Cầu nguyện cho các Hội viên Salêdiêng đã qua đời

Ngày 1 tháng 2

TƯỞNG NHỚ
CÁC HỘI VIÊN SA-LÊ-DIÊNG ĐÃ QUA ĐỜI


Cầu nguyện cho các Hội viên chúng ta đã qua đời là bổn phận của lòng biết ơn và tình huynh đệ. Việc tưởng nhớ những người chúng ta đã được chia sẻ nhiều năm trong cùng một ơn gọi và sứ mệnh có thể cống hiến cho chúng ta một sự khích lệ hùng hồn và hiệu qủa để duy trì sự dấn thân trên đường nên thánh trong Gia đình Sa-lê-diêng.

Khi tưởng niệm các hội viên đã qua đời, Tu hội cử hành tình yêu mà Thiên Chúa đã biểu lộ trong đời sống của con cái Ngài, và nhìn thấy lời hứa của Thánh Gio-an Bosco được tiếp tục thực hiện.DANH SÁCH
CÁC HỘI VIÊN QUA ĐỜI

     THÁNG 01

29-01 LM GIOAN NGUYỄN VĂN TY
qđt Sài Gòn, 2020, ht 76t
Bề trên Phụ Tỉnh Việt Nam 9 năm (1975-1984)
Bề trên Á Tỉnh 8 năm (1984-1991.1997-1999)
Bề trên Giám tỉnh 4 năm (1999-2003)

     THÁNG 02

06-02 LM GUERRINO LUVISOTTO LƯƠNG
qđt Italia, 1986, ht 74t
Truyền giáo Việt Nam 18 năm (1957-1975)
13-02 LM PHANXICÔ XAVIE DE PARSCAU PHÁN
 qđt Pháp, 2012, ht 85t
Truyền giáo Việt Nam 10 năm (1962-1972)
15-02 LM MICAEN HOÀNG PHÚ BẢO
qđt Phước Lộc, Vũng Tàu, 2007, ht 80t
16-02
LM RAYMOND PETIT
qđt Pháp, 1975, ht 73t
Truyền giáo Việt Nam 4 năm (1941-1945)
18-02
LM MARCÔ NGUYỄN ĐỨC HUỲNH
qđt Bến Cát, 2019, ht 74t

     THÁNG 03

01-03 SH PHÊRÔ DƯƠNG HIỂN
qđt Bến Cát, ht 70t
07-03
SH GIUSE BORRI
qđt Italia, 1966, ht 67t
Truyền giáo Việt Nam 10 năm (1955-1965)
09-03 
LM LUY MASSIMINO
qđt tại Hong Kong, 1991, ht 84t
Giám tỉnh TD Trung Hoa và Việt Nam 6 năm (1962-1968)
Bề trên Phụ Tỉnh Việt Nam 3 năm (1974-1975)
Truyền giáo Việt Nam 3 năm (1972-1975)

     THÁNG 04

04-04 LM ISIDORO LÊ HƯỚNG
qđt Đà Lạt, 2017, ht 91t
11-04
LM ANTÔN TRẦN ĐỨC DẬU
qđt Ba Thôn, 2014, ht 65t
13-04
LM MATTHÊU CHUNG
qđt Macao, 1982, hd 59t
Truyền giáo Việt Nam 18 năm (1957-1975)
14-04
LM GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI
qđt Sài Gòn, 2018, ht 73t
15-04 SH ANRÊ BRAGION BÁU
qđt Phi-Luật-Tân, 1996, ht 90t
Truyền giáo Việt Nam 2 năm (1953-1954)
19-04
SH GIUSE LƯƠNG VĂN TAM
qđt Hà Tĩnh, 2018, ht 63t

     THÁNG 05

20-05 TG PHÊRÔ NGUYỄN ANH HÙNG
qđt Vũng Tàu, 1974, hd 23t

     THÁNG 06

09-06 TG GIUSE PHẠM VIẾT VĂN
qđt Tân Cang, Đồng Nai, 1985, hd 36t
27-06
SH GIUSE THÂN VĂN HOAN
qđt Bến Cát, Gò Vấp, 2007, ht 71t

     THÁNG 07

08-07 LM MATTHÊU KING
qđt Taipei, Taiwan, 2009, ht 77t
Truyền giáo Việt Nam 13 năm (1962-1975)
12-07
LM ANTONIO GIACOMINO
qđt Braxin, 2010, ht 96t
Truyền giáo Việt Nam 2 năm (1952-1954)

     THÁNG 08

06-08 SH GIUSE NGUYỄN VĂN THỌ
qđt Bến Cát, Gò Vấp, 2011, ht 74t
10-08
LM PHANXICÔ DUPONT
bị giết tại Hà Nội, 1945, hd 37t
Truyền giáo Việt Nam 4 năm (1941-1945)
17-08
ĐC GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM
qđt Bùi Chu, 2013, ht 75t
Giám mục Giáo phận Bùi Chu 12 năm (2001-2013)
19-08
LM LORENSÔ BOHNEN BẢN
qđt Hà Lan, 2002, ht 88t
Truyền giáo Việt Nam 3 năm (1953-1955)
22-08
LM GIUSE ĐINH XUÂN HIÊN
qđt Đức Huy, Gia Kiệm, 2004, ht 67t
25-08
LM GENEROSO BOGO QUẢNG
qđt Braxin, 1991, ht 74t
Truyền giáo Việt Nam 22 năm (1953-1975)

     THÁNG 09

04-09 SH GIUSE LIU CHIN YUAN THANH
 qđt Taiwan, 2007, ht 78t
Truyền giáo Việt Nam 5 năm (1959-1964)
08-09 LM GIOAKIM ĐINH VĂN PHƯƠNG
 đt Đà Lạt, 2019, ht 66t
25-09 LM MARIO ACQUISTAPACE
qđt Hong Kong, 2002, ht 96t
Giám tỉnh Tỉnh Dòng Trung Hoa và Việt Nam 6 năm (1952-1958)
Bề trên Phụ Tỉnh Việt Nam 13 năm (1961-1974)
Truyền giáo Việt Nam 16 năm (1958-1974)
30-09
LM ANRÊ MAJCEN QUANG
qđt Slovenia, 1999, ht 95t
Bề trên Phụ Tỉnh Việt Nam đầu tiên 3 năm (1958-1961)
Truyền giáo Việt Nam 22 năm (1952-1954. 1956-1976)

     THÁNG 10

01-10 LM MICAEN TRẦN ĐÌNH CƯỜNG PHÙNG
qđt Xuân Hiệp, Thủ Đức, 2003, hd 58t
10-10 LM PHANXICÔ DE MEULENAERE NGỌC
qđt Vũng Tàu, 2002, ht 66t
Truyền giáo Việt Nam 12 năm (1959-1962.1966-1975)
12-10 LM RICARDO MUSSO
qđt Hong Kong, 1978, ht 72t
Truyền giáo Việt Nam 18 năm (1956-1974)
15-10 LM PHÊRÔ ARTS AN
qđt Haiti, 2007, ht 83t
Truyền giáo Việt Nam 15 năm (1960-1975)
19-10
LM GIUSE PHAN THÀNH THUYẾT
qđt Thanh Bình, Chư Prong, Gia Lai, 2012, ht 66t
31-10 TG GIOAN LÊ QUANG ÁNH
qđt Bến Cát Gò Vấp, 1990, hd 38t

     THÁNG 11

29-11 SH Carlo Nardin TIẾN
qđt Macerata, nước Ý năm 1994, ht 83t
Truyền giáo Việt Nam 10 năm (1956-1966)

     THÁNG 12

07-12 LM GIUSE PHẠM TRÍ THỨC
qđt Đức Huy, Gia Kiệm, 2008, hd 43t
08-12
LM ALEXANDER SMITH
qđt Hong Kong, 2008, ht 93t
Truyền giáo Việt Nam 5 năm (1963-1968)
29-12
TG GIUSE LÊ VĂN THANH
qđt Bến Cát, Gò Vấp, 1985, hd 30t

CẬP NHẬT NGÀY 15-02-2020

KINH SÁCH

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Từ nơi phần mộ, chúng con đã nghe tiếng kêu gọi.
Hỡi những người sống, hãy thinh lặng và lắng nghe:
Ít nhất ngày hôm nay, anh em đừng kêu khóc,
cùng với người chết trên đó, Ngài nói:

“Tôi phải xuống, đó là luật tình yêu”,
bây giờ tôi phải cười vui và phản chiếu;
tất cả hân hoan kể lại biến cố,
cái chết của mình, giờ đây mọi người đã hiểu:

“Chính cái chết là quyền lực của Chúa!”
Chính cái chết của Ngài đã mặc khải,
không có gì ở nơi ngài mà chúng ta không hiểu,
nếu ngài không xuống trong huyệt sâu.

Giờ đây chính những người nói với chúng ta:
“Hỡi những người sống, đừng khóc nữa, hãy hy vọng!
Nếu các bạn còn có thể thấy Ngài,
như chúng tôi từ nơi này đang nhìn thấy Ngài!”

Lạy Chúa, xin mở rộng áo trắng Phục sinh của Ngài,
Chúa Cha và Chúa Thánh Thần hiện diện khắp nơi:
người sống và người chết ôm hôn nhau trong Chúa Ki-tô,
tin chắc sẽ được cùng chung sống luôn mãi. Amen.

hoặc

Ôi Thánh Phụ, Chúa muôn đời hằng hữu,
Nguồn vô song cho muôn vật sinh tồn,
Lượng hải hà, xin đoái lại đoàn con
Vì tội lỗi mà có ngày phải chết.

Đây án tử, ôi thật là khủng khiếp,
Cha bắt các tội nhân phải phục tùng,
Cả loài người chung một kiếp tử vong:
Thân cát bụi lại trở về cát bụi!

Nhưng sinh khí Cha an bài đã thổi
Và con người ngay từ buổi thai nhi
Đã trở nên một hạt giống diệu kỳ
Mang sức sống muôn muôn đời tồn tại.

Niềm hy vọng phục sinh, lạy Cha từ ái,
Chính là ơn thoa dịu nỗi ưu phiền,
Và tin rằng: Đấng sống lại đầu tiên,
Đức Kitô sẽ dẫn vào cõi thọ!

Nguồn vui sống trong Nước Trời muôn thuở,
Nguyện Cha ban cho tôi tớ đã qua đời,
Xưa một niềm tin Thánh Tử Ngôi Hai
Và đã được xức dầu Thần Khí Chúa.

Xin chuẩn bị cho chúng con đây nữa
Khi lìa trần được hưởng phúc thiên cung
Và đồng thanh ca tụng Chúa cửu trùng
Là cùng đích, là căn nguyên vạn vật.

Ca vịnh

ĐC 1  Hạnh phúc thay người trông cậy nơi Chúa.

Tv 40, I

Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp, *
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.

Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. *
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào Chúa.

Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, *
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác.

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con:
thật là nhiều vô kể! *
Không một ai sánh được như Ngài.

Dầu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao!

Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con; *
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa: “Này con xin đến!

Trong sách có lời chép về con *
rằng: con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.”

ĐC  Hạnh phúc thay người trông cậy nơi Chúa.

ĐC 2  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con với sự công chính của Chúa, Xin làm cho đường của Chúa nên bằng phẳng trước mặt con.

Tv 39 (40), II

Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội; *
lạy Chúa, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết;

nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, *
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.

Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. *
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi.

Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,
tội ác con đổ xuống trên mình, làm tối tăm mặt mũi, *
thật nhiều hơn cả tóc trên đầu, khiến rụng rời tâm trí.

Lạy Chúa, xin thương tình cứu con,
muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ!

Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài! *
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng: “Đức Chúa vĩ đại thay!”

Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới. *
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn !

ĐC  Lạy Chúa, xin hướng dẫn con với sự công chính của Chúa, Xin làm cho đường của Chúa nên bằng phẳng trước mặt con.

ĐC 3  Linh hồn con khao khát Thiên Chúa hằng sống: Khi nào con được thấy dung nhàn Ngài?

Tv 41 (42)

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. *
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?

Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
“Này Thiên Chúa ngươi đâu?”

Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa, *
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.

Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?

Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn, *
nên chi từ giải đất Gio-đan,
cũng như rặng Khéc-môn cao ngất, và núi nhỏ Mi-xa,
con tưởng nhớ đến Ngài.

Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. *
Sóng cồn theo nước cuốn,
Ngài để cho tràn ngập thân này.

Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, *
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.

Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con: “Chúa quên con sao đành? *
Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi?”

Xương cốt con gãy rời từng khúc,
bởi đối phương lăng nhục thân này, *
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi :
“Này Thiên Chúa ngươi đâu?”

Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?

Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

ĐC  Linh hồn con khao khát Thiên Chúa hằng sống: Khi nào con được thấy dung nhàn Ngài?

Xướng Đáp

Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa thật là vĩ đại,
Đ  Xin ban ơn giúp con sống theo lời Ngài.


Bài đọc 1 (2Cr 4,16-5,10)

Sau khi chết, chúng ta sẽ nhận lãnh từ Thiên Chúa nơi cư trú vĩnh cửu trên thiên đàng.

Trích Thư thứ hai của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi Tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến. Chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Do đó, chúng ta rên siết là vì những ước mong được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc lều kia, miễn là chúng ta có mặc áo, chứ không phải trần trụi. Thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, chúng ta rên siết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống. Đấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy chính là Thiên Chúa, Người đã ban Thần Khí cho chúng ta làm bảo chứng.

Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa… Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.

Xướng đáp (x. Tv 50,3-4)

X  Lạy Chúa, xin đừng xét xử con theo việc con làm: trước nhan Chúa, con không làm được điều gì tốt lành. Con cầu xin Chúa quyền năng:
*  Trong tình yêu của Chúa, xin tẩy sạch con khỏi mọi tội con phạm.
X  Xin tẩy sạch con khỏi điều bất chính, xin đẩy xa con mọi lỗi phạm. *

Bài đọc 2

Trích “Di chúc Thiêng liêng” của Thánh Gio-an Bosco
(DB, Memorie dal 1841 al 1884-5-6. ASC 132, quaderni – taccuini 6)

Các con thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, trước khi từ giã cõi trần để về nơi vĩnh cửu, cha phải chu toàn một vài bổn phận đối với các con, hầu làm trọn ước vọng mãnh liệt của lòng cha.

Trước hết, với tấm lòng yêu mến nồng nhiệt nhất, cha cám ơn các con đã tùng phục cha, cám ơn các con đã dày công lao nhọc để xây dựng và làm phát triển Tu hội chúng con.

Cha để các con ở lại trần gian, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, cha trông cậy lòng nhân từ vô hạn lượng Chúa sẽ cho chúng ta hết thảy một ngày kia được đoàn tụ trên nơi vĩnh phúc. Ở đấy cha đợi các con.

Cha xin các con chớ than khóc khi cha chết. Cái chết là một món nợ ai cũng phải trả, nhưng rồi chúng ta sẽ được ân thưởng bội hậu vì những lao nhọc chúng ta đã chịu vì tình yêu Chúa Giêsu nhân lành, vị Thày của chúng ta. Thay vì than khóc, các con hãy quyết tâm vững vàng và hăng hái trung thành với ơn gọi cho tới cùng.

Các con hãy tỉnh thức canh chừng, đừng để lòng say đắm thế gian, quyến luyến cha mẹ hay ham muốn cuộc sống an nhàn làm lung lạc và dẫn đưa các con tới chỗ tục hóa những lời khấn thánh thiện và như vậy là phản bội đời thánh hiến chúng ta đã cam kết với Chúa. Chớ gì đừng ai trong chúng con đòi lại những gì mình đã dâng cho Chúa.

Các con đã yêu mến cha trong quá khứ, hãy tiếp tục yêu mến cha trong tương lai bằng việc tuân giữ cặn kẽ Hiến Luật của chúng ta.

Bề trên đầu tiên của các con chết đi. Nhưng Bề trên đích thực của chúng ta là Chúa Giê-su Ki-tô sẽ không chết. Ngài sẽ mãi mãi là Thày, là Hướng đạo, là gương mẫu của chúng ta; nhưng các con hãy nhớ rằng, tới giờ của Ngài, chính Ngài cũng sẽ là Thẩm phán xét xử và ân thưởng cho chúng ta, nếu chúng ta trung thành phục vụ Ngài.

Bề trên của chúng con chết đi, nhưng sẽ có một Bề trên khác được chọn để lo lắng cho các con và cho phần rỗi đời đời của các con. Hãy biết nghe theo ngài, yêu mến, vâng phục ngài; hãy cầu nguyện cho ngài như các con đã từng cầu nguyện cho cha.

Vĩnh biệt các con dấu yêu, vĩnh biệt các con. Cha đợi các con ở trên trời. Ở đó chúng ta sẽ ca ngợi Chúa, ca ngợi Đức Maria là Hiền mẫu và là Đấng nâng đỡ Tu hội chúng ta; ở đó chúng ta sẽ tán dương muôn đời Tu hội của chúng ta, vì nhờ tuân giữ Hiến Luật của Tu hội, chúng ta có phương thế hữu hiệu và vững chắc để được cứu rỗi. Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum. In te Domino, speravi non confundar in aeternum. (Nguyện Danh Chúa được tán tụng, tự bây giờ và mãi đến thiên thu. Muôn lạy Chúa, nơi Ngài con trông cậy, xin đừng để con phải thất vọng muôn đời).

Xướng đáp (x. Pl 3,20.21; Cl 3,4)

Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Chúa Giê-su Ki-tô.
*  Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.
Khi Chúa Kitô là sự sống chúng ta xuất hiện, anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. *

hoặc:

Đối với người Kitô hữu, cái chết là khởi đầu đời sống đích thực.

Trích những Bài viết của Đáng Kính Giu-se Quadrio, linh mục Sa-lê-diêng.
(Ed. R. Bracchi, Don G. Quadrio, Risposte, Roma 1992, 236-238)

Đức tin soi sáng cái chết với ánh sáng êm dịu, đồng thời cũng trình bày những khía cạnh tích cực và đầy yên ủi. Đối với người Kitô hữu, chết không phải là hết, nhưng là một sự khởi đầu, là sự khởi đầu của một đời sống đích thực, là cửa đưa vào sự vĩnh cửu. Chết là gõ cửa và nói: “Lạy Cha, này con đây, con đã đến!” Đó là một bước nhảy trong bóng tối; nhưng với lòng xác tín là sẽ rơi vào cánh tay của Chúa Cha trên trời.

Ai thực sự tin vào đời vĩnh cửu, không thể lập lại với Thánh Phao-lô: “Đối với tôi, chết là một mối lợi… Tôi nồng nàn ao ước được ở với Đức Ki-tô, vì điều đó tốt hơn bội phần”. “Bao lâu chúng ta còn sống trong thân xác này, chúng ta còn phải xa cách Chúa… Ao ước của chúng ta là thay đổi nơi cư trú của thân xác này để được cư trú với Chúa”. Đàng sau mồ mả, mắt chúng ta nhắm lại, nhưng vẫn còn thấy. Những người chết không phải là những thụ tạo đang tiêu hủy, nhưng là những thụ tạo sẽ được sống.

Nỗi lo sợ về cái chết luôn ám ảnh chúng ta, cũng có thể do sự lo lắng của chúng ta về tội lội đã phạm và nỗi lo sợ sự phán xét của Thiên Chúa gây nên. Trong trường hợp đó, chúng ta phải chống lại nỗi lo sợ đó với lòng cậy trông vững vàng vào lòng thương xót vô cùng của Cha trên trời. Đấng phán xét và quyết định số phận đời đời của chúng ta không phải là kẻ thù hay người xa lạ; nhưng Ngài là người anh cả của chúng ta, vì để cứu chuộc chúng ta, Ngài đã chấp nhận những đau khổ của Núi Calvariô và yêu thương chúng ta hơn chúng ta yêu chính mình. Thánh Phanxicô nói rằng trong ngày phán xét ngài thích được Thiên Chúa hơn là mẹ của ngài phán xét. Hãy nhìn nhận mình là người có tội và tin tưởng phó thác mình cho lòng tốt vơ bờ của Thiên Chúa, để chắc chắn nhận được sự tha thứ và cứu rỗi. Điều tốt đẹp không phải là cảm thấy mình “ngang hàng” với Thiên Chúa, nhưng cần lòng thương xót của Ngài; cảm thấy mình bị mất đi và đồng thời được Ngài cứu chuộc, vì Ngài “đến để cứu những người đã mất”.

Sau cùng, cội nguồn của sự lo sợ khi đối diện với cái chết có thể là suy nghĩ về những đau khổ và lo âu mà họ thường gặp. Có một phương thuốc công hiệu, không phải để loại bỏ, nhưng là để chế ngự và làm êm dịu suy nghĩ đó: là hằng ngày dâng hiến cơn hấp hối và cái chết, cùng với tất cả những đau khổ thể lý và luân lý mà họ gặp phải, cho Chúa Cha Trên Trời, kết hiệp với cái chết của Đức Kitô, với chính tình yêu và ý chỉ của Chúa Giêsu trên Thập giá. Việc cử hành cái chết của mình trước cách trìu mến như vậy và được dâng lên Chúa Cha như là của lễ nhỏ bé, được kết hiệp với Hy lễ Vĩ đại, là chính Chúa Giê-su được sát tế trên núi Calvario và trong Thánh Lễ hằng ngày, sẽ đem lại biết bao ánh sáng và sự yên ủi. Như vậy cái chết của chúng ta đạt được ý nghĩa và giá trị của  việc “đồng cứu chuộc”, nghĩa là cộng tác với Chúa Giêsu trong việc tôn vinh Chúa Cha, đền bù tội lỗi và cứu chuộc thế giới.

Cái chết, trở thành đối tượng đức tin, đức cậy và đức mến như thế, có lẽ sẽ không gây nên sợ hãi; nhưng chính sự sợ hãi sẽ được đón nhận như là chất liệu quý báu của hy lễ cao trọng.

Xướng đáp (Tv 30,20; 1Cr 2,9)

X  Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài.
*  và thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu.
X  Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. *

Lời nguyện

Lạy Cha vô cùng nhân từ, Cha đã hứa hạnh phúc bất tận cho những ai tìm kiếm Nước Trời trên hết mọi sự. Chúng con nguyện xin Cha tiếp nhận anh em Hội viên Sa-lê-diêng chúng con đã hoàn tất cuộc sống trong việc phục vụ Tin Mừng khi bước đi trên đường lối mà Thánh Gio-an Bosco đã vạch ra; xin Cha cho các ngài được chiêm ngắm Tôn Nhan Cha và ban ơn giúp chúng con trung thành tiếp tục con đường của chúng con. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH SÁNG

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn   cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC  Chúa là sự sáng của mọi sinh linh: chúng ta hãy thờ lạy Ngài.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, *
vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là Đại Vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta,
nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

ĐC  Chúa là sự sáng của mọi sinh linh: chúng ta hãy thờ lạy Ngài.

Thánh thi

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.
Chúa đã mặc khải ánh sáng cho người lữ hành,
đường đi cho người đi trong đêm tối.
Những người ngạc nhiên và xuất thần được gặp Chúa,
những người chết được vào đời sống mới.

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.
Qua Xuất hành và áng mây,
đã xuất hiện diện mạo đầy yêu thương của Chúa;
ánh sáng của Chúa hân hoan nhảy múa
trong bình minh của Lễ Vượt Qua vĩnh cửu.

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.
Sự hiện diện của Chúa là sự hiện diện của người sống
mời dự tiệc cưới vĩ đại.
đàng sau Chúa trong ngày lễ hân hoan,
đoàn người cứu rỗi vui mừng tiến bước.

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.
Những người chết tìm thấy nơi Chúa sự bình an,
họ là vinh quang của Chúa, lạy Chúa hằng sống.
Nơi mầu nhiệm Chúa, họ chờ đợi tiếng kèn
của trời mới và đất mới.

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.
Chúa Cha đã tỏ cho chúng con vinh quang của Chúa,
Chúa Con làm sống lại niềm hy vọng,
Chúa Thánh Thần thắp lên lòng ao ước:
chúc tụng Chúa muôn muồn đời. A-men.

hoặc

Lạy Vua Tình Yêu, Mục Tử nhân lành,
Lòng tốt của Ngài, không hề phai tàn;
Con không thiếu gì, khi thuộc về Ngài
Và khi Ngài ở trong con luôn mãi.

Tại dòng suối nước sự sống tuôn chảy,
Ngài dẫn đưa hồn con đến nghỉ ngơi,
Ở cánh đồng, cỏ xanh tươi mơn mởn
Ngài cho con hưởng dùng của thiêng liêng.

Con ương ngạnh ngớ ngẩn đi lạc hướng,
Với tình yêu, Ngài luôn tìm kiếm con,
Ngài vác trên vai êm ái dịu dàng,
Đưa con về đầy hân hoan vui mừng.

Trong lũng sự chết, con không sợ hãi,
Vì Chúa ở bên cạnh con đêm ngày,
Cây gậy của Chúa luôn nâng đỡ con,
Thánh Giá Chúa hướng dẫn con luôn mãi.

Chúa hân hoan mở tiệc trước mặt con,
Đầu con, Chúa xức dầu thơm thánh hiến,
Cho con hưởng hạnh phúc và bình an,
Từ chén tinh khiết của Chúa tuôn trào.

Hằng ngày trong suốt đời sống của con,
Lòng tốt của Chúa không hề phai tàn;
Con xin chúc tụng Mục Tử nhân lành
Trong Nhà Ngài, bây giờ và luôn mãi.

Ca vịnh

ĐC 1  Lạy Chúa, xin nhìn đến nỗi yếu hèn của con; xin tha thứ mọi tội lỗi con đã phạm.

Tv 51

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. *
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *
Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; *
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát
được nhảy múa tưng bừng.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, *
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, *
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.

ĐC  Lạy Chúa, xin nhìn đến nỗi yếu hèn của con; xin tha thứ mọi tội lỗi con đã phạm.

ĐC 2  Tôi sẽ hân hoan kêu cầu Chúa; tôi sẽ được cứu khỏi cõi chết và sự dữ.

Is 38,10-14.17-20

Tôi có nói: nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty.

Tôi có nói: chẳng còn được thấy Đức Chúa
ở trên cõi dương gian,
hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế.

Nhà tôi ở đã bị giật tung,
và đem đi như lều mục tử.

Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.

Từ sáng tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.
Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,
như bị sư tử nghiền nát thịt xương. *
Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

Con thở than như nhạn kêu chim chíp,
con rầm rì chẳng khác bồ câu; *
nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.

Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,
vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.

Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. *
Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung.

Chỉ người sống, vâng chỉ người sống
mới ca tụng Ngài như thể con nay. *
Người cha sẽ dạy cho con cái rõ Ngài là Đấng tín trung.

Lạy Đức Chúa, xin Ngài thương cứu độ. *
Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng hoạ đàn ca
trong nhà Đức Chúa, suốt cả cuộc đời.

ĐC  Tôi sẽ hân hoan kêu cầu Chúa; tôi sẽ được cứu khỏi cõi chết và sự dữ.

ĐC 3  Tôi sẽ ca ngợi và chúc tụng Danh Chúa, tôi sẽ hân hoan cử hành vinh quang Ngài

Tv 146

Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! *
Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.

Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *
Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.

Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *
Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi
cùng muôn loài trong đó.

Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
xử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.

Chúa giải phóng những ai tù tội,
Chúa mở mắt cho kẻ mù loà. *
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính.

Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, *
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

ĐC  Tôi sẽ ca ngợi và chúc tụng Danh Chúa, tôi sẽ hân hoan cử hành vinh quang Ngài

Lời Chúa (Kn 2,23 – 3,1.5-6.9b)

Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn.

Xướng đáp

 Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa
*    vì Chúa đã cứu con.
   Chúa đã biến đổi buồn sầu của con thành niềm vui *

Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Lc 1,68-79)

ĐC  Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy, cho dù đã chết, cũng sẽ được sống, ai sống và tin vào Thầy, sẽ không chết bao giờ.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa:

sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

và cho ta chẳng còn sợ hãi,
để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: *
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

ĐC  Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy, cho dù đã chết, cũng sẽ được sống, ai sống và tin vào Thầy, sẽ không chết bao giờ.

Lời cầu

Thiên Chúa Cha Toàn Năng đã phục sinh Chúa Giê-su từ cõi chết, và nhờ Chúa Thánh Thần, sẽ ban sự sống cho thân xác phải chết của chúng ta; được niềm hy vọng này nâng đỡ, chúng ta hãy cầu nguyện:

        Lạy Chúa của kẻ sống và người chết, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Lạy Cha, nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng con đã được mai táng với Con Cha và được sống lại với Người trong sự Phục sinh, –  xin ban ơn giúp chúng con bước đi trong đời sống mới, để khi chết, chúng con được sống với Chúa Kitô luôn mãi.

Lạy Cha, trong thân xác chúng con, chúng con mang lấy cái chết của Chúa Giê-su, Con Cha mọi nơi mọi lúc:  – xin cho sự sống của Người được tỏ lộ nơi thân xác phải chết của chúng con.

Lạy Cha, trong sự Phục Sinh của Chúa Giê-su, sự trung tín của Cha được công bố mãnh liệt hơn nữa: – xin ban ơn giúp chúng con sống trong hy vọng, cho dù phải gặp mầu nhiệm sự chết.

Lạy Cha, xin đừng để chúng con thất vọng khi thân xác chúng con suy yếu dần: – xin ban ơn giúp tinh thần chúng con hằng ngày được canh tân.

Lạy Cha, chúng con biết rõ rằng sự chết hay sự sống, những điều hiện tại hay tương lai không có thể tách chúng con khỏi tình yêu Cha mặc khải nơi Chúa Giê-su Ki-tô: – khi chúng con phó thác cho Cha các Hội viên Sa-lê-diêng đã qua đời, xin Cha canh tân nơi chúng con niềm xác tín rằng Cha trung tín với lời Cha hứa.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha vô cùng nhân từ, Cha đã hứa hạnh phúc bất tận cho những ai tìm kiếm Nước Trời trên hết mọi sự. Chúng con nguyện xin Cha tiếp nhận anh em Hội viên Sa-lê-diêng chúng con đã hoàn tất cuộc sống trong việc phục vụ Tin Mừng khi bước đi trên đường lối mà Thánh Gio-an Bosco đã vạch ra; xin Cha cho các ngài được chiêm ngắm Tôn Nhan Cha và ban ơn giúp chúng con trung thành tiếp tục con đường của chúng con. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH TRƯA

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.


Giờ Ba

Thánh thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thường mến.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Lạy Chúa, Chúa ban niềm vui và hạnh phúc vĩ đại cho những người tìm kiếm Chúa; và ban ơn cứu rỗi cho những người yêu mến Chúa.

Tv 70

Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,
muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! *
Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con
phải nhơ nhuốc thẹn thùng!

Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
phải tháo lui nhục nhã! *
Những đứa cười ha hả nhạo con
phải quay gót thẹn thùng!

Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài! *
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng: “Thiên Chúa vĩ đại thay!”

Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa! *
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

Tv 85

Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa,
tù nhân nhà Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về.
Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi. *
Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ.

Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa. *
Phải chăng Ngài giận mãi không thôi,
đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ?

Nào chẳng phải chính Ngài
sẽ lại làm cho chúng con được sống
để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài?

Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an *
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu
và những ai hướng lòng trí về Người.

Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, *
để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên. *
Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. *
Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Tv 86

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.

Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. *
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.

Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa: *
con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin; *
lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời. *
Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
việc Ngài làm, quả thật vô song.

Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài.

Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng; *
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,
để con vững bước theo chân lý của Ngài. *
Xin Chúa hướng lòng con,
để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cảm tạ,
Thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, *
vì tình Chúa thương con như trời như biển,
Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con: *
chúng đâu có kể chi đến Ngài.

Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *
Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín.

Xin đoái nhìn và xót thương con, *
ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ
cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

Xin ban cho con một điềm báo phúc,
để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *
vì, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.

ĐC  Lạy Chúa, Chúa ban niềm vui và hạnh phúc vĩ đại cho những người tìm kiếm Chúa; và ban ơn cứu rỗi cho những người yêu mến Chúa.

Lời Chúa (G 19, 25-27)

Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Lòng tôi những tha thiết mong chờ.

Hỡi linh hồn tôi, tại sao ngươi bị ném xuống và tại sao ngươi rên rỉ trong tôi?
Đ  Hãy trông cậy nơi Chúa; con sẽ chúc tụng Ngài luôn mãi.


Giờ Sáu

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con lòng thương xót của Chúa và ban cho chúng con ơn cứu rỗi của Ngài.

Tv 70

Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,
muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! *
Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con
phải nhơ nhuốc thẹn thùng!

Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
phải tháo lui nhục nhã! *
Những đứa cười ha hả nhạo con
phải quay gót thẹn thùng!

Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài! *
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng: “Thiên Chúa vĩ đại thay!”

Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa! *
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

Tv 85

Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa,
tù nhân nhà Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về.
Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi. *
Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ.

Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa. *
Phải chăng Ngài giận mãi không thôi,
đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ?

Nào chẳng phải chính Ngài
sẽ lại làm cho chúng con được sống
để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài?

Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an *
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu
và những ai hướng lòng trí về Người.

Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, *
để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên. *
Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. *
Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Tv 86

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.

Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. *
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.

Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa: *
con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin; *
lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời. *
Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
việc Ngài làm, quả thật vô song.

Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài.

Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng; *
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,
để con vững bước theo chân lý của Ngài. *
Xin Chúa hướng lòng con,
để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cảm tạ,
Thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, *
vì tình Chúa thương con như trời như biển,
Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con: *
chúng đâu có kể chi đến Ngài.

Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *
Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín.

Xin đoái nhìn và xót thương con, *
ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ
cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

Xin ban cho con một điềm báo phúc,
để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *
vì, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.

ĐC  Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con lòng thương xót của Chúa và ban cho chúng con ơn cứu rỗi của Ngài.

Lời Chúa (Kn 1,13-15)

Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất huỷ hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử.

X  Cho dù con phải đi trong lũng tối tăm, con không sợ hãi bất cứ điều dữ nào.
Đ  Vì lạy Chúa, Chúa luôn ở với con.


Giờ Chín

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đầng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Lạy Chúa, con sẽ tôn vinh Danh Chúa, vì lòng thương xót của Chúa dành cho con thật là vĩ đại.

Tv 70

Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,
muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! *
Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con
phải nhơ nhuốc thẹn thùng !

Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
phải tháo lui nhục nhã! *
Những đứa cười ha hả nhạo con
phải quay gót thẹn thùng!

Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài! *
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng: “Thiên Chúa vĩ đại thay!”

Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa! *
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn.

Tv 85

Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa,
tù nhân nhà Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về.
Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi. *
Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ.

Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa. *
Phải chăng Ngài giận mãi không thôi,
đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ?

Nào chẳng phải chính Ngài
sẽ lại làm cho chúng con được sống
để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài?

Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an *
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu
và những ai hướng lòng trí về Người.

Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, *
để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên. *
Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. *
Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Tv 86

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.

Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. *
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.

Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa: *
con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin; *
lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời. *
Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
việc Ngài làm, quả thật vô song.

Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài.

Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng; *
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,
để con vững bước theo chân lý của Ngài. *
Xin Chúa hướng lòng con,
để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cảm tạ,
Thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, *
vì tình Chúa thương con như trời như biển,
Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con: *
chúng đâu có kể chi đến Ngài.

Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *
Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín.

Xin đoái nhìn và xót thương con, *
ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ
cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

Xin ban cho con một điềm báo phúc,
để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *
vì, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.

ĐC  Lạy Chúa, con sẽ tôn vinh Danh Chúa, vì lòng thương xót của Chúa dành cho con thật là vĩ đại.

Lời Chúa (Is 25,8)

Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy.

X  Lạy Chúa, xin nhậm lời con cầu nguyện:
Đ  Mọi xác phàm đều phải về với Chúa.


Lời nguyện

Lạy Cha vô cùng nhân từ, Cha đã hứa hạnh phúc bất tận cho những ai tìm kiếm Nước Trời trên hết mọi sự. Chúng con nguyện xin Cha tiếp nhận anh em Hội viên Sa-lê-diêng chúng con đã hoàn tất cuộc sống trong việc phục vụ Tin Mừng khi bước đi trên đường lối mà Thánh Gio-an Bosco đã vạch ra; xin Cha cho các ngài được chiêm ngắm Tôn Nhan Cha và ban ơn giúp chúng con trung thành tiếp tục con đường của chúng con. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH CHIỀU
(Nếu trùng ngày Thứ Bảy, thì đọc Kinh Chiều 1 Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh)

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Lạy Chúa Ki-tô, là hy vọng duy nhất,
là sự sống lại và là sự sống của chúng con,
chúng con hướng cặp mắt và trí lòng chúng con về Chúa
trong nước mắt sự chết.

Chúa cũng đã trải qua sự đau khổ này
trên cây gỗ thập giá,
trong lúc hấp hối tột cùng,
Chúa đã trút hơi thở cuối cùng trong Chúa Cha.

Nơi thân xác, Chúa mang lấy
những yếu đuối của con người,
Chúa làm cho chúng con có khả năng
cứu rỗi anh chị em chúng con.

Với cánh tay dang rộng, Chúa giữ chúng con.
Trong trái tim bị đâm thủng,
những người khốn cùng quỵ ngã trong đau khổ,
tìm thấy niềm hy vọng.

Từ ngôi mộ, Chúa đã lên trời,
để là người chiến thắng luôn mãi.
Giờ đây xin nhìn đến chúng con, bị sự chết đánh dấu:
xin ban lại cho chúng con sự sống.

Giờ đây tất cả anh chị em đang an nghỉ
trong giấc ngủ bình an,
xin cho họ được chiêm ngắm dung nhan vinh quang,
và ca hát tình yêu Chúa.

hoặc

Tâu Vua Cả Ki-tô đầy uy dũng
Đã đập tan xiềng xích của tử thần,
Quả thật Ngài làm rạng rỡ Phụ Thân,
Trả vinh dự cho loài người hèn yếu.

Tật nguyền của chúng con, Ngài gánh chịu,
Quyết dấn thân vào cuộc chiến phi thường,
Hầu đập tan mãnh lực của xà vương,
Ngài thắng trận khi cam lòng chịu chết.

Rồi hùng dũng ra khỏi mồ oanh liệt,
Để muôn người nhờ mầu nhiệm phục sinh,
Dẫu bao phen từng chết bởi tội tình,
Vẫn được hưởng ơn Ngài thương cứu sống.

Xin ban tặng chuỗi ngày đầy ơn sủng
Đợi Ngài về mời ăn cưới nửa đêm,
Đoàn chúng con đã chuẩn bị dầu đèn,
Đáng dự tiệc trên quê trời mãi mãi.

Xin Thẩm Phán thương mở lòng từ ái
Đón nhận vào nguồn ánh sáng thiên cung
Chúng con đây tin cậy mến một lòng
Hằng gắn bó cùng Ba Ngôi vĩnh cửu.

Mong toàn thể người thân yêu bạn hữu
Đã ly trần, nay nghỉ giấc bình an
Được Ngài thương cho hưởng phúc thiên đàng
Hầu ca tụng tán dương Ngài muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC 1  Con sẽ bước đi trong sự hiện diện của Chúa, và trong đất của kẻ sống.

Tv 121

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

ĐC  Con sẽ bước đi trong sự hiện diện của Chúa, và trong đất của kẻ sống.

ĐC 2  Lạy Chúa, xin đừng từ bỏ công cuộc tay Chúa làm.

Tv 130

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi Chúa luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

ĐC  Lạy Chúa, xin đừng từ bỏ công cuộc tay Chúa làm.

ĐC 3  Chúa Cha nâng dậy và ban sự sống, Chúa Con cũng ban sự sống cho những ai yêu mến Ngài.

Pl 2,6-11

Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ, *
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”.

ĐC  Chúa Cha nâng dậy và ban sự sống, Chúa Con cũng ban sự sống cho những ai yêu mến Ngài.

Lời Chúa (1Cr 15,20-24a.25-27a)

Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô.

Xướng đáp

  Lạy Chúa trong tình yêu vững bền của Chúa,
*    xin ban cho họ sự bình an vĩnh cửu.
X    Chúa sẽ đến xét xử kẻ sống và người chết, *

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46-55)

ĐC  Chúa nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em; Thầy sẽ trở lại và đưa anh em đi với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy”.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.

ĐC  Chúa nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em; Thầy sẽ trở lại và đưa anh em đi với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy”.

Lời cầu

Chúng ta biết rằng khi thân xác và nơi cư trú trần thế của chúng ta tan biến đi, từ Thiên Chúa chúng ta sẽ lãnh nhận nơi cư trú vĩnh cửu trên thiên đàng. Đầy lòng tin cậy, chúng ta hãy tung hô:

        Chúa là sự sống lại và là sự sống.

Lạy Đức Kitô, Chúa chúng con, là Đấng ban sự sống. Chúa là sự sáng không bao giờ tàn phai: – xin sự sáng của dung nhan Chúa chiếu soi trên chúng con để qua đời sống, chúng con có thể làm chứng về tình yêu của Chúa.

Lạy Đức Ki-tô, Chúa chúng con, Chúa đã chiến thắng sự chết và trở nên hoa quả đầu tiên của sự phục sinh: – xin ban cho các Hội viên Sa-lê-diêng đã qua đời phần thưởng Chúa đã hứa cho các tôi trung của Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha: – xin nhìn đến chúng con với ánh mắt thương xót trong giờ xét xử chúng con.

Chúa đã làm cho mọi sự nên mới: – xin mở cho các tín hữu tin vào Chúa và nay đã qua đời, trời mới đất mới, ở đó có công lý và bình an hiển trị.

Trong khi chúng con tưởng nhớ những người đã đi trước chúng con, Chúa đổ vào chúng con đầy tràn niềm hy vọng và khích lệ: – xin ban cho chúng con một ngày kia được ở trên thiên đàng để cùng với họ ca tụng tình yêu và vinh quang của Chúa.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha vô cùng nhân từ, Cha đã hứa hạnh phúc bất tận cho những ai tìm kiếm Nước Trời trên hết mọi sự. Chúng con nguyện xin Cha tiếp nhận anh em Hội viên Sa-lê-diêng chúng con đã hoàn tất cuộc sống trong việc phục vụ Tin Mừng khi bước đi trên đường lối mà Thánh Gio-an Bosco đã vạch ra; xin Cha cho các ngài được chiêm ngắm Tôn Nhan Cha và ban ơn giúp chúng con trung thành tiếp tục con đường của chúng con. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG