Chân Phước Mi-ca-en Rua

Ngày 29 Tháng 10

Chân Phước MI-CA-EN  RUA, SDB
Linh Mục – Lễ nhớ


Chân Phước Mi-ca-en Rua sinh tại Torino ngày 9 tháng 6 năm 1837. Lúc còn nhỏ ngài đã gặp Don Bosco. Qua một cử chỉ biểu tượng, Don Bosco đã báo trước rằng trong tương lai Mi-ca-en Rua và ngài sẽ cùng nhau “chia đều”. Năm 1855, Mi-ca-en Rua khấn lần đầu; khi còn là phụ phó tế, ngài đã được chọn làm linh hướng của Tu hội mới thành lập. Khi trở thành người kế vị Don Bosco năm 1888, ngài đã thực sự “chia đều” với Don Bosco trong mọi sự. Ngài biểu lộ lòng trung thành đầy sáng tạo đối với những khát vọng và sáng kiến tông đồ của Đấng Sáng Lập; ngài cũng phản ảnh một tình phụ tử đầy hấp lực của Don Bosco; ngài phát triển các công cuộc của Đấng Sáng Lập và tiếp tục lòng nhiệt thành tông đồ của ngài vì lợi ích của thanh thiếu niên; ngài thích nghi các công cuộc với những hoàn cảnh xã hội đang thay đổi. Trong 22 năm làm Bề Trên Cả, ngài thực hiện nhiều cuộc hành trình để nâng đỡ và kiện cường công việc của các hội viên. Ngài thường khích lệ qua những lá thư luân lưu hoặc những lá thư cá nhân. Đó là những lá thư cắt nghĩa cách có thẩm quyền tinh thần của Đấng Sáng Lập. Ngài qua đời tại Tô-ri-nô, ngày 6 tháng 4 năm 1910, và được Đức Phao-lô VI phong Chân Phước ngày 29 tháng 10 năm 1972.

KINH SÁCH

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Muôn lạy Đức Ki-tô là thủ lãnh,
Chúa dẫn đầu các mục tử đoàn chiên,
Ngày hôm nay, dân Chúa được toại nguyền
Mừng mục tử, bậc thánh nhân hiền hậu.

Người dẫn lối mở đường thật gương mẫu,
Soi kẻ mù loà, giúp kẻ đáng thương,
Hằng tận tâm săn sóc chẳng khi ngừng,
Như hiền phụ lo cho con tất cả.

Giờ đây được mũ triều thiên vô giá
Chúa thưởng công trên cõi phúc mong chờ,
Nguyện một lòng theo gót vị tôn sư,
Đoàn môn đệ ắt được chung vinh hiển.

Tôn vinh Chúa Cha, cội nguồn thánh thiện,
Và Chúa Con, Đấng chuộc tội cứu đời,
Cùng Thánh Thần, lửa yêu mến sáng soi,
Hằng hiển trị bây giờ và mãi mãi.

Ca vịnh

ĐC 1  Ai muốn làm đầu thiên hạ,
          phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người.

Tv 20

Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng,
Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào!

Lòng vua ước nguyện sao,
Chúa đã ban như vậy,
miệng vua khấn xin gì,
Ngài cũng không từ chối.

Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
vương miện vàng, Ngài đội cho vua. *
Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.

Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt. *
Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời
và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.

Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao,
và nhờ Chúa yêu thương, vua không hề lay chuyển.

Lạy Chúa, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng,
chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.

ĐC  Ai muốn làm đầu thiên hạ,
       phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người.

ĐC 2  Khi nào Vị Mục Tử tối cao xuất hiện,
          Người sẽ cho anh em lãnh triều thiên vinh quang bất diệt.

Tv 91 (92), I

Thú vị thay được tạ ơn Chúa,
được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,
được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, *
hoà điệu sắt cầm gieo trầm bổng,
nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà.

Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,
thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: *
Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,
tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay!

Người khờ dại nào đâu có biết,
kẻ ngu si chẳng hiểu điều này: *
Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,
phường gian ác có đua nở khoe tươi,

cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

ĐC  Khi nào Vị Mục Tử tối cao xuất hiện,
       Người sẽ cho anh em lãnh triều thiên vinh quang bất diệt.

ĐC 3  Hỡi tôi trung tài giỏi,
          hãy vào mà chung hưởng phúc lạc với chủ ngươi.

Tv 91 (92), II

Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. *
Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,
kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,
bọn gian ác đều rã tan hết thảy.

Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,
tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,
thân con, Ngài xức dầu thơm mát. *
Mắt con nghênh những kẻ địch thù,
tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,
lớn mạnh như hương bá Li-băng *
được trồng nơi nhà Chúa,
mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;

già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,
tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *
để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,
là núi đá cho tôi ẩn náu,
nơi Người chẳng có chút bất công.

ĐC  Hỡi tôi trung tài giỏi,
       hãy vào mà chung hưởng phúc lạc với chủ ngươi.

Xướng đáp

Hễ ngươi nghe Ta phán dạy điều gì,
Đ  thì hãy nhân danh Ta mà truyền lại cho chúng.


Bài đọc 1 (1Pr 5,1-11)

Khuyên bảo những người hữu trách và các tín hữu.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.

Cũng vậy, những người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục: anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định. Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Xướng đáp

X  Chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà
Đ  người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành.

X  Lắm kẻ tự hào mình nhân nghĩa, nhưng người thành tín, nào ai kiếm cho ra!
Đ  Người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành.

Bài đọc 2

Thực hành vâng phục và hy sinh.

Trích Thư Luân Lưu của Chân Phước Mi-ca-en Rua, ngày 29-11-1899.

Trong tất cả các nhân đức, một nhân đức khó nhất đối với bản tính loài người là vâng phục. Phải từ bỏ ý muốn và phán đoán riêng, phải lệ thuộc vào người khác, không chỉ trên phương diện hành động, nhưng còn trên phương diện suy nghĩ và phán đoán – trong những điều lớn cũng như trong những điều nhỏ, kể cả trong việc cứu rỗi linh hồn – là những điều khó chấp nhận hơn so với việc thực hành hãm mình nhiệm nhặt nhất.

Vâng phục đánh vào con người ngay nơi thâm sâu nhất của mình, tức là ý chí tự do của mình. Nhưng vâng phục không thể tách rời khỏi tinh thần hy sinh, là nhân đức nhờ đó trong những lúc khó khăn nhất, người tu sĩ không đầu hàng với những ảo tưởng hoặc với những cảm nghĩ và những phản ứng ban đầu, nhưng trong ánh sáng của lý trí được đức tin soi dẫn, họ quyết định thực hiện bất cứ điều khó chịu nào có thể xảy ra cho mình và góp phần to lớn vào việc thăng tiến thiêng liêng của mình. Người may mắn có được tinh thần hy sinh, sẽ không thất vọng và than phiền, cho dù ở trong hoàn cảnh đau khổ nhất, họ sẽ hãm dẹp nơi tâm hồn mình bất cứ sự ghê tởm tự nhiên nào và nhìn lên trời với thái độ chấp nhận phó thác: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn như thế, xin ý Chúa được thực hiện.

Trên nhân đức này được xây dựng mối phúc của đau khổ mà Chúa Giê-su đã công bố cho thế gian; và đây là con đường mà Cha chúng ta đã đi. Cuộc đời của ngài có thể được mô tả là sự hy sinh liên lỉ, đến độ nếu không có tinh thần từ bỏ, chúng ta không được gọi là con của ngài. Hơn nữa, nếu không có hy sinh, người ta không có thể mong muốn mình sẽ làm điều tốt cho giới trẻ, vì trong mỗi bước đi, người ta sẽ dễ dàng mất kiên nhẫn, nóng giận hoặc thất vọng, không có thể thông cảm với những khuyết điểm của các hội viên hoặc vâng lời các Bề trên. Nếu không có tinh thần hy sinh, người ta sẽ không có sức mạnh để thực thi đức nghèo khó, sẽ gặp nguy cơ đắm tầu về đức thanh khiết, và có thể làm cho sự bền đỗ trong ơn gọi trở nên đáng ngờ.

Mỗi buổi sáng, trong kinh tận hiến cho Mẹ Maria Rất Thánh, chúng ta cầu xin, qua lời nói và hạnh kiểm cũng như gương sáng, chúng ta sẽ có thể trình bày Chúa Giê-su cách sống động bao có thể. Nhưng, các con yêu dấu, khi nào chúng ta trở nên giống Chúa Cứu Thế nhất, khi nào chúng ta trình bày Ngài cách gần gũi nhất nơi con mắt của những người chúng ta phải cứu rỗi? Đó là khi chúng ta, với tư cách là tu sĩ, qua tác vụ linh mục của chúng ta, khi chúng ta chịu đau khổ. Khi chúng ta chết, không phải những vui thú chúng ta hưởng, không phải những vinh dự chúng ta lãnh nhận, không phải những giầu sang chúng ta chiếm được là niềm yên ủi cho chúng ta, nhưng đúng hơn, đó là những điều chúng ta làm qua những hy sinh chúng ta chịu vì Chúa Giê-su.

Xướng Đáp (x. Ep 4,1.3.4; Rm 15,5.6)

X  Anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em; trong dây bình an, anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại.
Đ  Anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.

X  Xin Thiên Chúa ban ơn giúp anh em sống hoà thuận với nhau, để anh em hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa.
Đ  Anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.

hoặc:

Là người con, người môn đệ và người noi gương.

Trích “Bài Giảng” của Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI.
(29-10-1972; Giáo Huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, 10, Thành Phố Vatican 1973, 1100-1106 và những trang khác.)

Trong lúc này, trước hết, chúng ta muốn chiêm ngắm hơn là nghe. Vì thế, trong chốc lát, chúng ta hãy chiêm ngắm về khía cạnh xác định ngài, và chỉ cần một cái nhìn, khía cạnh đó có thể nói lên tất cả, có thể giúp chúng ta hiểu.

Don Rua là ai? Ngài là người kế vị đầu tiên của Don Bosco, Thánh Sáng lập của Dòng Sa-lê-diêng. Và chính vì thế, bây giờ tại sao Don Rua được phong Chân Phước, nghĩa là được tôn vinh? Ngài được phong Chân Phước và tôn vinh, chính vì ngài là người kế vị, nghĩa là kế tục: là con, là môn đệ, là người noi gương; ngài đã biến mẫu gương của Vị Thánh thành trường học, một tổ chức được mở rộng, có thể nói là mở rộng trên toàn thể địa cầu; đã làm cho đời sống của Vị Thánh trở thành lịch sử, làm cho luật trở thành tinh thần, làm cho sự thánh thiện trở thành một mô hình, một gương mẫu; ngài đã làm cho một mạch nước trở thành dòng suối, trở thành dòng sông. Sự phong phú ký diệu của Gia đình Sa-lê-diêng, một hiện tượng vĩ đại và có ý nghĩa trong sức sống ngàn đời của Giáo Hội trong thế kỷ trước và trong thế kỷ chúng ta, có cội nguồn nơi Don Bosco, có sự tiếp tục nơi Don Rua. Chính người môn đệ này, ngay từ những khởi đầu khiêm tốn của Valdocco, đã phục vụ Công cuộc Sa-lê-diêng trong sức năng động phát triển, đã hiểu được niềm hạnh phúc thực sự, đã làm cho Công cuộc đó phát triển cách chặt chẽ và nhất quán đúng với nguyên bản, nhưng luôn luôn với tinh thần mới mẻ thiên tài. Don Rua là người trung thành nhất, chính vì thế ngài là người khiêm tốn nhất và đồng thời là người con có giá trị nhất trong những người con của Don Bosco.

Don Rua dạy chúng ta điều gì? Làm thế nào ngài có thể đạt được vinh quang thiên đàng và sự tôn vinh hôm nay Giáo Hội dành cho ngài? Don Rua dạy chúng ta trở nên người tiếp nối, nghĩa là trở nên môn đệ, học sinh, giáo viên, nếu bạn muốn, để trở thành môn đệ của một Người Thầy cao cả. Chúng ta hãy mở rộng bài học ngài ban cho chúng ta: ngài dạy người Sa-lê-diêng luôn là người Sa-lê-diêng, là người con luôn trung thành với Đấng Sáng lập của mình; và tiếp đến, ngài dạy tất cả chúng ta có lòng tôn kính đối với huấn quyền chủ đạo trong tư tưởng và kế hoạch của đời sống Kitô hữu.

Phẩm chất của người môn đệ tùy thuộc vào sự khôn của Người Thầy. Việc bắt chước của người môn đệ không còn thụ động, cũng không phải là nô lệ; nhưng là một sự dậy men, một sự hoàn hảo (x. 1Cr 4,16). Khả năng phát triển nhân cách của chính học sinh xuất phát từ nghệ thuật hấp dẫn của thầy dạy, điều đó được gọi là giáo dục, đó là nghệ thuật làm cho các phẩm chất tiềm ẩn nơi học sinh được tăng trưởng hợp lý, tự do và độc đáo. Chúng ta muốn nói rằng những nhân đức mà Don Rứa là mẫu gương cho chúng ta và Giáo Hội đã dựa vào đó để phong Chân phúc cho ngài, đó là những nhân đức Tin Mừng của những người khiêm tốn gắn bó với trường phái ngôn sứ về sự thánh thiện; của những người khiêm nhường mà các mầu nhiệm cao cả của thần tính và nhân tính được mặc khải cho họ (x. Mt 11,25).

Do đó Don Rua được nhìn nhận là người thứ nhất tiếp tục mẫu gương và công cuộc của Don Bosco. Chúng ta sẽ phải luôn vui thích suy gẫm về ngài và và quý trọng ngài trong khía cạnh tu đức này, đó là khiêm nhường và lệ thuộc; chúng ta không bao giờ được quên khía cạnh hoạt động của con người nhỏ bé, nhưng vĩ đại này, vĩ đại hơn chúng ta, nhưng không được loại ra khỏi não trạng của thời đại chúng ta ngày nay, vì thời đại chúng ta có khuynh hướng đánh giá tầm vóc của một con người theo khả năng làm việc của họ, như vậy chúng ta có trước mắt chúng một lực sĩ hoạt động tông đồ, vẫn luôn theo khuôn mẫu của Don Bosco, nhưng với những chiều kích riêng và không ngừng tăng triển, chúng ta quy hướng về Don Rua có những chiều kích thiêng liêng và nhân bản vĩ đại tương xứng.

Xướng đáp (1Cr 11,1-2; Pl 4,1)

  Anh em hãy nắm giữ các truyền thống tôi đã để lại cho anh em.
*    Anh em hãy sống vững vàng trong Chúa.
X    Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô. *

Lời nguyện

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã ban cho Chân Phước Mi-ca-en Ru-a, linh mục, người thừa kế tinh thần của Thánh Gio-an Bosco, khả năng tạo nên hình ảnh thánh thiện của Cha nơi thanh thiếu niên; xin ban ơn giúp chúng con, là những người được mời gọi giáo dục thanh thiếu niên, cũng biết dạy cho chúng nhận ra diện mạo đích thật của Đức Ki-tô, Con Cha. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH SÁNG

Giáo đầu (Tv 94)

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn   cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC   Đức Ki-tô là Thủ Lãnh các mục tử,
       Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, *
vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là Đại Vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta,
nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

ĐC  Đức Ki-tô là Thủ Lãnh các mục tử,
       Nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Đây linh mục, những con người thánh hiến
Suốt cuộc đời, làm chủ tế trung kiên,
Đem tình thương người mục tử nhân hiền
Dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chẳng tiếc.

Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt,
Lãnh nhận rồi, phân phát cả cho dân,
Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần
Chờ đợi chủ, tay cầm đèn sáng rực.

Không mỏi mệt, nhưng kiên trì tỉnh thức,
Suốt đêm trường hay mãi tới canh khuya,
Miễn làm sao kịp khi chủ trở về
Mở ngay cửa nghênh đón Người vội vã.

Vinh tụng Chúa Cha, Vua Trời cao cả,
Cùng Chúa Con, Đấng chuộc tội cứu đời,
Và Thánh Thần, lửa yêu mến sáng soi,
Hằng hiển trị bây giờ và mãi mãi.

Ca vịnh

ĐC 1  Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
          Một thành xây trên núi,
          Không tài nào che khuất được.

Tv 62 (63), 2-9

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

ĐC  Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
       Một thành xây trên núi,
       Không tài nào che khuất được.

ĐC 2  Ánh sáng của anh em,
          Phải chiếu giãi trước mắt thiên hạ,
          Để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm
          Mà tôn vinh Cha của anh em.

Tc Đn 3, 57-88.56

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường, *
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh Vinh danh” cuối thánh ca này)

ĐC  Ánh sáng của anh em,
       Phải chiếu giãi trước mắt thiên hạ,
       Để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm
       Mà tôn vinh Cha của anh em.

ĐC 3  Lời Thiên Chúa là lời sống động,
          hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi.

Tv 149

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì CHÚA mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Để trả thù muôn nước và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua Chúa và xích cổ vương hầu,

để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa.
Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

ĐC  Lời Thiên Chúa là lời sống động,
       hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi.

Lời Chúa (Dt 13,7-9a)

Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Đức Giêsu Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh em.

Xướng đáp

XĐ  Ta sẽ đặt lính canh
   trên tường thành ngươi, Giêrusalem hỡi!
X    Đêm ngày họ sẽ không ngừng ngợi khen Danh Thánh *

Thánh ca Tin mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Lc 1,68-79)

ĐC  Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi và sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa:

sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

và cho ta chẳng còn sợ hãi,
để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: *
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

ĐC  Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi và sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo.

Lời cầu

Bắt đầu ngày mới, kính nhớ Chân Phước Mi-ca-en Rua, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, Cha chúng ta.

        Lạy Thiên Chúa Cha, xin kiện cường lòng trung thành của chúng con.

Nhờ ân sủng Cha ban, Cha làm cho các thừa tác viên của Giáo Hội Cha có khả năng kiên nhẫn làm việc trong đức ái: – xin ban lòng can đảm và bền đỗ cho những người được Cha kêu gọi làm việc cho Nước Trời.

Nơi Chân Phước Mi-ca-en Rua, Cha đã ban cho chúng con một mẫu gương về thái độ hoàn toàn sẵn sàng cho tiếng Cha gọi: – xin ban ơn giúp chúng con, nhờ noi gương Ngài, chúng con có thể yêu mến và phục vụ Chúa Kitô nơi giới trẻ chúng con gặp gỡ.

Nơi Chân Phước Micaen Rua, Cha đã ban cho chúng con một mẫu gương về làm việc và tiết độ: – xin ban ơn giúp chúng con làm chứng về những giá trị của Nghèo khó Phúc Âm bằng chính đời sống chúng con.

Cha đã làm cho Chân Phước Mi-ca-en Rua trở nên cộng sự viên trung thành của Thánh Gio-an Bosco và tiếp tục công cuộc của ngài: – xin cũng ban cho chúng con tinh thần con thảo để chúng con có thể tăng triển trên đường nên thánh.

Cha đã đặt Chân Phước Mi-ca-en làm người lãnh đạo trách nhiệm của một Gia đình Tu sĩ trong sự phát triển mau lẹ: – xin dùng Thần Khí Khôn Ngoan của Cha để soi sáng những người Cha mời gọi hướng dẫn Tu Hội Sa-lê-diêng.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã ban cho Chân Phước Mi-ca-en Rua, linh mục, người thừa kế tinh thần của Thánh Gio-an Bosco, khả năng tạo nên hình ảnh thánh thiện của Cha nơi thanh thiếu niên; xin ban ơn giúp chúng con, là những người được mời gọi giáo dục thanh thiếu niên, cũng biết dạy cho chúng nhận ra diện mạo đích thật của Đức Ki-tô, Con Cha. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH TRƯA

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.


Giờ Ba  

Thánh thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thường mến.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Lạy Cha, như Cha đã sai Con đến thế gian,
       thì Con cũng sai họ đến thế gian.

Tv 120

Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,
Chúa đã thương đáp lời. *
Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con
khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.

Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi!
Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây,
và còn thêm chi nữa? *
Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,
thêm những hòn than đước đỏ hồng!

Thật bất hạnh cho tôi
phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc,
phải sống cùng dân du mục Kê-đa.

Tấm thân này trải bao năm tháng
sống cùng những kẻ ghét hoà bình. *
Tôi vốn chuộng hoà bình.
Nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh.

Tv 121

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Tv 122

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!”

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.” *
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

ĐC  Lạy Cha, như Cha đã sai Con đến thế gian,
       thì Con cũng sai họ đến thế gian.

Lời Chúa (1Tm 4,16)

Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy.

Xướng đáp

X  Chúa đã chọn tôi trung của Người,
Đ  để chăn dắt sản nghiệp của Người là Gia-cóp.


Giờ Sáu

Thánh thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy,
       và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Tv 123

Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
Đấng đang ngự trên trời.

Quả thực như mắt của gia nhân
hướng nhìn tay ông chủ,
như mắt của nữ tỳ
hướng nhìn tay bà chủ,

mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa
là Thiên Chúa chúng ta,
tới khi Người xót thương chút phận.

Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương,
bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.

Tv 124

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en hãy nói rằng:
Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,
lúc đùng đùng giận ta như vậy;

hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; *
hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

Xin chúc tụng Đức Chúa
đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.

Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; *
lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn.

Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.

Tv 125

Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xi-on
chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.

Như núi đồi bao bọc thành Giê-ru-sa-lem,
Chúa bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành,
kẻo người lành tra tay làm điều ác.

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu
và những ai lòng dạ thẳng ngay.

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.

ĐC  Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy,
       và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

Lời Chúa (1Tm 1,12)

Tôi tạ ơn Đức Kitô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.

Xướng đáp

X  Tôi không xấu hổ khi loan báo Tin Mừng.
Đ  Đó là sức mạnh của Thiên Chúa để cứu độ kẻ tin.


Giờ Chín

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đầng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa;
       anh em là cánh đồng của Thiên Chúa,
       là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.

Tv 126

Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” *
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; *
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Tv 127

Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế! *
Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.

Tv 128

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người. *
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái; *
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.

Đó chính là phúc lộc
Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
Xin Chúa từ Xi-on
xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu. *
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

ĐC  Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa;
       anh em là cánh đồng của Thiên Chúa,
       là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.

Lời Chúa (1Tm 3,13)

Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp, thì được một chỗ danh dự, và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.

Xướng đáp

X  Ví như Chúa chẳng xây nhà.
Đ  thợ nề vất vả cũng là uổng công.


Lời nguyện

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã ban cho Chân Phước Mi-ca-en Rua, linh mục, người thừa kế tinh thần của Thánh Gio-an Bosco, khả năng tạo nên hình ảnh thánh thiện của Cha nơi thanh thiếu niên; xin ban ơn giúp chúng con, là những người được mời gọi giáo dục thanh thiếu niên, cũng biết dạy cho chúng nhận ra diện mạo đích thật của Đức Ki-tô, Con Cha. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH CHIỀU

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày đại lễ hằng năm kính nhớ
Vị thánh nhân khi ở trần gian
Dày công lãnh đạo giáo đoàn,
Hôm nay dân Chúa hỷ hoan ngợi mừng.

Kìa trang sử đã từng ghi chép
Bao huân công sự nghiệp phơi bày,
Dẫu rằng ngậm đắng nuốt cay,
Đoàn chiên an mạnh đêm ngày mới yên.

Đuổi lang sói xa miền chiên ở,
Bọn gian đồ khiếp sợ oai danh,
Xa chiên một phút chẳng đành,
Nuôi chiên bằng cỏ đồng xanh mỡ màng.

Giờ đây hưởng thiên đàng vinh phúc,
Xin thánh nhân tài đức cao vời
Cầu thay nguyện giúp không ngơi
Cho ngày thẩm phán Vua Trời bao dung.

Đoàn chiên sẽ được chung vinh dự
Vui sống bên Mục Tử nhân lành,
Đấng hằng hiển trị quang vinh
Cùng Ngôi Thánh Phụ, Thánh Linh muôn đời.

Ca vịnh

ĐC 1  Tôi được trở nên người phục vụ Tin Mừng
          Nhờ hồng ân của Thiên Chúa.

Tv 14 (15)

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
được ở trên núi thánh của Ngài?

Là kẻ sống vẹn toàn,
luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,
miệng lưỡi chẳng vu oan,

không làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã,
coi khinh phường gian ác,
trọng ai kính Chúa Trời,

Lỡ thề mà bị thiệt,
thì cũng chẳng rút lời,
cho vay không đặt lãi,
chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.

Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

ĐC  Tôi được trở nên người phục vụ Tin Mừng
       Nhờ hồng ân của Thiên Chúa.

ĐC 2  Đây là tôi tớ khôn ngoan và trung tín
          Chúa đã đặt làm quản lý nhà Người.

Tv 111 (112)

Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa,
những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. *
Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,
dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

Gia đình họ phú qúy giàu sang,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời. *
Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng
chiếu rọi kẻ ngay lành:
đó là người từ bi nhân hậu và công chính.

Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn,
biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. *
Họ sẽ không bao giờ lay chuyển,
thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân.

Họ không lo phải nghe tin dữ,
hằng an tâm và tin cậy Chúa, *
luôn vững lòng không sợ hãi chi
và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời, *
uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Thấy cảnh này ác nhân tức giận,
nghiến răng nghiến lợi và mòn mỏi héo hon, *
ước vọng của ác nhân sẽ chẳng còn.

ĐC  Đây là tôi tớ khôn ngoan và trung tín
       Chúa đã đặt làm quản lý nhà Người.

ĐC 3  Chiên của tôi sẽ nghe tiếng tôi,
          và sẽ chỉ có một đoàn chiên,
          và một người mục tử.

Tc  Kh 15, 3-4

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! *
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!

Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa,
ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, *
vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn!

Người muôn nước sẽ về
Phủ phục trước Tôn Nhan, *
Vì ai ai cũng đều thấy rõ
Những phán quyết công minh của Ngài.

ĐC  Chiên của tôi sẽ nghe tiếng tôi,
       và sẽ chỉ có một đoàn chiên,
       và một người mục tử.

Lời Chúa (1Pr 5,1-4)

Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.

Xướng đáp

  Đây là người đã sống hết tình với anh em,
*    và cầu nguyện nhiều cho dân chúng,
X    đã hy sinh tính mạng vì anh em mình *

Thánh ca Tin mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46-55)

ĐC  Nhờ Chúa Thánh Thần hỗ trợ, anh em hãy gìn giữ gia sản đã nhận được: hãy tỉnh thức và hãy chịu đựng những khó khăn đau khổ; hãy loan báo Tin Mừng và chu toàn thừa tác vụ của anh em.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.

ĐC   Nhờ Chúa Thánh Thần hỗ trợ, anh em hãy gìn giữ gia sản đã nhận được: hãy tỉnh thức và hãy chịu đựng những khó khăn đau khổ; hãy loan báo Tin Mừng và chu toàn thừa tác vụ của anh em.

Lời cầu

Vào lúc hoàng hôn của ngày hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Cha chúng ta lời cầu nguyện khiêm cung của chúng ta. Ngài mời gọi tất cả các con của Ngài nên thánh. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện:

        Lạy Chúa, xin thánh hoá dân trung thành của Chúa.

Chúa đã hướng dẫn Chân Phước Mi-ca-en Rua, ngày từ nhỏ, đã tận hiến hoàn toàn cho Chúa nơi trường học của Thánh Gio-an Bosco: – xin Chúa cũng ban ơn giúp chúng con luôn trung thành với đoàn sủng của Đấng Sáng Lập chúng con.

Chúa đã ban cho Chân Phước Mi-ca-en Rua trái tim của người mục tử tốt lành và hiền dịu: – xin Chúa gợi hứng tất cả các thành phần thuộc Gia đình Sa-lê-diêng trong việc phục vụ Chúa nơi anh chị em của mình với tinh thần sáng kiến.

Chúa đã soi sáng Chân Phước Mi-ca-en Rua trong việc hướng dẫn công cuộc phát triển truyền giáo của Gia đình Sa-lê-diêng: – xin Chúa gia tăng lòng nhiệt thành của chúng con đối với Nước Trời, và chăm sóc những lao nhọc của các nhà truyền giáo chúng con.

Trong mỗi thời đại, Chúa kêu gọi người nam và người nữ theo Chúa Ki-tô vâng phục, nghèo khó và thanh khiết qua việc tự hiến hoàn toàn: – xin Chúa khơi dậy nhiều ơn gọi quảng đại cho Giáo Hội và Gia đình Sa-lê-diêng.

Nhờ công trạng và sự chuyển cầu của Mẹ Maria và các thánh: – xin Chúa ban cho các tín hữu đã qua đời được sống với Chúa luôn mãi trong hạnh phúc Nước Trời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã ban cho Chân Phước Mi-ca-en Rua, linh mục, người thừa kế tinh thần của Thánh Gio-an Bosco, khả năng tạo nên hình ảnh thánh thiện của Cha nơi thanh thiếu niên; xin ban ơn giúp chúng con, là những người được mời gọi giáo dục thanh thiếu niên, cũng biết dạy cho chúng nhận ra diện mạo đích thật của Đức Kitô, Con Cha. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG