Chân Phước Philip Rinaldi

Ngày 5 Tháng 12

Chân Phước PHILIP RINALDI, SDB
Linh mục – Lễ nhớ


Chân Phước Philip Rinaldi sinh tại Lu Monferrato, nước Ý, ngày 28 tháng 5 năm 1856. Từ thời niên thiếu, ngài đã biết Don Bosco, nhưng chỉ khi lên 21 tuổi, ngài mới chấp nhận lời mời gọi của Don Bosco trở thành Tu sĩ Sa-lê-diêng. Sau khi được truyền chức linh mục năm 1882, ngài được trao cho nhiệm vụ đào luyện các đệ tử lớn tuổi muốn trở nên linh mục. Từ năm 1889, ngài làm việc 12 năm ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đến năm 1901, ngài được Cha Rua gọi làm Phó Bề Trên Cả và Tổng Quản lý. Công việc bề bộn không ngăn cản ngài nâng cao phẩm chất trong tác vụ linh mục với vai trò linh hướng nổi bật. Ngài phát triển Gia đình Sa-lê-diêng trong mọi khía cạnh, và làm cho Gia đình Sa-lê-diêng được thêm phong phú nhờ một hiệp hội độc đáo, là một sự mới mẻ đối với thời của ngài. Ngày nay Hiệp hội đó được gọi là Tu Hội Đời Chí Nguyện Don Bosco.

Được bầu làm Bề Trên Cả năm 1922, ngài đã tận hiến mình đặc biệt cho việc đào luyện các hội viên và phát triển lòng tôn sùng Don Bosco. Ngài luôn nhấn mạnh về đời sống nội tâm, sự kết hiệp với Chúa, sứ mệnh và hoàn toàn tin tưởng vào Đức Mẹ Phù Hộ. Là người cắt nghĩa chính thức của Đấng Sáng lập, ngài có khả năng đọc “các dấu chỉ thời đại” với một trực giác tiên tri và thích nghi với những dấu chỉ đó, đôi khi thật can đảm và táo bạo. Ngài qua đời tại Torino ngày 5 tháng 12 năm 1931, và được Đức Gio-an Phao-lô II phong Chân Phước ngày 29 tháng 4 năm 1990.

KINH SÁCH

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Muôn lạy Đức Ki-tô là thủ lãnh,
Chúa dẫn đầu các mục tử đoàn chiên,
Ngày hôm nay, dân Chúa được toại nguyền
Mừng mục tử, bậc thánh nhân hiền hậu.

Người dẫn lối mở đường thật gương mẫu,
Soi kẻ mù loà, giúp kẻ đáng thương,
Hằng tận tâm săn sóc chẳng khi ngừng,
Như hiền phụ lo cho con tất cả.

Giờ đây được mũ triều thiên vô giá
Chúa thưởng công trên cõi phúc mong chờ,
Nguyện một lòng theo gót vị tôn sư,
Đoàn môn đệ ắt được chung vinh hiển.

Tôn vinh Chúa Cha, cội nguồn thánh thiện,
Và Chúa Con, Đấng chuộc tội cứu đời,
Cùng Thánh Thần, lửa yêu mến sáng soi,
Hằng hiển trị bây giờ và mãi mãi.

Ca vịnh

ĐC 1  Ai muốn làm đầu thiên hạ,
          phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người.

Tv 20

Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng,
Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào!

Lòng vua ước nguyện sao,
Chúa đã ban như vậy,
miệng vua khấn xin gì,
Ngài cũng không từ chối.

Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
vương miện vàng, Ngài đội cho vua. *
Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.

Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt. *
Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời
và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.

Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao,
và nhờ Chúa yêu thương, vua không hề lay chuyển.

Lạy Chúa, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng,
chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.

ĐC  Ai muốn làm đầu thiên hạ,
       phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người.

ĐC 2  Khi nào Vị Mục Tử tối cao xuất hiện,
          Người sẽ cho anh em lãnh triều thiên vinh quang bất diệt.

Tv 91 (92), I

Thú vị thay được tạ ơn Chúa,
được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,
được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, *
hoà điệu sắt cầm gieo trầm bổng,
nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà.

Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,
thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: *
Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,
tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay!

Người khờ dại nào đâu có biết,
kẻ ngu si chẳng hiểu điều này: *
Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,
phường gian ác có đua nở khoe tươi,
cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

ĐC  Khi nào Vị Mục Tử tối cao xuất hiện,
       Người sẽ cho anh em lãnh triều thiên vinh quang bất diệt.

ĐC 3  Hỡi tôi trung tài giỏi,
          hãy vào mà chung hưởng phúc lạc với chủ ngươi.

Tv 91 (92), II

Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. *
Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,
kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,
bọn gian ác đều rã tan hết thảy.

Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,
tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,
thân con, Ngài xức dầu thơm mát. *
Mắt con nghênh những kẻ địch thù,
tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,
lớn mạnh như hương bá Li-băng *
được trồng nơi nhà Chúa,
mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;

già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *
để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,
là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công.

ĐC  Hỡi tôi trung tài giỏi,
       hãy vào mà chung hưởng phúc lạc với chủ ngươi.

Xướng đáp

Hễ ngươi nghe Ta phán dạy điều gì,
Đ  thì hãy nhân danh Ta mà truyền lại cho chúng.


Bài đọc 1 (1Pr 5,1-11)

Khuyên bảo những người hữu trách và các tín hữu.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phê-rô Tông đồ.

Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.

Cũng vậy, những người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục: anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định. Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Xướng đáp

X  Chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà
Đ  người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành.

X  Lắm kẻ tự hào mình nhân nghĩa, nhưng người thành tín, nào ai kiếm cho ra!
Đ  Người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành.

Bài đọc 2

Hãy hiểu, yêu mến và thực hành Hiến Luật.

Trích Thư Luân Lưu của Chân Phước Philip Rinaldi, ngày 24-01-1924.

Hiến Luật là linh hồn của Tu Hội chúng ta và trung tâm của toàn thể đời sống Don Bosco; lịch sử của Hiến Luật là lịch sử của chính đời sống ngài. Thực vậy, chúng ta có thể nói rằng trong Hiến Luật, chúng ta có toàn thể Don Bosco; trong Hiến Luật có mục tiêu duy nhất của ngài là cứu rỗi các linh hồn; trong Hiến Luật có sự trọn lành của ngài qua các lời khấn thánh thiện; trong Hiến Luật có tinh thần hiền dịu, đáng yêu, bao dung, lòng đạo đức, bác ái và hy sinh.

Hiến luật chúng ta không thuần tuý là thành quả của trí thông minh và lòng yêu mến nồng nàn của Don Bosco, nhưng còn, như có thể nói rằng trong cuộc đời Don Bosco, điều siêu nhiên xuất hiện khắp nơi, cũng vậy Hiến Luật, trong cội nguồn và tăng trưởng tiệm tiến, cũng được sự can thiệp siêu nhiên khả giác soi sáng.

Don Bosco viết các khoản Hiến Luật của ngài, trước hết trong tâm trí và đời sống của những người ngài chọn làm môn đệ đầu tiên của ngài, và chỉ sau khi ngài nhận thấy các khoản đó đáp ứng với mục tiêu ngài có trong tâm trí, ngài phân tích và viết những khoản đó trên giấy.

Khi đọc Hiến Luật ban đầu, được Don Bosco trình bày cho Đức Pi-ô IX vào năm 1858, người ta cảm thấy mình nghe tiếng của chính Cha mình, cắt nghĩa cho con cái mình cách đơn sơ và rõ ràng những quy luật họ phải gắn bó: không phải vì ép buộc, nhưng vì sợi dây của lòng yêu mến huynh đệ, để họp thành một cõi lòng nhằm đạt được sự trọn lành trong việc thực hành mọi việc bác ái thiêng liêng và vật chất đối với thanh thiếu niên, cách riêng những em nghèo khổ nhất, và trong việc vun trồng ơn gọi cho Giáo Hội. Họ không được quan tâm tới những điều vật chất, nhưng mỗi người, không thiên kiến về quyền lợi cá nhân, sống như thể mình không có gì cả. Họ không được dính bén với ý muốn riêng, nhưng tỏ lộ lòng vâng phục con thảo đối với Bề trên đến độ Bề trên không cần phải truyền lệnh. Họ không có nhiều việc đạo đức chung, nhưng phải thực hiện sự kết hiệp với Thiên Chúa ở giữa đời sống hoạt động, phải là dấu phân biệt và vinh quang của con cái ngài. Không chỉ là Tu Hội, Don Bosco còn muốn thành lập một Gia đình, hầu như hoàn toàn dựa vào tình phụ tử hiền dịu, đáng yêu và tỉnh táo của Bề trên, đồng thời dựa vào tình yêu con thảo và huynh đệ của Hội viên; thực vậy, trong khi duy trì nguyên tắc quyền bính giữa Bề trên và Hội viên, ngài không muốn có sự phân biệt, nhưng giữa họ với nhau, có sự bình đẳng trong mọi sự.

Như vậy, trong thực hành, Don Bosco sống Hiến Luật với những người con đầu tiên của ngài suốt ba mươi năm, sửa chữa, thích nghi, thăng tiến và loại bỏ một số khoản được ngài đánh dấu trong bản thảo của ngài và theo ngài, trong thực hành, những khoản đó không phù hợp hoặc ít thiết thực. Chúng ta đừng quên rằng trong việc này ngài được soi sáng từ trời, và như vậy những thích nghi đó không gây tổn hại những điểm căn bản mà Tu Hội của ngài phải dựa vào.

Xướng đáp (x. Dt 13,1; 2Mcb 1,4)

X  Nguyện xin Thiên Chúa ban cho con mọi điều tốt lành để giúp con thực thi thánh ý Ngài,
Đ  và nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, xin thực hiện nơi con điều đẹp lòng Ngài.

X  Xin Ngài mở lòng con để đón nhận lề luật và lệnh truyền của Ngài,
Đ  và nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, xin thực hiện nơi con điều đẹp lòng Ngài.

hoặc dành cho Tu Hội Đời Chí Nguyện Don Bosco:

Cầu nguyện và hoạt động tông đồ.

Trích Huấn Đức của Chân Phước Philip Rinaldi, Linh mục, ban cho các Nữ Chí Nguyện Don Bosco
(“Tài liệu và Bản văn”, V, Rôma 1980, trang 42-47 và những trang khác)

Lòng đạo đức được sinh ra từ một tâm hồn đạo đức. Linh hồn được hình thành trong sự hiện diện của Thiên Chúa, cầu nguyện, được kiện cường trong nguyện ngắm, xét mình, đọc sách thiêng, đi vào nội tâm; việc tỏ lộ bằng lời nói thì đến sau khi chúng ta đi vào nội tâm mình, trong tập trung, trong sự hồi tâm. Sự hồi tâm thật cần thiết, vì nó chuẩn bị cho việc suy niệm. Việc suy niệm là kinh nguyện hiệu quả, cần thiết cho việc nhận biết những yếu đuối của chúng ta, những nhu cầu của chúng ta, tìm hiểu chính mình, đánh thức tình yêu Thiên Chúa, gia tăng ước muốn rước lễ, nhận biết Chúa … Sự suy tư nuôi dưỡng tinh thần và tâm hồn chúng ta về lòng đạo đức chắc chắn.

Lòng đạo đức không phải là mục tiêu cho chính mình, nhưng hữu ích cho mọi thứ, nhất là nó thôi thúc các hoạt động của chúng ta. Đâu là hoạt động của Tu Hội Chị em? Bằng cách nào? Và như thế nào? Có một số Dòng Tu có mục tiêu đặc thù, có một sứ mệnh phải thực hiện. Các công cuộc từ thiện thì có bảy và tất cả đều đẹp lòng Chúa.

Chị em phải làm gì để có sự sống? Trước hết Chị em hãy cầu nguyện để hằng ngày có can đảm vác thập giá Chúa trao phó cho Chị em; đó là điều đầu tiên Chị em cần phải làm; hơn nữa mỗi người hãy làm tốt việc của mình, theo hoàn cảnh của mình, như Chúa muốn, theo tình trạng của Chị em, theo tinh thần của Chúa và của Don Bosco. Nhưng chưa đủ, mỗi người phải có mục tiêu của mình. Tuy nhiên, cho dù mỗi người có thể bận rộn như thế nào đi nữa, họ vẫn phải có thêm năng lực; năng lực đó phải được Chị em đặc biệt sử dụng với một địa chỉ và một mục đích đặc biệt, phù hợp tình trạng của Chị em. Những công cuộc của Don Bosco là những công cuộc Chị em có thể thực hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào; chương trình của Don Bosco là làm điều tốt một cách đặc biệt cho giới trẻ  nghèo và bị bỏ rơi.

Trước hết, Chị em hãy cắt nghĩa việc làm trong gia đình của Chị em, chu toàn tốt bổn phận của mình như Chúa muốn, khi thực sự hoạt động với tinh thần của Chúa; năng lực Chị em có dư, hoặc sự phấn khởi, Chị em phải dùng vì lợi ích của giới trẻ nghèo; ít quan tâm tới người giàu; tất cả các sự chăm sóc của Chị em phải dành cho giới trẻ lao động. Chị em hãy xác tín rằng nếu chúng ta thực sự đối xử với người nghèo với tinh thần của Chúa, Ngài sẽ nhậm lời chúng ta nhiều hơn, Ngài sẽ yêu mến và theo dõi chúng nhiều hơn; tiếc thay sự keo kiệt của chúng ta làm cho chúng ta không có khả năng tỏ lộ mình như phải tỏ lộ.

Xướng đáp (x. Ep 5,8-9; Mt 5,14.16)

X  Anh em là ánh sáng cho trần gian: Anh em hãy bước đi như con cái ánh sáng.
Đ  Hoa trái của ánh sáng là mọi điều tốt lành, công chính và chân thật.

X  Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ.
Đ  Hoa trái của ánh sáng là mọi điều tốt lành, công chính và chân thật.

Lời nguyện

Lạy Cha vô cùng nhân hậu, Cha đã làm toả sáng nơi Chân Phước Philip Rinaldi một mẫu gương về đời sống tận hiến hân hoan theo Tin Mừng: xin dạy chúng con biết bắt chước sáng kiến tông đồ rạng ngời của ngài, để trong khi trung thành chu toàn bổn phận hằng ngày, chúng con sẽ hoàn tất kế hoạch tình yêu của Cha.  Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH SÁNG

Giáo đầu (Tv 94)

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn   cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC  Đức Ki-tô là Thủ Lãnh các mục tử,
       Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, *
vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là Đại Vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta,
nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

ĐC  Đức Ki-tô là Thủ Lãnh các mục tử,
       Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Đây linh mục, những con người thánh hiến
Suốt cuộc đời, làm chủ tế trung kiên,
Đem tình thương người mục tử nhân hiền
Dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chẳng tiếc.

Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt,
Lãnh nhận rồi, phân phát cả cho dân,
Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần
Chờ đợi chủ, tay cầm đèn sáng rực.

Không mỏi mệt, nhưng kiên trì tỉnh thức,
Suốt đêm trường hay mãi tới canh khuya,
Miễn làm sao kịp khi chủ trở về
Mở ngay cửa nghênh đón Người vội vã.

Vinh tụng Chúa Cha, Vua Trời cao cả,
Cùng Chúa Con, Đấng chuộc tội cứu đời,
Và Thánh Thần, lửa yêu mến sáng soi,
Hằng hiển trị bây giờ và mãi mãi.

Ca vịnh

ĐC 1  Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
          Một thành xây trên núi,
          Không tài nào che khuất được.

Tv 62 (63), 2-9

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

ĐC  Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
       Một thành xây trên núi,
       Không tài nào che khuất được.

ĐC 2  Ánh sáng của anh em,
          Phải chiếu giãi trước mắt thiên hạ,
          Để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm
          Mà tôn vinh Cha của anh em.

Tc Đn 3, 57-88.56

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường, *
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh Vinh danh” cuối thánh ca này)

ĐC  Ánh sáng của anh em,
       Phải chiếu giãi trước mắt thiên hạ,
       Để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm
       Mà tôn vinh Cha của anh em.

ĐC 3  Lời Thiên Chúa là lời sống động,
          hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi.

Tv 149

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì CHÚA mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Để trả thù muôn nước và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua Chúa và xích cổ vương hầu,

để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa.
Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

ĐC  Lời Thiên Chúa là lời sống động,
       hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi.

Lời Chúa (Dt 13,7-9a)

Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh em.

Xướng đáp

XĐ   Ta sẽ đặt lính canh
     trên tường thành ngươi, Giêrusalem hỡi!
X     Đêm ngày họ sẽ không ngừng ngợi khen Danh Thánh *

Thánh ca Tin mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Lc 1,68-79)

ĐC  “Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.” (Pl 4,9)

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa:

sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

và cho ta chẳng còn sợ hãi,
để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: *
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

ĐC  “Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.” (Pl 4,9)

Lời cầu

Bắt đầu ngày mới, chúng ta hãy chúc tụng và khẩn cầu Thiên Chúa, Cha chúng ta. Ngài luôn mời gọi những người thợ quảng đại làm việc cho Nước Trời. Chúng ta hãy cầu nguyện với đức tin :

        Lạy Cha nhân lành, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Lạy Cha, nơi Chân Phước Philip Rinaldi, Cha ban cho chúng con một người cắt nghĩa tinh thần chắc chắn: – xin gia tăng nơi tất cả các thành phần của Gia đình chúng con lòng trung thành với đoàn sủng của Đấng Sáng lập.

Cha đã làm cho Chân Phước Philip Rinaldi trở nên gương mẫu và thầy dạy về đời sống nội tâm: – xin giúp chúng con thực hiện sự kết hiệp sâu xa với Cha trong các dấn thân tông đồ của chúng con.

Cha hướng dẫn ngài chu toàn nhiều việc phục vụ trong Tu Hội Sa-lê-diêng với tinh thần trách nhiệm cao: – xin soi sáng những người Cha ban cho chúng con làm người hướng dẫn chúng con với tinh thần khôn ngoan và lòng dũng cảm.

Cha làm cho ngài trở nên gương phản chiếu tình cha của Thánh Gio-an Bosco: – xin tuôn đổ Thần Khí Cha vào tâm hồn chúng con để chúng con có thể yêu mến mọi người.

Cha ban cho ngài sự khôn ngoan và thận trọng trong tác vụ linh hướng của ngài: – xin soi sáng và nâng đỡ sự dấn thân của chúng con trong việc đồng hành với giới trẻ trên con đường nên thánh.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha vô cùng nhân hậu, Cha đã làm toả sáng nơi Chân Phước Philip Rinaldi một mẫu gương về đời sống tận hiến hân hoan theo Tin Mừng: xin dạy chúng con biết bắt chước sáng kiến tông đồ rạng ngời của ngài, để trong khi trung thành chu toàn bổn phận hằng ngày, chúng con sẽ hoàn tất kế hoạch tình yêu của Cha.  Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH TRƯA

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.


Giờ Ba

Thánh thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thường mến.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Lạy Cha, như Cha đã sai Con đến thế gian,
       thì Con cũng sai họ đến thế gian.

Tv 120

Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,
Chúa đã thương đáp lời. *
Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con
khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.

Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi!
Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây,
và còn thêm chi nữa? *
Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,
thêm những hòn than đước đỏ hồng!

Thật bất hạnh cho tôi
phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc,
phải sống cùng dân du mục Kê-đa.

Tấm thân này trải bao năm tháng
sống cùng những kẻ ghét hoà bình. *
Tôi vốn chuộng hoà bình.
Nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh.

Tv 121

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Tv 122

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!”

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.” *
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

ĐC  Lạy Cha, như Cha đã sai Con đến thế gian,
       thì Con cũng sai họ đến thế gian.

Lời Chúa (1Tm 4,16)

Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy.

Xướng đáp

X  Chúa đã chọn tôi trung của Người,
Đ  để chăn dắt sản nghiệp của Người là Gia-cóp.


Giờ Sáu

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy,
       và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Tv 123

Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
Đấng đang ngự trên trời.

Quả thực như mắt của gia nhân
hướng nhìn tay ông chủ,
như mắt của nữ tỳ
hướng nhìn tay bà chủ,

mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa
là Thiên Chúa chúng ta,
tới khi Người xót thương chút phận.

Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương,
bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.

Tv 124

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en hãy nói rằng:
Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,
lúc đùng đùng giận ta như vậy;

hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; *
hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

Xin chúc tụng Đức Chúa
đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.

Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; *
lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn.

Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.

Tv 125

Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xi-on
chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.

Như núi đồi bao bọc thành Giê-ru-sa-lem,
Chúa bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành,
kẻo người lành tra tay làm điều ác.

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu
và những ai lòng dạ thẳng ngay.

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.

ĐC  Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy,
       và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Lời Chúa (1Tm 1,12)

Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.

Xướng đáp

Tôi không xấu hổ khi loan báo Tin Mừng.
Đ  Đó là sức mạnh của Thiên Chúa để cứu độ kẻ tin.


Giờ Chín

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đầng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa;
       anh em là cánh đồng của Thiên Chúa,
       là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.

Tv 126

Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” *
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; *
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Tv 127

Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế! *
Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.

Tv 128

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người. *
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái; *
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.

Đó chính là phúc lộc
Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
Xin Chúa từ Xi-on
xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu. *
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

ĐC  Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa;
       anh em là cánh đồng của Thiên Chúa,
       là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.

Lời Chúa (1Tm 3,13)

Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp, thì được một chỗ danh dự, và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.

Xướng đáp

X  Ví như Chúa chẳng xây nhà.
Đ  thợ nề vất vả cũng là uổng công.


Lời nguyện

Lạy Cha vô cùng nhân hậu, Cha đã làm toả sáng nơi Chân Phước Philip Rinaldi một mẫu gương về đời sống tận hiến hân hoan theo Tin Mừng: xin dạy chúng con biết bắt chước sáng kiến tông đồ rạng ngời của ngài, để trong khi trung thành chu toàn bổn phận hằng ngày, chúng con sẽ hoàn tất kế hoạch tình yêu của Cha.  Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH CHIỀU

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày đại lễ hằng năm kính nhớ
Vị thánh nhân khi ở trần gian
Dày công lãnh đạo giáo đoàn,
Hôm nay dân Chúa hỷ hoan ngợi mừng.

Kìa trang sử đã từng ghi chép
Bao huân công sự nghiệp phơi bày,
Dẫu rằng ngậm đắng nuốt cay,
Đoàn chiên an mạnh đêm ngày mới yên.

Đuổi lang sói xa miền chiên ở,
Bọn gian đồ khiếp sợ oai danh,
Xa chiên một phút chẳng đành,
Nuôi chiên bằng cỏ đồng xanh mỡ màng.

Giờ đây hưởng thiên đàng vinh phúc,
Xin thánh nhân tài đức cao vời
Cầu thay nguyện giúp không ngơi
Cho ngày thẩm phán Vua Trời bao dung.

Đoàn chiên sẽ được chung vinh dự
Vui sống bên Mục Tử nhân lành,
Đấng hằng hiển trị quang vinh
Cùng Ngôi Thánh Phụ, Thánh Linh muôn đời.

Ca vịnh

ĐC 1  Tôi được trở nên người phục vụ Tin Mừng
          Nhờ hồng ân của Thiên Chúa.

Tv 14 (15)

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
được ở trên núi thánh của Ngài?

Là kẻ sống vẹn toàn,
luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,
miệng lưỡi chẳng vu oan,

không làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã,
coi khinh phường gian ác,
trọng ai kính Chúa Trời,

Lỡ thề mà bị thiệt,
thì cũng chẳng rút lời,
cho vay không đặt lãi,
chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.

Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

ĐC  Tôi được trở nên người phục vụ Tin Mừng
       Nhờ hồng ân của Thiên Chúa.

ĐC 2  Đây là tôi tớ khôn ngoan và trung tín
          Chúa đã đặt làm quản lý nhà Người.

Tv 111 (112)

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *
Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Gia đình họ phú qúy giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *
Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành:
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *
Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

Họ không lo phải nghe tin dữ,
hằng an tâm và tin cậy Chúa, *
luôn vững lòng không sợ hãi chi
và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *
ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

ĐC  Đây là tôi tớ khôn ngoan và trung tín
       Chúa đã đặt làm quản lý nhà Người.

ĐC 3  Chiên của tôi sẽ nghe tiếng tôi,
          và sẽ chỉ có một đoàn chiên,
          và một người mục tử.

Tc  Kh 15, 3-4

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! *
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,
ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *
vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn!

Người muôn nước sẽ về
Phủ phục trước Tôn Nhan, *
Vì ai ai cũng đều thấy rõ
Những phán quyết công minh của Ngài.

ĐC  Chiên của tôi sẽ nghe tiếng tôi,
       và sẽ chỉ có một đoàn chiên,
       và một người mục tử.

Lời Chúa (1Pr 5,1-4)

Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.

Xướng đáp

  Đây là người đã sống hết tình với anh em,
   và cầu nguyện nhiều cho dân chúng,
X    đã hy sinh tính mạng vì anh em mình *

Thánh ca Tin mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46-55)

ĐC  Thiên Chúa làm chứng cho tôi về tình yêu sâu xa mà tôi có đối với anh em, trong tình yêu của Chúa Giê-su Ki-tô.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.

ĐC  Thiên Chúa làm chứng cho tôi về tình yêu sâu xa mà tôi có đối với anh em, trong tình yêu của Chúa Giê-su Ki-tô.

Lời cầu

Với tinh thần tri ân khiêm cung, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, Cha chúng ta, về nhiều ơn huệ của Ngài, và chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện:

        Lạy Cha, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Lạy Cha, ước gì Bàn Tiệc Lời Cha và Bánh Sự Sống được các Tông đồ truyền lại cho chúng con: – luôn là nguồn mạch sống động cho hoạt động tông đồ của chúng con.

Lạy Cha, ước gì Đức Trinh Nữ Maria đã được Chúa Giêsu ban cho tông đồ yêu dấu làm Mẹ: – xin Ngài là Mẹ Phù Hộ chúng con trong việc giáo dục thanh thiếu niên Cha đã trao phó cho chúng con.

Lạy Cha, là Nguồn Tình Yêu vô tận, trong đời sống vĩnh cửu, Cha là mọi sự cho hết mọi người: – xin ban ơn giúp chúng con yêu mến anh chị em chúng con vớ i trái tim của Thánh Gio-an Bosco.

Lạy Cha, qua Chân Phước Philip Rinaldi, Tôi Tớ của Cha, Cha đã thành lập một nhóm tông đồ mới trong thế gian với tinh thần Sa-lê-diêng: – xin Cha chúc phúc các Chí nguyện Don Bosco để họ mở rộng Nước Cha với đời sống chứng tá Tin Mừng.

Lạy Cha từ ái, Cha ban niềm vui thiên đàng bất tận cho các đầy tớ trung thành của Cha: – nhờ lời Chân Phước Philip Rinaldi chuyển cầu, xin thương xót các phần tử Gia đình Sa-lê-diêng đã qua đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã ban cho Chân Phước Mi-ca-en Rua, linh mục, người thừa kế tinh thần của Thánh Gio-an Bosco, khả năng tạo nên hình ảnh thánh thiện của Cha nơi thanh thiếu niên; xin ban ơn giúp chúng con, là những người được mời gọi giáo dục thanh thiếu niên, cũng biết dạy cho chúng nhận ra diện mạo đích thật của Đức Ki-tô, Con Cha. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần  
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG