Chân Phước Józel Kowalski

Ngày 29 Tháng 5

Chân Phước GIUSE KOWALSKI, SDB
Linh mục Tử đạo – Lễ nhớ


Chân Phước Giuse Kowalski sinh ngày 13-3-1911 tại Siedliska, Rzeszow, Ba Lan, trong một gia đình có 9 người con. Cha mẹ ngài là nông dân, có một nông trại nhỏ. Sau khi học xong Tiểu học, ngài vào học Trường Trung học Sa-lê-diêng ở Auschwitz. Lúc bấy giờ ngài nổi bật về sự chuyên cần trong học hành, phục vụ và vui tính. Ngài gia nhập Hội Lành Mẹ Vô Nhiễm và Hội Truyền giáo. Ngài được bầu làm Hội trưởng. Ngài yêu mến Đoàn sủng Sa-lê-diêng và Đấng Sáng lập Dòng Sa-lê-diêng. Ngài muốn noi gương Don Bosco trong mọi sự, tham gia mọi ngày lễ tôn giáo và dân sự, với sự hiện diện tông đồ giữa các bạn.

Ngay từ thời học sinh, ngài có thói quen viết Nhật Ký. Nhờ đó chúng ta biết được lòng tôn sùng của ngài đối với Mẹ Phù Hộ và Thánh Thể. Ngài đã biết: “Lạy Mẹ Maria, con phải nên thánh, vì đây là điều con nhắm tới. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa trái tim yếu hèn của con… Xin đừng để con bao giờ lìa xa Chúa và xin giúp con trung thành đến chết: Xin cho con được chết hơn là xúc phạm đến Chúa, cho dù một tội nhẹ”.

“Tôi phải trở nên một người Sa-lê-diêng thánh thiện như Don Bosco”. Ngài khấn dòng năm 1928 ở Czerwinsk và được truyền chức Linh mục ngày 29-05-1938 ở Krakow. Ngài đã được uỷ nhiệm làm thư ký tỉnh. Trong giáo xứ, ngài phụ trách ca đoàn trẻ. Ngài bắt đầu quan tâm tới giới trẻ có vấn đề. Nước Ba Lan bị xâm chiếm. Các Tu sĩ Sa-lê-diêng tiếp tục công cuộc giáo dục của mình. Chính vì thế, ngày 23-5-1941, Cha Kowalski bị Mật vụ Đức bắt cùng với 11 Tu sĩ Sa-lê-diêng làm việc ở Krakow.

Trước hết ngài bị giam cầm ở Montelupich. Sau đó, ngày 26-6, ngài được chuyển tới Trại tập trung Auschwitz và mang con số 17.350. Trong nhà tù, ngài tìm cách làm việc tông đồ: giải tội, cử hành Thánh Lễ, lần hạt, dạy giáo lý, nói về Don Bosco, kiện cường các bạn tù trong cuộc phấn đấu để sống sót. Ngài phải trải qua đau khổ và hạ nhục.

Khi bị khám phá với Tràng Hạt, ngài từ chối dẫm trên Tràng Hạt. Vì thế ngài bị giết chết ngày 4-7-1942 tại Auschwitz. Thân xác ngài bị ném xuống hố rác, sau đó bị đốt ở lò thiêu. Người dân cùng quê với ngài tôn kính ngài và xác tín rằng sự hy sinh của ngài đã mang lại nhiều ơn gọi cho nước Ba Lan. Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II cũng có niềm xác tín đó và chính ngài quan tâm tới nhiều người tử đạo Ba Lan. Ngày 13-6-1999, ngài được Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II phong Chân Phước tại Krakow, cùng với nhiều người Ba Lan tử đạo.

KINH SÁCH

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Tâu Vua Cả muôn anh hùng tử đạo,
Đấng thưởng công hàng tuyên giáo trung thành,
Ngài dẫn về thiên quốc hưởng quang vinh
Những ai chẳng mê say đời hiện tại.

Nguyện xin Chúa thương dủ lòng từ ái,
Để tai nghe lời ca ngợi hân hoan,
Chúng con mừng chư thánh đã khải hoàn,
Xin xoá bỏ muôn tội tình lầm lỡ.

Người tử đạo đã chứng minh rằng Chúa
Khoan hậu khôn lường, quyền lực vô song,
Cúi xin Ngài toàn thắng tội chúng con
Và mở rộng tay ban nguồn đại xá.

Xin vinh tụng Chúa thiên toà cao cả
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng Thánh Linh, nguồn sinh lực tâm thần
Hằng hiển trị mãi ngàn đời muôn kiếp.

Ca vịnh

ĐC 1  Máu các thánh tử đạo đã đổ ra chan hoà mặt đất
          để làm chứng cho Đức Ki-tô,
          Vì thế các ngài được ân thưởng muôn đời.

Tv 2

Sao chư dân lại ồn ào náo động?
Sao vạn quốc dám bày kế viển vông?

Vua Chúa trần gian cùng nổi dậy,
vương hầu khanh tướng rập mưu đồ *
chống lại Đức Chúa,
chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.

Chúng bảo nhau: “Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy, *
gông cùm họ, ta hãy quẳng đi!”

Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,
Người chế nhạo bọn chúng.

Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,
trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng, *
rằng: “Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,
lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta.”

Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,
Người phán bảo tôi rằng: *
“Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,
nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm.”

Vậy giờ đây, hỡi các vua Chúa, hãy biết điều,
thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ!

Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa,
hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người!

Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,
lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên!

Còn những ai ẩn náu bên Người,
thật hạnh phúc dường bao!

ĐC  Máu các thánh tử đạo đã đổ ra chan hoà mặt đất
để làm chứng cho Đức Kitô,
Vì thế các ngài được ân thưởng muôn đời.

ĐC 2  Người công chính được sống mãi muôn đời,
          vì Thiên Chúa là phần thưởng của họ.

Tv 32(33),1-11

Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. *
Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. *
Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. *
Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.

Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người. *
Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân. *
Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

ĐC  Người công chính được sống mãi muôn đời,
vì Thiên Chúa là phần thưởng của họ.

ĐC 3  Hỡi những người đã thuộc về Ta,
           các người đã chiến đấu trên đời,
           ta sẽ thưởng công cho các người,
           bù lại bao gian nan thử thách.

Tv 32(33),12-22

Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người.
Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.

Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,
tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. *
Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,
nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, *
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì. *
Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

ĐC  Hỡi những người đã thuộc về Ta,
các người đã chiến đấu trên đời,
ta sẽ thưởng công cho các người,
bù lại bao gian nan thử thách.

Xướng đáp

X  Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa.
Đ  Bởi Người luôn che chở phù trì.


Bài đọc 1 (Rm 8,18-29)

Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.

Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.

Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Xướng đáp (Mt 5,44-45; Lc 6,27)

X  Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ giết anh em, và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi và vu khống anh em.
Đ  Như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.

X  Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
Đ  Như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.

Bài đọc 2

Chịu đau khổ và chịu khinh bỉ vì yêu mến Chúa.

Trích “Ghi chú cá nhân” (1930-1940) và trích “Thư gửi cho Cha Mẹ” (1941) của Chân Phước Giuse Kowalski, Linh mục.

Tôi phải trở nên một người Sa-lê-diêng thánh thiện, thánh thiện như Cha của tôi là Don Bosco. Lạy Chúa Giêsu tốt lành, xin ban cho con ý chí mạnh mẽ và kiên vững để con có thể kiên trung trong những quyết định thánh của con và để con có thể đạt tới lý tưởng cao cả là sự thánh thiện, mà con đã đề ra cho mình. Con có thể và con phải trở nên thánh. In te Domino, speravi non confundar in aeternum – Muôn lạy Chúa, nơi Ngài con trông cậy, xin đừng để con phải thất vọng muôn đời”. Lạy Chúa Giêsu của con, xin giúp con bằng ân sủng Chúa, vì nếu không có Chúa, con không có thể làm được gì cả, nhưng nhờ Chúa kiện cường con, con có thể làm mọi sự […].

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa, vì nơi tâm hồn hãnh diện của con, Chúa đã đặt ước muốn mãnh liệt là muốn chịu đau khổ và khinh bỉ, để con có thể chịu khinh bỉ. Từ bây giờ trở đi, lời cảnh tỉnh của con là “Sống và chịu đau khổ vì Chúa Giêsu, chịu đau khổ và khinh bỉ”. Lạy Chúa Giêsu, đây là tiếng nói của con xuất phát từ tấm lòng sâu thẳm của con: “Chịu đau khổ và sỉ nhục vì Chúa” – Xin cho tiếng kêu này lên đến tai Chúa. Lạy Chúa, xin lắng nghe và mở tai Chúa để lắng nghe tiếng con kêu và tiếng con cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhậm lời con và ban cho con sức mạnh cần thiết.

Lạy Chúa Giêsu, con xin tận hiến chính mình con cho Chúa. Con xin dâng lên Chúa trái tim nghèo hèn của con, một trái tim nồng nàn muốn yêu mến Chúa, con xin dâng hiến cho Chúa và xin Chúa thánh hiến trái tim con cho Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, xin ban ơn giúp con không bao giờ lìa xa Chúa và cho đến chết, con trung thành với Chúa và giúp con trung thành tuân giữ lời thề hứa của con: “Thà chết, chớ không xúc phạm đến Chúa cho dù là tội nhỏ nhất”. Lạy Chúa, xin thương xót con. Xin ban cho con Tình yêu của Chúa, và với Tình yêu đó, Chúa sẽ ban mọi sự cho con. Lạy Chúa, xin để cho con bị khinh dể, lãng quên, hành hạ và hư không. Điều này ngược với khuynh hướng của con, nhưng con nhận thấy là điều cần thiết cho con. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn này, để con trở nên điên dại vì Tình yêu Chúa (tới đây trong cuốn nhật ký có thánh giá trong Máu của Bí tích Thánh Thể và dưới thánh giá có hàng chữ: “Chịu đau khổ và khinh dể”).

Với ý thức trọn vẹn, hoàn toàn dứt khoát và sẵn sàng chấp nhận tất cả những hậu quả, con ôm ấp Thánh giá êm ái của tiếng Chúa Ki-tô kêu gọi và con ước muốn vác Thánh giá cho đến cùng, cho đến chết. Thánh giá là niềm yên ủi của con, là vinh quang và niềm vui trọn vẹn của con. “Absit mihi gloriari nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi, per quem mihi mundus crucifixus est et ego mundo – Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Gl 6,14). Nếu không có thập giá và đau khổ, con không đạt được gì cả; nếu không có thập giá, con không có thể trở nên thánh. Trên thế gian này, mọi sự đều đến và được sinh ra trong đau khổ.

Trong các biến cố chính trị và chiến tranh đang đe dọa hiện nay, hình như mọi sự đều âm mưu chống lại chúng tôi, nhằm tiêu diệt chúng tôi hoàn toàn, và một tia hy vọng cuối cùng đã vọt lên, “Thiên Chúa trông nom mọi sự, và không có gì xảy ra ngoài ý Ngài”. Tư tưởng quan trọng này đổ tràn bình an cho con, cho dù cả khi cần phải dâng hiến mạng sống mình cho một điều đáng giá. Đây thực sự là niềm hạnh phúc đích thực và một thắng lợi lớn.

Hãy an lòng, vì tôi ở trong tay Chúa […]. Tôi xin đoan chắc với anh em rằng mỗi bước đi, tôi đều tìm được sức mạnh của Chúa. Bất chấp hoàn cảnh hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc và hoàn toàn bình an; tôi xác tín rằng cho dù tôi ở bất cứ nơi nào và cho dù điều gì xảy ra cho tôi, mọi sự đều xuất phát từ Sự Quan Phòng đầy tình phụ tử của Thiên Chúa. Ngài điều khiển cách tốt nhất số phận của mọi quốc gia và mọi người.

Xướng đáp (2Tm 4,7-8; Pl 3,8-10)

X  Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.
*  Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính.

X  Tôi hân hoan vui mừng khi mất tất cả mọi sự, để được biết Đức Ki-tô và được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người:
*  Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu, Chúa đã ban cho Chân Phước Giu-se Kowalski ơn thông phần vào cuộc thương khó của Chúa Ki-tô. Xin ban giúp chúng con trong sự yếu đuối của chúng con. Vì Chân Phước Giu-se Kowalski không do dự chết vì Chúa, xin cũng ban cho chúng con sức mạnh sống cuộc đời chúng con, khi tuyên xưng Danh Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH SÁNG

Giáo đầu (Tv 94)

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn   cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC  Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
       nào ta hãy đến bái thờ Người.

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, *
vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là Đại Vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta,
nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

ĐC  Đức Kitô là Vua các anh hùng tử đạo,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Thánh thi

Ta cùng hoan hỷ dâng câu hát
Khúc nhạc tri ân ngập cõi lòng,
Chính bởi muôn vàn ân sủng Chúa,
Đoàn người tử đạo đã thành công.

Thủ lãnh biệt tài trong Giáo Hội,
Tướng hùng bách thắng giữa ba quân,
Đạo binh dũng cảm triều đình Chúa
Ngọn đuốc quang minh rực cõi trần.

Thế gian bách hại nhưng đã thắng,
Thể xác đớn đau vẫn coi thường.
Cái chết oai hùng, con đường thẳng
Khải hoàn thiên quốc, chính quê hương.

Từ đây Thánh Phụ càng vinh hiển,
Rạng rỡ ân tình của Thánh Linh,
Thánh Tử hân hoan vì chư vị:
Niềm vui tràn ngập chốn thiên đình.

Xin Đấng Cứu Tinh đầy lân ái
Đoái nghe ước nguyện của bề tôi
Được cùng chư thánh hàng tử đạo
Hưởng phúc trường sinh mãi muôn đời.

Ca vịnh

ĐC 1  Trong lúc chịu khổ hình,
          các anh hùng tử đạo của Chúa Ki-tô
          đăm đăm hướng về trời và cầu nguyện:
          Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con.

Tv 62(63),2-9

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

ĐC  Trong lúc chịu khổ hình,
các anh hùng tử đạo của Chúa Kitô
đăm đăm hướng về trời và cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con.

ĐC 2  Chúc tụng Chúa đi, các chứng nhân của Chúa,
          Chúc tụng Người đến mãi thiên thu.

Tc Đn 3,57-88.56

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường, *
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh Vinh danh” cuối thánh ca này)

ĐC  Chúc tụng Chúa đi, các chứng nhân của Chúa,
       Chúc tụng Người đến mãi thiên thu.

ĐC 3  Đoàn tử đạo hãy ca tụng Chúa
          Đấng ngự chốn trời cao.

Tv 149

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì CHÚA mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Để trả thù muôn nước và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua Chúa và xích cổ vương hầu,

để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa.
Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

ĐC  Đoàn tử đạo hãy ca tụng Chúa
       Đấng ngự chốn trời cao.

Lời Chúa (2Cr 1,3-5)

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, là Cha nhân từ cùng là Thiên Chúa mọi niềm an ủi, là Đấng an ủi chúng tôi trong mọi nỗi gian truân, để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian truân, với niềm an ủi mà Thiên Chúa đã an ủi chúng tôi. Bởi vì cũng như các nỗi đau khổ của Đức Giê-su Ki-tô chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi cũng được an ủi chứa chan thể ấy.

Xướng đáp

  Chúa là sức mạnh của con.
*    Con xin chúc tụng Chúa.
X    Chúa là ơn cứu rỗi của con *

Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Lc 1,68-79)

ĐC  Ai ghét mạng sống mình ở đời này, sẽ gìn giữ nó cho sự sống vĩnh cửu.

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa:

sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

và cho ta chẳng còn sợ hãi,
để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: *
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

ĐC  Ai ghét mạng sống mình ở đời này, sẽ gìn giữ nó cho sự sống vĩnh cửu.

Lời cầu

Kết hiệp trong lời ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì Chân Phước Giuse Kowalski đã làm chứng cho đến chết tử đạo, chúng ta hãy cầu nguyện với Đấng Cứu Chuộc chúng ta:

        Lạy Chúa, Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng Máu Thánh Chúa.

Với việc tử đạo, các môn đệ đầu tiên đi theo sát Chúa Ki-tô là Đấng đã tự hiến vì phần rỗi thế gian: – xin ban ơn giúp chúng con ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô là Đấng đã đổ máu mình ra để tha thứ tội lỗi chúng con và tội lỗi của tất cả mọi người.

Lạy Chúa Ki-tô, nơi Chân Phước Giuse Kowalski, Chúa đã khơi lên ước muốn mãnh liệt là chịu đau khổ và khinh khi vì tình yêu Chúa: – xin ban ơn giúp chúng con chấp nhận và vác lấy thập giá của đời sống hằng ngày với lòng kiên trì và hân hoan.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã ban cho các thánh tử đạo sức mạnh tuyên xưng đức tin cho đến đổ máu: – xin ban cho thanh thiếu niên lòng can đảm và kiên trì để tăng triển đức tin giữa những cám dỗ của trần gian.

Lạy Chúa Ki-tô, bất chấp những gian truân, Chân Phước Giuse Kowalski, nhờ trung thành với tác vụ Linh mục, đã đem lại niềm hy vọng cho các bạn đang chịu đau khổ: – xin ban ơn giúp tất cả chúng con kiên vững làm chứng về đời sống Ki-tô hữu.

Nơi trường học của Thánh Gio-an Bosco, Chân Phước Tử đạo đã học về tình yêu đối với Mẹ Thiên Chúa: – xin ban ơn giúp chúng con sống như những người con của Ngài.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu, Chúa đã ban cho Chân Phước Giuse Kowalski ơn thông phần vào cuộc thương khó của Chúa Ki-tô. Xin ban giúp chúng con trong sự yếu đuối của chúng con. Vì Chân Phước Giu-se Kowalski không do dự chết vì Chúa, xin cũng ban cho chúng con sức mạnh sống cuộc đời chúng con, khi tuyên xưng Danh Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH TRƯA

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.


Giờ Ba

Thánh Thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thường mến.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Chúa đã cho các ngài chiến thắng
       trong trận đấu gay go, để cho các ngài biết
       rằng đức khôn ngoan mạnh hơn tất cả.

Tv 120

Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,
Chúa đã thương đáp lời. *
Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con
khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.

Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi!
Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây,
và còn thêm chi nữa? *
Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,
thêm những hòn than đước đỏ hồng!

Thật bất hạnh cho tôi
phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc,
phải sống cùng dân du mục Kê-đa.

Tấm thân này trải bao năm tháng
sống cùng những kẻ ghét hoà bình. *
Tôi vốn chuộng hoà bình.
Nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh.

Tv 121

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *

Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Tv 122

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!”

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.” *
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

ĐC  Chúa đã cho các ngài chiến thắng
       trong trận đấu gay go, để cho các ngài biết
       rằng đức khôn ngoan mạnh hơn tất cả.

Lời Chúa (1Pr 5,10-11)

Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Ki-tô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.

X  Các thánh là những người trông cậy Chúa,
Đ  Nên các ngài mạnh mẽ, không nản chí sờn lòng.


Giờ Sáu

Thánh Thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Chúa sẽ ban cho họ
       vòng hoa dành cho người chiến thắng,
       và tước hiệu vinh quang.

Tv 123

Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
Đấng đang ngự trên trời.

Quả thực như mắt của gia nhân
hướng nhìn tay ông chủ,
như mắt của nữ tỳ
hướng nhìn tay bà chủ,

mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa
là Thiên Chúa chúng ta,
tới khi Người xót thương chút phận.

Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương,
bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.

Tv 124

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en hãy nói rằng:
Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,
lúc đùng đùng giận ta như vậy;

hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; *
hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

Xin chúc tụng Đức Chúa
đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.

Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; *
lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn.

Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.

Tv 125

Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xi-on
chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.

Như núi đồi bao bọc thành Giê-ru-sa-lem,
Chúa bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành,
kẻo người lành tra tay làm điều ác.

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu
và những ai lòng dạ thẳng ngay.

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.

ĐC  Chúa sẽ ban cho họ
       vòng hoa dành cho người chiến thắng,
       và tước hiệu vinh quang.

Lời Chúa (x. Dt 11,33)

Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, thực hành công lý, đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa, trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

Xướng đáp

X  Ưu sầu của anh em
Đ  sẽ biến thành hoan lạc.


Giờ Chín

Thánh Thi

Lạy Thiên Chúa, Đầng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Họ ra đi, đi mà nức nở
       mang hạt giống vãi gieo.

Tv 126

Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” *
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; *
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Tv 127

Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế! *
Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.

Tv 128

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người. *
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái; *
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.

Đó chính là phúc lộc
Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
Xin Chúa từ Xi-on
xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu. *
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

ĐC  Họ ra đi, đi mà nức nở
       mang hạt giống vãi gieo.

Lời Chúa (Kn 3,1-2a.3b)

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.

X  Lúc trở về, về reo hớn hở,
Đ  vai nặng gánh lúa vàng.


Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu, Chúa đã ban cho Chân Phước Giu-se Kowalski ơn thông phần vào cuộc thương khó của Chúa Ki-tô. Xin ban giúp chúng con trong sự yếu đuối của chúng con. Vì Chân Phước Giu-se Kowalski không do dự chết vì Chúa, xin cũng ban cho chúng con sức mạnh sống cuộc đời chúng con, khi tuyên xưng Danh Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH CHIỀU

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Cùng hoan chúc các anh hùng tử đạo,
Này huân công, này sự nghiệp rỡ ràng.
Vui ngập lòng, ta miệng hát vang vang,
Hiển hách quá, dòng hùng binh thắng trận!

Lòng cam chịu đời ghét ghen thù oán,
Ôi Giê-su, Vua hiền hậu thiên toà,
Bởi họ nhìn muôn sự chỉ phù hoa
Và cương quyết theo Ngài làm môn đệ!

Muôn thử thách, vì Ngài đâu sá kể,
Không hé một lời oán trách thở than!
Chẳng xôn xao, lòng thơ thới yên hàn,
Trước sau vẫn hiền hoà, luôn kiên nhẫn.

Thật khôn tả, nguồn vinh quang vô tận
Chúa dành cho bậc tử đạo anh hùng:
Áo huy hoàng thắm đỏ máu tôi trung,
Đây rực rỡ mũ triều thiên chiến thắng.

Xin cầu khẩn Chúa Thiên Hoàng cao sáng
Lượng hải hà tha tội lỗi thần dân
Khỏi gian nguy, đời nay sống an nhàn,
Mai ngày được hát mừng Ngài muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC 1  Các thánh được mồ yên mả đẹp,
          và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.

Tv 114 (116A)

Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, *
Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.

Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,
lưới âm ty chụp xuống trên mình. *
Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa:
“Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con! “

Chúa là Đấng nhân từ chính trực,
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
hằng gìn giữ những ai bé mọn, *
tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,
vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành; *
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,
giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân.

Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

ĐC  Các thánh được mồ yên mả đẹp,
       và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.

ĐC 2  Tôi được thấy hồn thiêng của những người đã bị sát hại
          vì họ đã quyết tâm giữ Lời Chúa và trung kiên làm chứng cho Người.

Tv 115 (116B)

Tôi đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề!” *
Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng: “Mọi người đều giả dối!”

Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho? *
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *
Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *
tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!

ĐC  Tôi được thấy hồn thiêng của những người đã bị sát hại
       vì họ đã quyết tâm giữ Lời Chúa và trung kiên làm chứng cho Người.

ĐC 3  Đây là những thánh nhân đã hy sinh tính mạng
để làm chứng cho Thiên Chúa,
và đã giặt áo trong máu Con Chiên.

Tc Kh 4,11; 5,9.10.12

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.

Lạy Chúa Kitô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,

vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.

Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.

ĐC  Đây là những thánh nhân đã hy sinh tính mạng
       để làm chứng cho Thiên Chúa,
       và đã giặt áo trong máu Con Chiên.

Lời Chúa (1Pr 4,13-14)

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em.

Xướng đáp

 Lạy Chúa, Chúa thử thách chúng con,
*    và Chúa đã cứu giúp chúng con.
   Chúa đã thanh luyện chúng con trong lửa như bạc. *

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46-55)

ĐC  Trong Nước Trời là nơi cư trú của các Thánh, các ngài sẽ được nghỉ ngơi đời đời.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.

ĐC  Trong Nước Trời là nơi cư trú của các Thánh, các ngài sẽ được nghỉ ngơi đời đời.

Lời cầu

Chúa Giê-su Ki-tô được nâng cao trên thập giá, đã kéo mọi người lên với Ngài. Chúng ta hãy dâng lên Ngài lời ngợi khen và cầu nguyện của chúng ta:

        Lạy Chúa, toàn thể trái đây yêu mến và thờ lạy Chúa.

Chân Phước Giuse Kowalski, trong việc tử đạo, đã làm chứng về Mục Tử duy nhất dâng hiến mạng sống mình cho đoàn chiên: – xin ban ơn trợ giúp việc phục vụ của các Giám mục và Linh mục được gợi hứng nơi tình yêu hiền dịu của Chúa đối với Chúa Cha.

Chân Phước Tử đạo đã để lại cho chúng con Gia tài Thập giá được sống trong Ánh sáng Phục sinh: – xin cho Cây Thập giá này sinh nhiều hoa trái trong đời sống Tin Mừng đích thật và trong việc loan báo cho con người ngày nay biết rằng Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Chuộc duy nhất của loài người.

Chân Phước Tử đạo với việc đổ máu mình ra đã trở nên người noi gương cuộc thương khó của Chúa Ki-tô: – nhờ lời Ngài chuyển cầu, xin ban ơn giúp chúng con liên đới với cuộc Thương khó của Chúa, đang kéo dài nơi những người bị áp bức, sống bên lề xã hội và tất cả những người đau khổ.

Lạy Chúa, trên Thập giá, Chúa đã xin Chúa Cha tha thứ cho những người đóng đinh Chúa và Chúa đã tìm thấy người noi gương Chúa nơi Chân Phúc Tử đạo trong lời cầu nguyện cho những người cầm tù mình, – xin ban ơn giúp chúng con cũng biết yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người hành hạ mình.

Lạy Chúa là Đấng tạo nên sự sống, xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con bị bạo lực và chiến tranh tàn sát, – xin ban cho họ đới sống vĩnh cửu trong Nước Chúa.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu, Chúa đã ban cho Chân Phước Giuse Kowalski ơn thông phần vào cuộc thương khó của Chúa Ki-tô. Xin ban giúp chúng con trong sự yếu đuối của chúng con. Vì Chân Phước Giuse Kowalski không do dự chết vì Chúa, xin cũng ban cho chúng con sức mạnh sống cuộc đời chúng con, khi tuyên xưng Danh Chúa. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG