sa-lê-diêng năm 1890, và linh mục năm năm sau đó. Ngài làm thư ký cho Cha Rinaldi và theo Cha Rinaldi đến Tỉnh Dòng Perù-Bolivia. Sau khi trở lại Tây Ban Nha, ngài làm Giám tỉnh Terraconense (Barcellona – Valenza). Ngài là người có tấm lòng yêu thương, chuyên cần làm việc, và ngay từ đầu quan tâm tới việc cứu rỗi các hội viên. Ngài bị bắt cùng với các Tu sĩ Sa-lê-diêng khác, khi ngài điều hành Tuần Tĩnh Tâm ở Valencia. Ngài bị bắn chết trong lúc bị dẫn đi. 

Ngài và 31 Bạn Tử đạo được Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô 2 phong Chân Phước ngày 11-03-2001.

Linh mục: José Batalla Parramón (1873-1936), José Bonet Nadal (1875-1936), Jaime Bonet Nadal (1884-1936), Antonio María Martín Hernández (1885-1936), Sergio Cid Pazo (1886-1936), Juan Martorell Soria (1889-1936), Julio Junyer Padern (1892-1938), Recaredo de los Ríos Fabregat (1893-1936), Francisco Bandrés Sánchez (1896-1936), Julián Rodríguez Sánchez (1896-1936), José Otín Aquilué (1901-1938), José Castell Camps (1901-1936), José Giménez López (1904-1936), Alvaro Sanjuán Canet (1908-1936), José Caselles Moncho (1907-1936).

Sư huynh: José Rabasa Bentanachs (1862-1936), Angel Ramos Velázquez (1876-1936), Gil Rodicio Rodicio (1888-1936), Jaime Buch Canals (1889-1936), Agustín García Calvo (1905-1936), Eliseo García García (1907-1936), Jaime Ortiz Alzueta (1913-1936).

Tư giáo: Miguel Domingo Cendra (1909-1936), Félix Vivet Trabal (1911-1936), Pedro Mesonero Rodríguez (1912-1936), Felipe Hernández Martínez (1913-1936), Zacarías Abadía Buesa (1913-1936), Javier Bordas Piferrer (1914-1936).

Cộng sự viên giáo dân: Alexandro Planas Saurí (1878-1936).

Nữ tu Sa-lê-diêng: Maria Carmen Moreno Benítez (1885-1936, phó giám tỉnh, giám đốc và linh hướng của Chân Phúc Eusebia Palomino, người đã tiên báo về việc tử đạo của ngài), Maria Amparo Carbonell Muñoz (1893-1936).


CHÂN PHƯỚC ENRICO APARICIO VÀ 62 BẠN TỬ ĐẠO (1936)

Trong thời gian nội chiến năm 1936-1939, nhiều Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân bị giết.

Số thành viên Gia đình Sa-lê-diêng bị giết là 95, Nhóm Madrid và Nhóm Siviglia gồm có 63 người, đứng đầu là Cha Enrico Aparicio.

Cha Aparicio là giám đốc can đảm của Đệ tử viện Sa-lê-diêng Carabanchel Alto, Madrid. Khi quân đội vào chiếm đóng Đệ tử viện, ngài nói khẳng khái: “Nếu anh em muốn máu, này tôi đây. Vì tôi không làm điều gì xấu cho các học sinh”. Các học sinh được thả tự do. Nhưng Cha Aparicio và 8 Tu sĩ Salêdiêng bị bắt và giết chết. Trước khi chết, Cha Aparicio nói với một người bạn: “Điều tốt đẹp nhất là được chết vì Vinh Danh Thiên Chúa”.

Ngài đã chết thay cho các học sinh được Chúa Quan Phòng ủy thác cho ngài.

Ngài và 93 Bạn Tử Đạo được Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô phong Chân Phước ngày 28-10-2007.

Nhóm Madrid: 42

10 Linh mục: Enrico Saiz Aparicio, Salvatore Fernández, Sabino Hernández, Felice González, Germano Martín, Giuseppe Villanova, Michele Lasaga, Andrea Jiménez, Andrea Gómez, Pio Conde

14 Sư huynh: Matteo Garolera, Dionisio Ullívarri, Nicola de la Torre, Pablo Gracia, Valentino Gil, Giovanni Codera, Giovanni M. Celaya, Francesco G. Martín, Emilio Arce, Raimondo Eirín, Anastasio Garzón, Stefano Vázquez, Eliodoro Ramos, Antonio Cid

1 Phụ Phó tế: Carmelo Pérez

13 Tư giáo: Stefano Cobo, Teodulo González, Emmanuele Martín, Virgilio Edreira, Giusto Juanes, Pietro Artolozaga, Francesco Edreira, Emmanuele Borrajo, Vittoriano Fernández, Pasquale de Castro, Giovanni Larragueta, Luigi Martínez, Florenzio Rodríguez

3 Đệ tử: Federico Cobo, Igino de Mata, Tommaso Gil

1 Giáo dân: Juan de Mata

Nhóm Siviglia: 21

12 Linh mục:  Antonio Torrero, Antonio Mohedano, Emmanuele Gomez, Michele Molina, Enrico Canut, Felice Paco, Francesco Míguez, Antonio Pancorbo, Emmanuele Fernández, Pablo Caballero, Antonio Fernández, Giuseppe Limón

4 Sư huynh: Stefano García, Raffaele Rodríguez, Giuseppe Blanco, Tommaso Alonso Sanjuán.

1 Phụ Phó tế: Onorio Hernández

3 Cộng Tác viên: Donna Teresa Cejudo, Bartolomeo Blanco, Antonio Rodríguez

1 Tư giáo: Giovanni Luigi Hernández

KINH SÁCH

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Tâu Vua Cả muôn anh hùng tử đạo,
Đấng thưởng công hàng tuyên giáo trung thành,
Ngài dẫn về thiên quốc hưởng quang vinh
Những ai chẳng mê say đời hiện tại.

Nguyện xin Chúa thương dủ lòng từ ái,
Để tai nghe lời ca ngợi hân hoan,
Chúng con mừng chư thánh đã khải hoàn,
Xin xoá bỏ muôn tội tình lầm lỡ.

Người tử đạo đã chứng minh rằng Chúa
Khoan hậu khôn lường, quyền lực vô song,
Cúi xin Ngài toàn thắng tội chúng con
Và mở rộng tay ban nguồn đại xá.

Xin vinh tụng Chúa thiên toà cao cả
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng Thánh Linh, nguồn sinh lực tâm thần
Hằng hiển trị mãi ngàn đời muôn kiếp.

ĐC 1  Máu các thánh tử đạo đã đổ ra chan hoà mặt đất để làm chứng cho Đức Kitô, vì thế các ngài được ân thưởng muôn đời.

Tv 2

Sao chư dân lại ồn ào náo động?
Sao vạn quốc dám bày kế viển vông?

Vua Chúa trần gian cùng nổi dậy,
vương hầu khanh tướng rập mưu đồ *
chống lại Đức Chúa,
chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.

Chúng bảo nhau: “Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy, *
gông cùm họ, ta hãy quẳng đi!”

Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,
Người chế nhạo bọn chúng.

Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,
trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng, *
rằng: “Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,
lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta.”

Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,
Người phán bảo tôi rằng: *
“Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,
nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm.”

Vậy giờ đây, hỡi các vua Chúa, hãy biết điều,
thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ!

Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa,
hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người!

Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,
lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên!

Còn những ai ẩn náu bên Người,
thật hạnh phúc dường bao!

ĐC  Máu các thánh tử đạo đã đổ ra chan hoà mặt đất để làm chứng cho Đức Kitô, vì thế các ngài được ân thưởng muôn đời.

ĐC 2  Người công chính được sống mãi muôn đời, vì Thiên Chúa là phần thưởng của họ.

Tv 32 (33), 1-11

Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. *

Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. *

Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. *

Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.

Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người. *

Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân. *

Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

ĐC  Người công chính được sống mãi muôn đời, vì Thiên Chúa là phần thưởng của họ.

ĐC 3  Hỡi những người đã thuộc về Ta, các người đã chiến đấu trên đời, ta sẽ thưởng công cho các người bù lại bao gian nan thử thách.

Tv 32 (33), 12-22

Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người.
Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.

Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,
tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. *

Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,
nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, *
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì. *

Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

ĐC  Hỡi những người đã thuộc về Ta, các người đã chiến đấu trên đời, ta sẽ thưởng công cho các người bù lại bao gian nan thử thách.

Xướng đáp

X  Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
Đ  Bởi Người luôn che chở phù trì.


Bài đọc 1 (Rm 8,18-29)

Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi ? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.

Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.

Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Xướng đáp (Lc 6,27; Mt 5,44-45; 48)

X  Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ giết anh em, và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi và vu khống anh em.
*   Như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.
Đ  Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. *

Bài đọc 2

Chúng con đặt niềm tin của chúng con vào Chúa và sự bảo vệ của Mẹ Phù Hộ và Cha Thánh Gioan Don Bosco.

Trích «Thư» của Chân Phước Giu-se Calasanz, Jaime Ortiz và Giulio Yunyer.
(Vụ Án Tử Đạo của các Đầy Tớ Chúa, Giuse Calasanz và các Bạn, Roma 1995. Thông tin, trang 103-104 và 170; Tóm Lược, trang 204-205)

Từ nhà tù trong trại giam Valencia, Cha Giám tỉnh Giu-se Calasanz đã viết cho Cha Pietro Ricaldone, Bề trên Cả Dòng Sa-lê-diêng, để báo cáo ngắn gọn cho ngài  về tình trạng đời sống đang diễn ra: “Con viết vài dòng để báo cáo với Cha về tin tức của con và của một số anh em, vì con không có thể viết về người khác.

Chúng con đang ở nhà chúng con tại Valencia trong tuần tĩnh tâm và sẽ kết thúc ngày hôm nay.Mặc dù cuộc tổng đình công đã được tuyên bố vào ngày thứ hai, nhưng chúng con vẫn sống bình an suốt cả ngày và một phần trong buổi tối, nhưng từ một giờ sáng, tiếng súng nổ bắt đầu vang lên xung quanh nhà chúng con và sau đó trở nên dữ dội hơn, bắn vỡ kính các cửa sổ của nhà chúng con. Sau đó chúng con biết rằng họ đã bao vây ngôi nhà chúng con từ tối hôm qua.

Cha có thể tưởng tượng về cảm giác sâu xa, thậm chí sự sợ hãi đến độ tất cả chúng con phải vội vã đứng dậy, trong nhà chúng con không có một vũ khí để tự vệ, nếu có, chúng con đã cố gắng tự vệ; nhưng không có một vũ khí nào cả, chúng con có thể làm gì? Để củng cố tinh thần và để không tục hóa, một số người trong chúng con đã đến nhà thờ để lấy Mình Thánh và chúng con dã rước tất cả các Bánh Thánh.

Khoảng năm giờ sáng, vì biết chúng con hoàn toàn không có vũ khí và không có khả năng tự vệ, họ đã tấn công nhà chúng con, phá hủy tất cả những gì họ tìm thấy, và họ đến nơi chúng con tập trung. Theo ước tính, có hơn hai trăm người tấn công được trang bị đầy đủ vũ khí, kể cả gậy gộc: họ tìm thấy chúng con và nhốt chúng con trong một căn phòng. Sau đó họ cho chúng con biết là họ có ý định giết chúng con. Một lát sau, lực lượng an ninh đến, chúng con dã gọi họ suốt đêm, ngay từ khi chúng con nghe thấy tiếng súng đầ tiên.

Chúng con tin rằng các lực lượng này được chúng con yêu cầu, đến để giúp đỡ chúng con, nhưng trong thực tế, họ bắt chúng con và đưa chúng con đến nhà tù Valencia này (có tất cả 37 người chúng con và 5 nhân viên), và trong nhà tù này con đang viết thư gửi cho Cha. Con không biết số phận của chúng con sẽ như thế nào: có người nói cho chúng con biết, chúng con là tù nhân của chính phủ, bị kết tội là đã bắn súng, nhưng hoàn toàn sai, không đúng sự thật, như con đã viết, trong nhà không có một vũ khí nào cả.

Con không biết họ sẽ giữ chúng con ở đây bao lâu: chỉ có Chúa biết thời gian sẽ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần; và con cũng không biết cái chết có thể đang chờ chúng con. Nhưng chúng con đặt niềm tin của chúng con vào Chúa, vào sự bảo trợ của Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu, của Cha Thánh Gioan Bosco chúng ta: chúng con không có một chút nghi ngờ nào về sự chúc lành của Cha, lời cầu nguyện của Cha, của các Bề trên và của Anh em Hội viên. Cha có thể tưởng nghĩ về biết bao đau khổ chúng con sẽ phải chịu. Con không có thể báo tin cho Cha về bất kỳ nhà nào: chúng con không có thể liên lạc với nhau, và những tin tức về cuộc nổi dậy hoàn toàn trái ngược nhau. Con hy vọng sẽ sớm gửi được lá thư này. Bây giờ con chấm hết lá thư này. Con kính xin Cha cầu nguyện và chúc lành cho chúng con”.

Sư Huynh Jaime Ortiz, vài tuần trước khi qua đời, đã viết hai lá thư cho Mẹ của Thầy. Từ hai lá thư đó, chúng con có thể nêu lên một số tình cảm như sau: “Có lẽ Thiên Chúa là Chúa chúng ta đã cho phép tình trạng này xảy ra: chúng con không ngủ được, chúng con làm việc với năng lượng mới, chúng con chỉ tìm kiếm vinh quang cao cả Chúa, chớ không phải đời sống an nhàn cho chúng con… Không ai biết được điều nào làm đẹp lòng chúng con hoặc điều nào tốt hơn cho chúng con. Chắc chắn Thiên Chúa là Chúa chúng ta đã rút ra nhiều điều tốt đẹp theo phương cách này, hơn là theo cách nào khác, và chính vì thế Ngài cho phép sự thất bại bề ngoài này xảy ra […]

Chắc chắn Cha sẽ lo lắng về những gì có thể xảy ra cho chúng con khi sự tàn bạo trong những ngày này tiếp diễn… Chúng con tiếp tục làm việc bình thường, nhiều Hội viên Salêdiêng và học sinh vẫn bình thản, không quan tâm tới những gì xảy ra cho chúng con. Con muốn nói rằng, không để cho mình bị khuất phục bởi sự bi quan … và chúng con nhận biết Chúa thử thách chúng con … Xin cầu nguyện cho chúng con yêu mến ơn gọi chúng con ngày càng hơn và bao có thể góp phần vào vinh quang cao cả của Chúa Kitô Vua”.

Về phần mình, Cha Julio Junier đã viết cho anh họ của mình khoảng một giờ trước khi qua đời: “Anh Paco thân mến: ngày cuối cùng của cuộc đời em đã đến. Em xin gửi lời chào thăm cuối cùng đến với Anh và Gia đình. Em xin chờ Anh trên Thiên đàng, nơi em mong được lên nhờ lòng thương xót của Chúa. Em chết vô tội; em xin dâng hiến mạng sống em cho Chúa vì lợi ích của Giáo Hội và nước Tây Ban Nha. Đối với Cha Mẹ, sự khôn khéo và thận trọng của Anh sẽ cho Anh biết phải làm gì. Các thẩm phán đã kết án em, với tất cả tấm lòng, em tha thứ cho họ. Anh Paco thân mến. Không còn gì cả. Với Dì Salvadora, em chỉ xin tín thác và vâng theo Thánh ý Chúa. Xin Anh cầu nguyện cho em và hẹn gặp Anh trên Trời”.

Xướng đáp (Kn 3,9; 4,15)

X  Trong khi chúng ta chiến đấu vì đức tin, Thiên Chúa nhìn chúng ta, Chúa Ki-tô và các Thiên thần của Người sẽ trợ giúp chúng ta:
*  đó là vinh dự và niềm vui cho chúng ta khi chiến đấu dưới cái nhìn của Thiên Chúa, và nhận được phần thưởng từ Thẩm Phán là Chúa Ki-tô.

X  Chúng ta hãy tập hợp sức mạnh của mình và chuẩn bị cho cuộc chiến đấu với tinh thần thuần khiết, với đức tin và lòng can đảm, với sự tự hiến hoàn toàn:
*  đó là vinh dự và niềm vui cho chúng ta khi chiến đấu dưới cái nhìn của Thiên Chúa, và nhận được phần thưởng từ Thẩm Phán là Chúa Kitô.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu. Chúa đã cho Chân Phước Calasanz và Enrico, Linh mục, cùng các Bạn Tử Đạo ơn hiệp thông với cuộc Thương khó của Đức Ki-tô. Xin ban ơn trợ giúp sự yếu đuối của chúng con để chúng con không ngần ngại chết cho Chúa và sống mạnh mẽ trong việc tuyên xưng Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH SÁNG

Giáo đầu (Tv 94)

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn   cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC  Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo, nào ta hãy đến bái thờ Người.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, *
vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là Đại Vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta,
nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

ĐC  Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo, nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Tình yêu chiến thắng đêm tối
chúng ta vui mừng ca hát chiến thắng.
Mùa hoa trái xuất phát từ đất,
nên phong phú nhờ tưới gội bằng máu.

Thánh Lu-y và Callisto,
môn đệ mạnh mẽ của Nước Trời.
Người đầu tiên nơi những người con của Don Bosco
trả giá bằng máu.

Các ngài dâng hiến đời mình vì Đức Ki-tô,
yêu mến những người được ủy thác cho mình,
nơi dân tộc và đất nước xa xăm,
đã dâng mạng sống mình cho họ.

Con Chiên hiển trị vinh quang
mở sách niêm ấn,
soi sáng thời gian và lịch sử
mặc khải ý nghĩa cho các biến cố.

Các ngài tử đạo là dấu chỉ bình an,
trong hân hoan, được đưa lên trời
luôn mang lấy nơi tâm mình
nước Trung Hoa rộng lớn.

Dâng Vinh quang lên Cha của mọi người,
chúc tụng Chúa Giê-su, Cứu Thế.
Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con
chiến thắng mọi sợ hãi.

Ca vịnh

ĐC 1  Trong lúc chịu khổ hình, các anh hùng tử đạo của Chúa Ki-tô đăm đăm hướng về trời và cầu nguyện: Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con.

Tv 62 (63), 2-9

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

ĐC  Trong lúc chịu khổ hình, các anh hùng tử đạo của Chúa Kitô đăm đăm hướng về trời và cầu nguyện: Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con.

ĐC 2  Chúc tụng Chúa đi, các chứng nhân của Chúa, Chúc tụng Người đến mãi thiên thu.

Tc Đn 3, 57-88.56

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường, *
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh Vinh danh” cuối thánh ca này)

ĐC  Chúc tụng Chúa đi, các chứng nhân của Chúa, Chúc tụng Người đến mãi thiên thu.

ĐC 3  Đoàn tử đạo hãy ca tụng Chúa, Đấng ngự chốn trời cao.

Tv 149

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì CHÚA mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Để trả thù muôn nước và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua Chúa và xích cổ vương hầu,

để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa.
Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

ĐC  Đoàn tử đạo hãy ca tụng Chúa, Đấng ngự chốn trời cao.

Lời Chúa  (2Cr 1,3-5)

Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi.

Xướng đáp

XĐ  Kẻ ngay lành được sống
*    cho đến mãi muôn đời.
X    Vì Thiên Chúa là phần thưởng của họ. *

Thánh ca Tin mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Lc 1,68-79)

ĐC  Phúc thay những người chịu bách hại vì chính đạo: họ sẽ được thừa hưởng Nước Trời.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa:

sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

và cho ta chẳng còn sợ hãi,
để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: *
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

ĐC  Phúc thay những người chịu bách hại vì chính đạo: họ sẽ được thừa hưởng Nước Trời.

Lời cầu

Kết hiệp với Chân Phước Giuse Calasanz, Enrico Saíz và các Bạn Tử Đạo, đã dâng hiến mạng sống mình vì tình yêu Chúa Ki-tô, chúng ta hãy chúc tụng và kêu cầu Đấng Cứu Chuộc chúng ta:

        Lạy Chúa, Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng giá máu của Chúa.

Nhờ các Chân Phước Tử Đạo đã đón nhận cái chết để làm chứng cho đức tin, – xin Chúa ban cho chúng con đức tin tinh ròng và nhất quán trong những thử thách của cuộc đời.

Lạy Chúa Kitô. Chúa đã ban cho các Chân Phước Tử Đạo của Chúa sức mạnh đi theo Chúa trên đường thập giá, – xin Chúa ban ơn giúp chúng con, khi đối diện với những đau khổ và thập giá trong đời sống hằng ngày, biết kết hiệp với Cuộc Thương Khó Cứu Độ của Chúa.

Trong cuộc bách hại khốc liệt chống lại Giáo Hội, các Chân Phước Tử Đạo Sa-lê-diêng Tây Ban Nha, đã nhận được triều thiên tử đạo và cành lá vạn tuế chiến thắng trước Tòa Thiên Chúa Toàn Năng: – xin Chúa ban ơn giúp các Ki-tô hữu trở nên những chứng nhân luôn can đảm của Chúa và của Giáo Hội Chúa cho thế giới, ngay kể cả khi bị bách hại.

Các Chân Phước Tử đạo đã đối diện cái chết khi đặt niềm tin của mình vào Chúa, Mẹ Phù Hội và Cha Thánh Gio-an Bosco: – xin Chúa cũng ban ơn giúp chúng con luôn đặt niềm tin vào Chúa, trong mọi hoàn cảnh sống của chúng con, và luôn được nâng đỡ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Phù Hộ và Cha Thánh Gio-an Bosco.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu. Chúa đã cho Chân Phước Calasanz và Enrico, Linh mục, cùng các Bạn Tử Đạo ơn hiệp thông với cuộc Thương khó của Đức Ki-tô. Xin ban ơn trợ giúp sự yếu đuối của chúng con để chúng con không ngần ngại chết cho Chúa và sống mạnh mẽ trong việc tuyên xưng Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH TRƯA

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.


Giờ Ba

Thánh Thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thường mến.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Chúa đã cho các ngài chiến thắng
       trong trận đấu gay go, để cho các ngài biết
       rằng đức khôn ngoan mạnh hơn tất cả.

Tv 120

Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,
Chúa đã thương đáp lời. *
Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con
khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.

Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi!
Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây,
và còn thêm chi nữa? *
Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,
thêm những hòn than đước đỏ hồng!

Thật bất hạnh cho tôi
phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc,
phải sống cùng dân du mục Kê-đa.

Tấm thân này trải bao năm tháng
sống cùng những kẻ ghét hoà bình. *
Tôi vốn chuộng hoà bình.
Nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh.

Tv 121

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *

Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Tv 122

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!”

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.” *
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

ĐC  Chúa đã cho các ngài chiến thắng
       trong trận đấu gay go, để cho các ngài biết
       rằng đức khôn ngoan mạnh hơn tất cả.

Lời Chúa (1Pr 5,10-11)

Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.

X  Các thánh là những người trông cậy Chúa,
Đ  Nên các ngài mạnh mẽ, không nản chí sờn lòng.


Giờ Sáu

Thánh Thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Chúa sẽ ban cho họ
       vòng hoa dành cho người chiến thắng,
       và tước hiệu vinh quang.

Tv 123

Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
Đấng đang ngự trên trời.

Quả thực như mắt của gia nhân
hướng nhìn tay ông chủ,
như mắt của nữ tỳ
hướng nhìn tay bà chủ,

mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa
là Thiên Chúa chúng ta,
tới khi Người xót thương chút phận.

Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương,
bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.

Tv 124

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en hãy nói rằng:
Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,
lúc đùng đùng giận ta như vậy;

hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; *
hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

Xin chúc tụng Đức Chúa
đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.

Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; *
lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn.

Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.

Tv 125

Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xi-on
chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.

Như núi đồi bao bọc thành Giê-ru-sa-lem,
Chúa bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành,
kẻo người lành tra tay làm điều ác.

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu
và những ai lòng dạ thẳng ngay.

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.

ĐC  Chúa sẽ ban cho họ
       vòng hoa dành cho người chiến thắng,
       và tước hiệu vinh quang.

Lời Chúa (x. Dt 11,33)

Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa, trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

Xướng đáp

X  Ưu sầu của anh em
Đ  sẽ biến thành hoan lạc.


Giờ Chín

Thánh Thi

Lạy Thiên Chúa, Đầng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Họ ra đi, đi mà nức nở
       mang hạt giống vãi gieo.

Tv 126

Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” *
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; *
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Tv 127

Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế! *
Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.

Tv 128

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người. *
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái; *
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.

Đó chính là phúc lộc
Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
Xin Chúa từ Xi-on
xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu. *
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

ĐC  Họ ra đi, đi mà nức nở
       mang hạt giống vãi gieo.

Lời Chúa (Kn 3,1-2a.3b)

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.

X  Lúc trở về, về reo hớn hở,
Đ  vai nặng gánh lúa vàng.


Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu. Chúa đã cho Chân Phước Calasanz và Enrico, Linh mục, cùng các Bạn Tử Đạo ơn hiệp thông với cuộc Thương khó của Đức Ki-tô. Xin ban ơn trợ giúp sự yếu đuối của chúng con để chúng con không ngần ngại chết cho Chúa và sống mạnh mẽ trong việc tuyên xưng Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH CHIỀU

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Cùng hoan chúc các anh hùng tử đạo,
Này huân công, này sự nghiệp rỡ ràng.
Vui ngập lòng, ta miệng hát vang vang,
Hiển hách quá, dòng hùng binh thắng trận!

Lòng cam chịu đời ghét ghen thù oán,
Ôi Giêsu, Vua hiền hậu thiên toà,
Bởi họ nhìn muôn sự chỉ phù hoa
Và cương quyết theo Ngài làm môn đệ!

Muôn thử thách, vì Ngài đâu sá kể,
Không hé một lời oán trách thở than!
Chẳng xôn xao, lòng thơ thới yên hàn,
Trước sau vẫn hiền hoà, luôn kiên nhẫn.

Thật khôn tả, nguồn vinh quang vô tận
Chúa dành cho bậc tử đạo anh hùng:
Áo huy hoàng thắm đỏ máu tôi trung,
Đây rực rỡ mũ triều thiên chiến thắng.

Xin cầu khẩn Chúa Thiên Hoàng cao sáng
Lượng hải hà tha tội lỗi thần dân
Khỏi gian nguy, đời nay sống an nhàn,
Mai ngày được hát mừng Ngài muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC 1  Các thánh được mồ yên mả đẹp, và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.

Tv 114 (116A)

Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, *
Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.

Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,
lưới âm ty chụp xuống trên mình. *
Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa:
“Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!“

Chúa là Đấng nhân từ chính trực,
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
hằng gìn giữ những ai bé mọn, *
tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,
vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành; *
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,
giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân.

Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

ĐC  Các thánh được mồ yên mả đẹp, và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.

ĐC 2  Tôi được thấy hồn thiêng của những người đã bị sát hại vì họ đã quyết tâm giữ Lời Chúa và trung kiên làm chứng cho Người.

Tv 115 (116B)

Tôi đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề!” *
Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng: “Mọi người đều giả dối!”

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho? *
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *
Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

ĐC  Tôi được thấy hồn thiêng của những người đã bị sát hại vì họ đã quyết tâm giữ Lời Chúa và trung kiên làm chứng cho Người.

ĐC 3  Đây là những thánh nhân đã hy sinh tính mạng để làm chứng cho Thiên Chúa, và đã giặt áo trong máu Con Chiên.

Tc Kh 4, 11; 5, 9.10.12

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.

Lạy Chúa Kitô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,

vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *

khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.

ĐC  Đây là những thánh nhân đã hy sinh tính mạng để làm chứng cho Thiên Chúa, và đã giặt áo trong máu Con Chiên.

Lời Chúa (1Pr 4,13-14)

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em.

Xướng đáp

XĐ  Hỡi những người công chính,
*     hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.
X    Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. *

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46-55)

ĐC  Các thánh là những người đã từng nối gót Chúa Ki-tô, nay được vui mừng trên thiên quốc, các ngài đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì lòng yêu mến Chúa Kitô, nên sẽ được cùng Người hiển trị.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.

ĐC  Các thánh là những người đã từng nối gót Chúa Ki-tô, nay được vui mừng trên thiên quốc, các ngài đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì lòng yêu mến Chúa Kitô, nên sẽ được cùng Người hiển trị.

Lời cầu

Trong giờ Chúa Ki-tô, Vua các Thánh Tử Đạo, dâng hiến mạng sống Ngài cho chúng ta, trong Tiệc Vượt Qua và trong Hy Lễ đẫm máu trên Thập giá, chúng ta hãy dâng lên Ngài lời ngợi khen của Hội Thánh:

        Lạy Chúa, chúng con chúc tụng và thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Ki-tô, chúng con ca ngợi và thờ lạy Chúa, là nguyên nhân và mẫu gương của mọi cuộc tử đạo, vì Chúa đã yêu thương chúng con cho đến cùng: – xin Chúa ban ơn giúp chúng con sống trung thành với ơn gọi Kitô hữu của chúng con, bằng cách đáp lại tình yêu của Chúa với việc dâng hiến chính mình.

Các Chân Phước Tử Đạo, với việc đổ máu của mình, đã trở nên những người noi gương Chúa Kitô trong cuộc Thương Khó của Người, – nhờ lời các ngài chuyển cầu, xin Chúa ban ơn giúp chúng con kết hiệp với cuộc Thương Khó của Chúa, được tiếp tục nơi những người bị áp bức, sống ngoài lề xã hội và đau khổ.

Các Chân Phước Tử Đạo Tây Ban Nha, là Hội viên Sa-lê-diêng, Nữ Tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và Công Tác viên đã dâng hiến đời mình vì trung thành với Chúa Ki-tô và Giáo Hội: – xin Chúa ban ơn giúp các Thành viên thuộc Gia Đình Sa-lê-diêng, trong mọi hoàn cảnh, luôn tỏ lộ tình yêu của mình đối với Chúa Kitô và Giáo Hội, luôn trung thành với giáo huấn của Cha Thánh Gio-an Bosco.

Lạy Chúa. Chúa kết hiệp các Chân Phước Tử Đạo với cái Chết Cứu chuộc của Chúa: – xin Chúa ban ơn giúp chúng biến lời kinh của một Chân Phước Tử Đạo làm của mình: “Lạy Chúa! Chúa cho phép tình trạng này xảy ra để chúng con không mê ngủ, nhưng thôi thúc chúng con làm việc với năng lực mới, chỉ tìm kiếm Vinh quang Chúa”.

Lạy Chúa. Chúng con xin phó thác cho Chúa, anh chị em chúng con đã rời khỏi thế gian này: – xin Chúa đón nhận họ vào hưởng Nước Ánh Sáng và Bình An của Chúa, trong Cộng đoàn các Thánh.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu. Chúa đã cho Chân Phước Calasanz và Enrico, Linh mục, cùng các Bạn Tử Đạo ơn hiệp thông với cuộc Thương khó của Đức Ki-tô. Xin ban ơn trợ giúp sự yếu đuối của chúng con để chúng con không ngần ngại chết cho Chúa và sống mạnh mẽ trong việc tuyên xưng Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG