Thánh Lu-y Versiglia và Callisto Caravario

Ngày 25 Tháng 02

Thánh LU-Y VERSIGLIA, Giám mục
Thánh CALLISTO CARAVARIO, Linh mục
Tử Đạo Sa-lê-diêng Tiên Khởi
Lễ kính


Thánh Lu-y Versiglia, sinh tại Oliva Gessi, Pavia, ngày 5 tháng 6 năm 1873, vào Nguyện xá Valdocco lúc 12 tuổi và được biết Don Bosco. Ngài được truyền chức linh mục năm 1895 và làm Tập sư vài năm ở Genzano, Rô-ma. Năm 1906 ngài dẫn đầu phái đoàn Sa-lê-diêng truyền giáo đầu tiên tới Shiu Chow, nước Trung Hoa. Ngài được Đức Giáo hoàng bổ nhiệm làm Đại diện Tông Toà và được tấn phong Giám mục ngày 9 tháng 1 năm 1921.

Thánh Callisto Caravario sinh tại Cuorgné, Torino, ngày 8 tháng 6 năm 1903. Ngài học tại Nguyện xá Valdocco. Năm 1924, khi còn là thầy tư giáo, ngài đến Trung Hoa như là thừa sai. Năm 1929, ngài được Đức Cha Versiglia truyền chức linh mục và sai đến Đại diện Tông Toà Shiu Chow.

Vì bảo vệ sự an toàn và nhân đức của ba phụ nữ Trung Hoa, hai vị thừa sai bị giết ngày 25 tháng 2 năm 1930 ở Li Thau Tseui, gần sông Lin Chow. Cuộc tử đạo của các ngài được Thánh Bộ đặc trách các Vụ án Phong Thánh công nhận ngày 12 tháng 11 năm 1976. Các ngài được Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II phong Chân Phước ngày 15 tháng 5 năm 1983, và phong Hiển Thánh ngày 1 tháng 10 năm 2000.

KINH SÁCH

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Tâu Vua Cả muôn anh hùng tử đạo,
Đấng thưởng công hàng tuyên giáo trung thành,
Ngài dẫn về thiên quốc hưởng quang vinh
Những ai chẳng mê say đời hiện tại.

Nguyện xin Chúa thương dủ lòng từ ái,
Để tai nghe lời ca ngợi hân hoan,
Chúng con mừng chư thánh đã khải hoàn,
Xin xoá bỏ muôn tội tình lầm lỡ.

Người tử đạo đã chứng minh rằng Chúa
Khoan hậu khôn lường, quyền lực vô song,
Cúi xin Ngài toàn thắng tội chúng con
Và mở rộng tay ban nguồn đại xá.

Xin vinh tụng Chúa thiên toà cao cả
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng Thánh Linh, nguồn sinh lực tâm thần
Hằng hiển trị mãi ngàn đời muôn kiếp.

ĐC 1  Máu các thánh tử đạo đã đổ ra chan hoà mặt đất để làm chứng cho Đức Ki-tô, vì thế các ngài được ân thưởng muôn đời.

Tv 2

Sao chư dân lại ồn ào náo động?
Sao vạn quốc dám bày kế viển vông?

Vua Chúa trần gian cùng nổi dậy,
vương hầu khanh tướng rập mưu đồ *
chống lại Đức Chúa,
chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.

Chúng bảo nhau: “Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy, *
gông cùm họ, ta hãy quẳng đi!”

Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,
Người chế nhạo bọn chúng.

Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,
trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng, *
rằng: “Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,
lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta.”

Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,
Người phán bảo tôi rằng: *
“Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,
nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm.”

Vậy giờ đây, hỡi các vua Chúa, hãy biết điều,
thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ!

Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa,
hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người!

Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,
lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên!

Còn những ai ẩn náu bên Người,
thật hạnh phúc dường bao !

ĐC  Máu các thánh tử đạo đã đổ ra chan hoà mặt đất để làm chứng cho Đức Ki-tô, vì thế các ngài được ân thưởng muôn đời.

ĐC 2  Người công chính được sống mãi muôn đời, vì Thiên Chúa là phần thưởng của họ.

Tv 32 (33), 1-11

Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. *

Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. *

Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. *

Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.

Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người. *

Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân. *

Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

ĐC  Người công chính được sống mãi muôn đời, vì Thiên Chúa là phần thưởng của họ.

ĐC 3  Hỡi những người đã thuộc về Ta, các người đã chiến đấu trên đời, ta sẽ thưởng công cho các người bù lại bao gian nan thử thách.

Tv 32 (33), 12-22

Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người.
Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.

Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,
tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. *

Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,
nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, *
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì. *

Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

ĐC  Hỡi những người đã thuộc về Ta, các người đã chiến đấu trên đời, ta sẽ thưởng công cho các người bù lại bao gian nan thử thách.

Xướng đáp

X  Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
Đ  Bởi Người luôn che chở phù trì.


Bài đọc 1 (Rm 8,18-29)

Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi ? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.

Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.

Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Xướng đáp (Lc 6,27; Mt 5,44-45; 48)

X  Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ giết anh em, và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi và vu khống anh em.
*  Như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.
Đ  Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. *

Bài đọc 2

Hy lễ đời sống hân hoan trong tử đạo.

Trích sách Stromata của Thánh Clêmentê, Giám mục Alessandria (PG 8, 1226-1227).

Điều chắc chắn là người tử đạo trước hết làm chứng về mình vì đã hoàn toàn trung thành với Thiên Chúa, tiếp đến cho người cám dỗ mình vì họ đã vô ích thực hiện sự thù ghét những người trung thành với tình yêu và sau cùng với Chúa, vì đã được sức mạnh của giáo lý chân thật xâm nhập đến độ không bao giờ chối bỏ chân lý đó, kể cả khi sợ chết. Hơn nữa, qua hành động, người tử đạo minh xác chân lý mình rao giảng, tỏ lộ sức mạnh của Thiên Chúa mà họ ao ước. Bạn có thể thực sự cảm phục tình yêu của người tử đạo được biểu lộ rõ ràng khi họ tháp nhập mình vàoThiên Chúa với lòng tri ân, sống và chết cho một mình Ngài. Nhưng không chỉ có thế, với “máu qúy báu” của mình, họ làm cho những người bất trung phải đỏ mặt.

Nhờ sức mạnh của Luật Phúc âm, người tử đạo không để cho sự sợ hãi làm cho mình chối bỏ Đức Ki-tô, và như vậy họ làm chứng ngay cả khi đối diện với sự sợ hãi. Người tử đạo không bán đức tin của mình cho sự ảo tưởng là sẽ nhận được những quà tặng, nhưng vì tình yêu Chúa, họ hân hoan từ bỏ đời sống mình. Thực vậy, họ tri ân với Đấng ban cho họ động cơ để vượt qua thế giới này, và người đã bịa ra âm mưu chống lại họ. Họ sẽ sử dụng sự kiện như là cơ hội thuận lợi, mặc dù không tìm kiếm, để chứng tỏ mình thực sự là ai: chứng tỏ cho người bách hại mình cách kiên nhẫn, còn cho Chúa trong tình yêu. Thực vậy, nhờ tình yêu họ đã được Chúa biết đến. Ngài đã biết họ tự do chọn lấy việc tử đạo trước khi họ sinh ra. Vì thế người tử đạo đi gặp Chúa mình với lòng tin tưởng và cậy trông thanh thản, như đối với người bạn mà họ dâng hiến linh hồn và thể xác mình, như vị thẩm phán được mong đợi. Và như vậy họ sẽ lắng nghe lời Đấng Cứu chuộc chúng ta nói với những lời của một thi sĩ: “Bạn yêu dấu!”, chính vì Ngài làm cho họ nên giống Ngài trong đời sống Ngài.

Xướng đáp (x. Hc 45,9; 2Tm 4,7-8)

X  Chúa đội triều thiên công chính cho con. Ngài mặc cho con áo vinh quang.
Đ  Đấng Thánh của Ít-ra-en chọn lấy chỗ cư trú nơi con.

Con đã đánh một cuộc chiến chính nghĩa; con đã hoàn tất cuộc chạy đua; triều thiên công chính đã được chuẩn bị cho con.
Đ  Đấng Thánh của Ít-ra-en chọn lấy chỗ cư trú nơi con.

Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum)

Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh

Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện

Lạy Cha toàn năng và nhân từ, Cha đã ban cho hai Thánh Tử Đạo là Đức Giám mục Lu-y Versiglia và Linh mục Callisto Caravario, sức mạnh chiến đấu cho đến chết hầu loan báo Tin Mừng và bênh vực nhân phẩm; xin ban ơn giúp chúng con là các tín hữu của Cha biết noi gương chứng tá của các Ngài với đức tin bền vững và đức ái năng động. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH SÁNG

Giáo đầu (Tv 94)

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn   cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC  Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo, nào ta hãy đến bái thờ Người.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, *
vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là Đại Vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta,
nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

ĐC  Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo, nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Tình yêu chiến thắng đêm tối
chúng ta vui mừng ca hát chiến thắng.
Mùa hoa trái xuất phát từ đất,
nên phong phú nhờ tưới gội bằng máu.

Thánh Lu-y và Callisto,
môn đệ mạnh mẽ của Nước Trời.
Người đầu tiên nơi những người con của Don Bosco
trả giá bằng máu.

Các ngài dâng hiến đời mình vì Đức Ki-tô,
yêu mến những người được ủy thác cho mình,
nơi dân tộc và đất nước xa xăm,
đã dâng mạng sống mình cho họ.

Con Chiên hiển trị vinh quang
mở sách niêm ấn,
soi sáng thời gian và lịch sử
mặc khải ý nghĩa cho các biến cố.

Các ngài tử đạo là dấu chỉ bình an,
trong hân hoan, được đưa lên trời
luôn mang lấy nơi tâm mình
nước Trung Hoa rộng lớn.

Dâng Vinh quang lên Cha của mọi người,
chúc tụng Chúa Giê-su, Cứu Thế.
Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con
chiến thắng mọi sợ hãi.

Ca vịnh

ĐC 1  Trong lúc chịu khổ hình, các anh hùng tử đạo của Chúa Ki-tô đăm đăm hướng về trời và cầu nguyện: Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con.

Tv 62 (63), 2-9

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

ĐC  Trong lúc chịu khổ hình, các anh hùng tử đạo của Chúa Ki-tô đăm đăm hướng về trời và cầu nguyện: Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con.

ĐC 2  Chúc tụng Chúa đi, các chứng nhân của Chúa, Chúc tụng Người đến mãi thiên thu.

Tc Đn 3, 57-88.56

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường, *
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh Vinh danh” cuối thánh ca này)

ĐC  Chúc tụng Chúa đi, các chứng nhân của Chúa, Chúc tụng Người đến mãi thiên thu.

ĐC 3  Đoàn tử đạo hãy ca tụng Chúa, Đấng ngự chốn trời cao.

Tv 149

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì CHÚA mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Để trả thù muôn nước và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua Chúa và xích cổ vương hầu,

để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa.
Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

ĐC  Đoàn tử đạo hãy ca tụng Chúa, Đấng ngự chốn trời cao.

Lời Chúa (2Cr 1,3-5)

Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi.

Xướng đáp

  Các thánh tử đạo
*    được sống muôn đời.
X    Vì Thiên Chúa là phần thưởng của họ. *

Thánh ca Tin mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Lc 1,68-79)

ĐC  Lạy Chúa, máu các Thánh Tử đạo của Chúa là hạt giống nẩy sinh nhiều Ki-tô hữu.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa:

sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

và cho ta chẳng còn sợ hãi,
để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: *
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

ĐC  Lạy Chúa, máu các Thánh Tử đạo của Chúa là hạt giống nẩy sinh nhiều Ki-tô hữu.

Lời cầu

Hiệp nhất trong Phụng vụ chúc tụng, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha chúng ta, Đấng đã kêu gọi các thánh tử đạo của chúng ta kết hiệp mật thiết hơn với Cuộc Vượt Qua của Đức Ki-tô qua chứng từ tình yêu cao cả của các ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện:

        Lạy Chúa, nhờ các tử đạo của Chúa, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Nhờ việc tử đạo, các môn đệ đầu tiên theo Chúa Ki-tô sát hơn, Đấng đã dâng hiến đời mình cho phần rỗi thế gian: – xin ban ơn giúp chúng con ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô, là Đấng đã đổ máu mình để tha thứ tội lỗi chúng con và mọi người.

Thánh Lu-y Versiglia và Thánh Callisto Caravario chấp nhận cái chết vì sự an toàn và phần rỗi của các tín hữu được trao phó cho các ngài chăm sóc: – xin ban ơn giúp chúng con bền đổ trong đời sống chứng tá Kitô hữu của chúng con.

Các Thánh Tử Đạo đã đóng ấn công cuộc Phúc âm hoá của mình bằng cái chết: – xin nâng đỡ tất cả những người truyền giáo và dạy giáo lý trong việc loan báo Tin Mừng Chúa Ki-tô.

Hai Thánh Truyền giáo đã đổ đầy máu các ngài vào Chén Thánh Cha Thánh Gio-an Bosco đã tiên báo: – xin giúp chúng con cử hành phụng vụ đời sống bằng cách dâng hiến thân xác mình làm hy lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.

Theo gương Cha Thánh Gio-an Bosco, các Thánh Tử đạo đã đóng dấu đời mình bằng việc thực hành đức ái vì lợi ích của người khác: – xin giúp chúng con hân hoan ôm ấp những thập giá hằng ngày vì yêu mến Chúa Ki-tô và anh chị em chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha toàn năng và nhân từ, Cha đã ban cho hai Thánh Tử Đạo là Đức Giám mục Lu-y Versiglia và Linh mục Callisto Caravario, sức mạnh chiến đấu cho đến chết hầu loan báo Tin Mừng và bênh vực nhân phẩm; xin ban ơn giúp chúng con là các tín hữu của Cha biết noi gương chứng tá của các Ngài với đức tin bền vững và đức ái năng động. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH TRƯA

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.


Giờ Ba

Thánh thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thường mến.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Chúa đã cho các ngài chiến thắng trong trận đấu gay go, để cho các ngài biết rằng đức khôn ngoan mạnh hơn tất cả.

Tv 120

Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,
Chúa đã thương đáp lời. *
Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con
khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.

Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi!
Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây,
và còn thêm chi nữa? *
Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,
thêm những hòn than đước đỏ hồng!

Thật bất hạnh cho tôi
phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc,
phải sống cùng dân du mục Kê-đa.

Tấm thân này trải bao năm tháng
sống cùng những kẻ ghét hoà bình. *
Tôi vốn chuộng hoà bình.
Nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh.

Tv 121

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Tv 122

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!”

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.” *
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

ĐC  Chúa đã cho các ngài chiến thắng trong trận đấu gay go, để cho các ngài biết rằng đức khôn ngoan mạnh hơn tất cả.

Lời Chúa (1 Pr 5,10-11)

Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.

X  Các thánh là những người trông cậy Chúa,
Đ  Nên các ngài mạnh mẽ, không nản chí sờn lòng.


Giờ Sáu

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Chúa sẽ ban cho họ vòng hoa dành cho người chiến thắng, và tước hiệu vinh quang.

Tv 123

Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
Đấng đang ngự trên trời.

Quả thực như mắt của gia nhân
hướng nhìn tay ông chủ,
như mắt của nữ tỳ
hướng nhìn tay bà chủ,

mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa
là Thiên Chúa chúng ta,
tới khi Người xót thương chút phận.

Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương,
bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.

Tv 124

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en hãy nói rằng:
Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,
lúc đùng đùng giận ta như vậy;

hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; *
hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

Xin chúc tụng Đức Chúa
đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.

Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; *
lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn.

Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.

Tv 125

Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xi-on
chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.

Như núi đồi bao bọc thành Giê-ru-sa-lem,
Chúa bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành,
kẻo người lành tra tay làm điều ác.

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu
và những ai lòng dạ thẳng ngay.

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.

ĐC  Chúa sẽ ban cho họ vòng hoa dành cho người chiến thắng, và tước hiệu vinh quang.

Lời Chúa (x. Dt 11,33)

Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa, trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

X  Ưu sầu của anh em
Đ  sẽ biến thành hoan lạc.


Giờ Chín

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đầng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Họ ra đi, đi mà nức nở mang hạt giống vãi gieo.

Tv 126

Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” *
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; *
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Tv 127

Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế! *
Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.

Tv 128

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người. *
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái; *
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.

Đó chính là phúc lộc
Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
Xin Chúa từ Xi-on
xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu. *
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

ĐC  Họ ra đi, đi mà nức nở mang hạt giống vãi gieo.

Lời Chúa (Kn 3,1-2a.3b)

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi ; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.

X  Lúc trở về, về reo hớn hở,
Đ  vai nặng gánh lúa vàng.


Lời nguyện

Lạy Cha toàn năng và nhân từ, Cha đã ban cho hai Thánh Tử Đạo là Đức Giám mục Lu-y Versiglia và Linh mục Callisto Caravario, sức mạnh chiến đấu cho đến chết hầu loan báo Tin Mừng và bênh vực nhân phẩm; xin ban ơn giúp chúng con là các tín hữu của Cha biết noi gương chứng tá của các Ngài với đức tin bền vững và đức ái năng động. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH CHIỀU

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Tình yêu chiến thắng đêm tối
chúng ta vui mừng ca hát chiến thắng.
Mùa hoa trái xuất phát từ đất,
nên phong phú nhờ tưới gội bằng máu.

Thánh Lu-y và Callisto,
môn đệ mạnh mẽ của Nước Trời.
Người đầu tiên nơi những người con của Don Bosco
trả giá bằng máu.

Các ngài dâng hiến đời mình vì Đức Ki-tô,
yêu mến những người được ủy thác cho mình,
nơi dân tộc và đất nước xa xăm,
đã dâng mạng sống mình cho họ.

Con Chiên hiển trị vinh quang
mở sách niêm ấn,
soi sáng thời gian và lịch sử
mặc khải ý nghĩa cho các biến cố.

Các ngài tử đạo là dấu chỉ bình an,
trong hân hoan, được đưa lên trời
luôn mang lấy nơi tâm mình
nước Trung Hoa rộng lớn.

Dâng Vinh quang lên Cha của mọi người,
chúc tụng Chúa Giê-su, Cứu Thế.
Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con
chiến thắng mọi sợ hãi.

Ca vịnh

ĐC 1  Các thánh được mồ yên mả đẹp, và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.

Tv 114 (116A)

Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, *
Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.

Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,
lưới âm ty chụp xuống trên mình. *
Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa:
“Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!”

Chúa là Đấng nhân từ chính trực,
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
hằng gìn giữ những ai bé mọn, *
tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,
vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành; *
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,
giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân.

Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

ĐC  Các thánh được mồ yên mả đẹp, và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.

ĐC 2  Tôi được thấy hồn thiêng của những người đã bị sát hại vì họ đã quyết tâm giữ Lời Chúa và trung kiên làm chứng cho Người.

Tv 115 (116B)

Tôi đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề!” *
Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng: “Mọi người đều giả dối!”

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho? *
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *
Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

ĐC  Tôi được thấy hồn thiêng của những người đã bị sát hại vì họ đã quyết tâm giữ Lời Chúa và trung kiên làm chứng cho Người.

ĐC 3  Đây là những thánh nhân đã hy sinh tính mạng để làm chứng cho Thiên Chúa, và đã giặt áo trong máu Con Chiên.

Tc Kh 4, 11; 5, 9.10.12

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.

Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,

vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *

khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.

ĐC  Đây là những thánh nhân đã hy sinh tính mạng để làm chứng cho Thiên Chúa, và đã giặt áo trong máu Con Chiên.

Lời Chúa (1Pr 4,13-14)

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em.

Xướng đáp

  Hỡi những người công chính,
*    hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.
X    Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. *

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46-55)

ĐC  Thánh Lu-y và Thánh Callisto thật có phúc, các ngài đã đổ máu mình vì Chúa; tôn kính Chúa Ki-tô bằng đời sống mình, cũng noi gương Người khi chết: bây giờ các ngài sáng chói trong vinh quang thiên đàng.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.

ĐC  Thánh Lu-y và Thánh Callisto thật có phúc, các ngài đã đổ máu mình vì Chúa; tôn kính Chúa Ki-tô bằng đời sống mình, cũng noi gương Người khi chết: bây giờ các ngài sáng chói trong vinh quang thiên đàng.

Lời cầu

Khi tưởng niệm hy lễ ban chiều của Đức Kitô, Đấng đã dâng hiến chính mình cho phần rỗi thế gian, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha những lời cầu nguyện tri ân và khẩn cầu của chúng ta:

        Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.

Các thánh tử đạo Sa-lê-diêng tiên khởi đã làm chứng về đức tin bằng hy lễ đời sống mình: – xin đừng để bạo lực và hận thù đánh bại những người thực hiện những công cuộc đức ái cho người đồng loại.

Các ngài dâng hiến đời mình làm dấu chỉ tình yêu của các ngài đối với điều cao trọng hơn: – xin ban ơn giúp tất cả chúng con hân hoan sống những đòi hỏi mãnh liệt trong việc phục vụ được tự do cống hiến cho anh chị em chúng con.

Việc tử đạo của Thánh Lu-y và Callisto công bố giá trị khôn dò của đức thanh khiết vì Nước Trời: – xin ban ơn giúp chúng con tự nguyện chấp nhận những khó nhọc và hy sinh nhằm giáo dục giới trẻ có nhân cách quân bình hơn.

Nhờ việc tử đạo, hai thánh truyền giáo của chúng ta đã thể hiện trọn vẹn lý tưởng của người mục tử tốt  lành: – xin cho việc phục vụ của các Giám mục và Linh mục được gợi hứng từ sự hiền dịu trong tình yêu phụ tử của Chúa.

Lạy Cha, chúng con phó thác cho Cha tất cả những người đã từ bỏ thế gian này: – xin tiếp nhận họ trong nơi cư trú đầy ánh sáng và bình an của Cha.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha toàn năng và nhân từ, Cha đã ban cho hai Thánh Tử Đạo là Đức Giám mục Lu-y Versiglia và Linh mục Callisto Caravario, sức mạnh chiến đấu cho đến chết hầu loan báo Tin Mừng và bênh vực nhân phẩm; xin ban ơn giúp chúng con là các tín hữu của Cha biết noi gương chứng tá của các Ngài với đức tin bền vững và đức ái năng động. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG