Thánh Maria Dominica Mazzarello

Ngày 13 Tháng 5

Thánh MARIA DOMINICA MAZZARELLO
Đồng Trinh  –  Đồng Sáng Lập Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
Lễ kính (Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ: Lễ trọng)


Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca sinh tại Mornese, Alessandria (nước Ý), ngày 9 tháng 5 năm 1837, là con cả trong 7 người con của một gia đình nông dân lao động vất vả, nhưng có một đời sống Ki-tô hữu đạo đức chân thành. Khi lên 15 tuổi, ngài tận hiến mình cho Chúa với lời hứa đồng trinh. Sau một thời gian, ngài gia nhập Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dấn mình sâu xa hơn nữa trong những việc phục vụ tông đồ và làm việc bác ái. Cuộc gặp gỡ Don Bosco năm 1864 đã đánh dấu một điểm quyết định trong đời ngài. Thánh Gio-an Bosco cũng đã làm việc theo kế hoạch tông đồ cho thiếu nữ, và với sự cộng tác của Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca, ngài đã lập Tu hội Con Đức Mẹ Phù Hộ. Năm 1872, Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca khấn dòng và được chọn làm bề trên. Trong vai trò Bề trên, ngài đã thi thố những khả năng phi thường của người mẹ và người sinh động.

Ngày 14 tháng 5 năm 1881, mới 44 tuổi, ngài qua đời tại Nhà Mẹ ở Nizza Monferrato, Asti. Ngày 24 tháng 6 năm 1951, Đức Pi-ô XII phong thánh cho ngài và nhìn nhận ngài là Đồng Sáng lập Tu hội Con Đức Mẹ Phù Hộ.

KINH CHIỀU I

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Hôm nay chúng con hân hoan mừng lễ,
Dâng lời chúc tụng và nguyện cầu,
Mẹ Thánh Mazzarello,
là Nữ tỳ của Thiên Chúa.

Từ mặt trời trên đồi núi của Chúa,
Ngài khiêm nhường và nhiệt thành,
đã nở hoa trong việc dâng hiến đời mình,
ngày nay vẫn còn là ánh sáng cho chúng con.

Ngài đã sống theo Tin Mừng,
theo đường lối của Cha Thánh Bosco,
khôn ngoan trong cõi lòng,
trong lời nói và việc làm.

Xin cầu cho chúng con,
giúp chúng con khôn ngoan và tỉnh thức
tiến bước trên đường lối,
ngài đã vạch ra cho chúng con.

Xin chúc tụng và ngợi khen Chúa Ki-tô,
Là Khôn ngoan của Thiên Chúa hằng sống,
Xin dâng lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,
đến muôn thuở muôn đời.

hoặc bài Thánh thi khác được Giáo hội chấp thuận:

Thiên Tử Giê-su, Ngài giáng thế
Làm Con yêu dấu Mẹ Đồng Trinh,
Ngài là vương miện hàng trinh nữ,
Mong Ngài thương đoái kẻ nguyện xin.

Ngài ưa đặc biệt màu huệ trắng,
Thích người khiết tịnh đến gần bên,
Thưởng công bội hậu lòng nhân thế,
Sống giữa bùn nhơ vẫn tinh tuyền.

Trinh nữ theo Ngài đi khắp ngả,
Vui mừng hớn hở trước Tôn Nhan,
Hầu quanh cất giọng ca thánh thoát,
Trầm bổng vang đưa khúc khải hoàn.

Xin đổ muôn vàn ơn trọng đại
Cho hồn giữ mãi nét trinh trong
Kẻo vương tội lỗi mang thương tích
Tan nát sầu đau một cõi lòng.

Giê-su Cứu Chúa, Con Trinh Mẫu,
Trăm triệu lời ca chúc tụng Ngài,
Thánh Phụ, Thánh Thần, ôi nhân hậu,
Đoàn con thượng tiến nhạc thiên thai.

Ca vịnh

ĐC 1  Ta hãy chúc tụng Chúa; Ngài nâng cao người khiêm nhường. Ha-lê-lui-a!

Tv 112 (113)

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *

Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người.

Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

ĐC  Ta hãy chúc tụng Chúa; Ngài nâng cao người khiêm nhường. Ha-lê-lui-a!

ĐC 2  Chúa thật vĩ đại. Hãy kể vinh quang của Ngài ở giữa chư dân. Ha-lê-lui-a!

Tv 147 (147B)

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!
Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *

Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hoả tốc chạy đi. *

Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.

Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *
Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. *
Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.

ĐC  Chúa thật vĩ đại. Hãy kể vinh quang của Ngài ở giữa chư dân. Ha-lê-lui-a!

ĐC 3  Chúc tụng Chúa luôn mãi. Chúa Cứu chuộc chăm sóc chúng ta. Ha-lê-lui-a!

Tc Ep 1, 3-10

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

ĐC 3  Chúc tụng Chúa luôn mãi. Chúa Cứu chuộc chăm sóc chúng ta. Ha-lê-lui-a!

Lời Chúa (Pl 1,8-11)

Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

Xướng đáp

  Chúa ban cho chúng ta Thần Khí tình yêu và khôn ngoan.
*    Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a!
X    Ngài ban cho chúng ta Thần Khí Sự Thật, *

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46-55)

ĐC  Lạy Chúa, chúng con suy gẫm về những kỳ công của Tình Yêu Chúa. Ha-lê-lui-a!

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.

ĐC  Lạy Chúa, chúng con suy gẫm về những kỳ công của Tình Yêu Chúa. Ha-lê-lui-a!

Lời cầu

Với niềm tin tưởng, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha chúng ta. Trong Hội Thánh, Ngài nâng cao những người phụ nữ thánh thiện và khôn ngoan. Ngài cũng kêu gọi họ cộng tác với Ngài trong công cuộc cứu chuộc của Con Một Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện:

          Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Chúa đã phong phú hoá Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello với đức tin đơn sơ và sống động. Chúa đã dẫn đưa ngài trên đường thánh thiện: – xin ban ơn giúp chúng con quảng đại tận hiến mình cho sứ mệnh giáo dục giới trẻ.

Chúa đã làm cho Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello rộng mở và dễ dạy đối với hoạt động của Thần Khí Chúa: – xin hướng dẫn giới trẻ ngày nay trong việc chọn ơn gọi mà Chúa kêu gọi họ phục vụ Hội Thánh và thế giới.

Với tình yêu nồng cháy và chuyên cần, Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello sống đức nghèo khó Phúc Âm với tâm hồn vui tươi hân hoan: – xin ban ơn giúp chúng con trung thành với đoàn sủng Cha Thánh Gio-an Bosco, và nhất quán trong việc làm chứng cho các giá trị Ki-tô giáo.

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a là Người hướng dẫn và Gương mẫu đời sống của Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello: – xin cho Mẹ Ma-ri-a tiếp tục là Mẹ và Bà Giáo cho mỗi người chúng con, cho cộng thể chúng con và cho mỗi gia đình Kitô hữu.

Chúa tiếp nhận của lễ đời sống trẻ trung của Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello vì lợi ích của Hội Thánh: – trong lòng thương xót của Chúa, xin đón nhận tất cả những người tin tưởng và hy vọng vào Chúa.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha là nguồn mạch mọi sự lành, nơi Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello, Cha ban cho chúng con một gương sáng về đời sống Ki-tô hữu và tu trì trong đức khiêm nhường sâu thẳm và đức ái nồng nàn; xin Cha ban ơn giúp chúng con hằng ngày làm chứng về Tình Yêu Phụ Tử của Cha với tinh thần đơn sơ. Chúng con cầu xin …

hoặc nơi Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha ưu ái những người khiêm hạ, và đổ vào tâm hồn đơn sơ ngay thật đầy tràn tinh thần thánh thiện của Cha; xin nhậm lời chúng con cầu nguyện trong ngày lễ trọng kính Thánh Mazzarello là người đã chia sẻ với Thánh Gio-an Bosco về lòng yêu thương giới trẻ, và cùng với ngài sáng lập một Gia đình Tu sĩ mới. Xin ban ơn giúp chúng con biết mau mắn vâng theo lời người dạy dỗ và trung thành với công cuộc giáo dục của người. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH SÁCH

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Thánh Mazzarello là cành.
Cây Nho thật là Chúa Giê-su Ki-tô:
Nhờ sống Tin Mừng của Chúa Ki-tô,
Ngài nẩy sinh mầm sự sống.

Say đắm trong tình yêu,
Ngài thưa với Chúa rằng:
“Con có thể từ bỏ mọi sự,
nhưng không từ bỏ tình yêu
con yêu mến Chúa!”

Ngài đã chết đi cho chính mình,
khám phá niềm vui nơi Chúa Ki-tô.
Ngài để lại cho chúng con
một chứng từ Tình Yêu
luôn yêu thương ngày càng hơn.

Xin Ngài dạy chúng con dâng hiến
Làm hy lễ tình yêu trong sáng,
cùng với chúng con, ngợi khen Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

hoặc bài Thánh thi khác được Giáo hội chấp thuận:

Lễ mừng chư vị thánh đồng trinh,
Hiền nữ đem dâng trọn chữ tình,
Theo Chúa Ki-tô, đời tận hiến,
Hương lòng thanh khiết, tuổi xuân xanh.

Tâu Vua chí thánh, hàng trinh nữ
Toả ngát hương thơm huệ trắng ngần,
Xin khấng bảo toàn ơn khiết tịnh,
Tiểu trừ mưu độc qủy Xa-tan.

Ngài đã đầu thai cách lạ lùng
Nơi lòng Đức rất trinh trong,
Trăm muôn lầm lỗi, xin xoá bỏ,
Ngàn vạn tội khiên, nguyện khoan hồng.

Chúng con cảm tạ cầu xin Chúa
Hướng dẫn ngày đêm kẻo lạc đường,
Mở lượng từ bi lòng nhân hậu
Giữ gìn những kẻ Chúa yêu thương.

Giê-su Cứu Chúa, Con Trinh Mẫu,
Vạn tiếng tung hô chúc tụng Ngài,
Thánh Phụ, Thánh Thần, ôi nhân hậu,
Đoàn con thượng tiến nhạc thiên thai.

Ca vịnh

ĐC 1  Con nhảy mừng chúc tụng: Chúa đã thực hiện những điều vĩ đại. Ha-lê-lui-a!

Tv 18 (19) A

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm. *
Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
đêm này kể lại với đêm kia.

Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, *
mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Chúa căng lều cho thái dương tại đó, *
thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng,
và vui sướng lên đường như tráng sĩ.

Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,
rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, *
chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.

ĐC  Con nhảy mừng chúc tụng: Chúa đã thực hiện những điều vĩ đại. Ha-lê-lui-a!

ĐC 2  Con tìm kiếm Chúa với con tim nồng cháy; con qúy chuộng Tình Yêu Chúa hơn mọi sự. Ha-lê-lui-a!

Tv 44 (45) I

Lòng trào dâng những lời cẩm tú,
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân, *
lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút.

Giữa thế nhân, ngài vô song tuyệt mỹ,
nét duyên tươi thắm nở môi Ngài, *
nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.

Bảo kiếm hãy đeo lưng, này kiện tướng, *
lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên
bênh sự thật, lòng nhân và công lý.

Tay hữu ngài rắc gieo kinh hãi,
tên nhọn vừa buông, dân gục ngã dưới chân Ngài, *
địch thủ vương triều bị bắn trúng tim.

Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho ngài
sẽ trường tồn vạn kỷ,
vương trượng ngài, vương trượng công minh; *
ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác.

Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài
đã tôn phong ngài vượt trổi các đồng liêu
mà xức cho dầu thơm hoan lạc.

Quế trầm mộc dược, hương toả long bào,
nhã nhạc điện ngà khiến ngài vui thoả.

Hàng cung nữ, có những vì công Chúa, *
bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai,
trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.

ĐC  Con tìm kiếm Chúa với con tim nồng cháy; Con qúy chuộng Tình Yêu Chúa hơn mọi sự. Ha-lê-lui-a!

ĐC 3  Tình Yêu Chúa Ki-tô ở trong tôi, làm cho tôi phong nhiêu như người mẹ. Ha-lê-lui-a!

Tv 44 (45) II

Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, *
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.

Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
hãy vào phục lạy: “Người là Chúa của bà.” *
Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới,
phú hào trong xứ đến cầu ân.

Đẹp lộng lẫy, này đây công Chúa,
mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, *
phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương,
cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.

Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.

Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế,
ngài phong làm vương bá khắp trần gian.

Danh thơm ngài, thần xin truyền tụng
thế hệ này tới thế hệ kia. *
Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi,
tiếng ngợi ca bất tận muôn đời.

ĐC 3  Tình Yêu Chúa Ki-tô ở trong tôi, làm cho tôi phong nhiêu như người mẹ. Ha-lê-lui-a!

Xướng đáp

X  Chúa dẫn con trên đường sự sống. Ha-lê-lui-a!
Đ  Chúa ban cho con niềm vui tràn đầy, khi ở bên cạnh Chúa. Ha-lê-lui-a.


Bài đọc 1 (Rm 12,1-16a)

Đời sống Ki-tô hữu, thờ phượng thiêng liêng.

Trích Thư Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi Tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.

Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.

Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn.

Xướng đáp (x. Pl 2,2.3-4; 1Tx 5,15)

X  Anh em hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến; hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.
Đ  Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, những hãy tìm lợi ích cho người khác. Ha-lê-lui-a!

X  Hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người.
Đ  Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, những hãy tìm lợi ích cho người khác. Ha-lê-lui-a!

Bài đọc 2

Hãy mặc lấy tình yêu của Chúa Giê-su.

Trích Thư của Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello.

Các con thân mến, các con hãy biết cách yêu mến nhau. Mẹ cảm thấy được yên ủi biết là chừng nào, khi nhận được tin tức từ các nhà và biết được tình yêu ngự trị giữa các con, vui lòng vâng phục, và yêu mến Luật Thánh. Tâm hồn mẹ cảm thấy được yên ủi rất nhiều và tiếp tục cầu xin những phúc lành được tuôn đổ xuống tất cả các con; cầu nguyện cho các con mặc lấy Thần Khí của Chúa Giê-su tốt lành, và nhờ đó làm nhiều điều tốt lành cho các con và cho những người nghèo xung quanh đang rất cần đến sự giúp đỡ. Nhưng Thần Khí của Chúa là gì? Đó là Thần Khí khiêm nhường, kiên nhẫn và đầy tình yêu – thứ tình yêu đã được chính Chúa Giê-su tỏ lộ, vì Ngài không bao giờ mệt mỏi khi hy sinh cho chúng ta, đến độ các con đã biết. Vì thế hãy can đảm lên! Chúng ta hãy noi gương Chúa Giê-su yêu dấu của chúng ta trong mọi sự, nhưng nhất là trong khiêm nhường và yêu mến.

Thực vậy, các con yêu dấu trong Chúa Giê-su, hãy can đảm: Chúa Giê-su yêu thương chúng ta. Quả thật có lúc các con đau đớn và khốn khó khi phải chịu đau khổ, nhưng Chúa muốn các con giúp Ngài vác Thập Giá của Ngài trên thế gian này. Ngài là người đầu tiên cống hiến cho chúng ta mẫu gương tốt lành trong việc chịu đau khổ; vì thế chúng ta hãy bước theo Ngài với tinh thần can đảm và từ bỏ khi chịu đau khổ. Các con có thể chắc chắn rằng những người Chúa Giê-su yêu cầu chịu đau khổ nhất, là những người thân thiết với Ngài nhất. Nhưng chúng ta phải làm mọi sự với ý ngay lành và chỉ làm đẹp lòng Ngài.

Các con yêu dấu, hãy can đảm lên; hãy nhớ rằng mọi sự ở thế gian này đều qua đi; vì thế đừng để điều gì làm các con bối rối, vì mọi sự đều là phương tiện giúp chúng ta tìm được hạnh phúc thật. Các con hãy vui tươi. Hãy luôn vui tươi, đừng bao giờ khó chịu và làm cho người khác khó chịu, nhưng ngay khi các con nhận thấy một chị em cần nâng đỡ hay cổ vũ, hãy mau mắn giúp chị em đó; các con hãy giúp đỡ và yên ủi nhau. Hãy có lòng mến; hãy yêu thương nhau. Hãy cố gắng tối đa trong việc gìn giữ tinh thần hiệp nhất với Chúa, luôn sống trong sự hiện diện của Ngài. Hãy luôn sống vui tươi và khiêm nhường.

Xướng đáp (Cl 3,17)

X  Anh em có làm gì hay nói gì,
Đ  Hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su

X  Hãy nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha
Đ  Hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su

hoặc:

Từ đức ái hăng nồng, ngài đã có được sức mạnh phi thường.

Trích “Huấn từ” của Đức Giáo Hoàng Pi-ô XI
(Ngày 3-5-1936, Nhà in D. Bertetto, III, Torino 1961, 480-484, tiếp theo)

Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello là người con rất yêu mến Mẹ Ma-ri-a, với gương mẫu, ngài dạy về giá trị đời sống có được nhờ ẩn mình và tăng triển dưới cái nhìn và bảo vệ của một Người Mẹ vĩ đại. Thật vậy đời sống ngài có mọi đức tính của sự đơn sơ khiêm nhường. Là hình ảnh đơn sơ, rất đơn sơ, nhưng có nhiều đặc ân, phẩm chất và khả năng.

Lòng khiêm nhường của ngài! Thật là vĩ đại, vĩ đại đến độ làm cho chúng tôi ngạc nhiên khi nhận ra Thiên Chúa được chúc tụng nơi tâm hồn khiêm hạ thực sự sâu thẳm. Vì lòng khiêm hạ đó, chúng ta có thể nói rằng ngài đã lôi cuốn Thiên Chúa và Thiên Chúa đã giúp ngài thực hiện nhiều điều kỳ diệu cao cả.

Cô thôn nữ nhỏ bé, đơn sơ và nghèo hèn đã sớm tỏ ra mình là người có năng khiếu, là một trong những người có năng khiếu nhất: năng khiếu cai quản. Đây là điều trọng đại. Ngài đã tỏ mình có năng khiếu này đến độ một người như Thánh Gio-an Bosco đã sớm nhận ra và giúp nó trở nên có giá trị. Sự thích hợp và hiệu năng của việc tuyển chọn này được biểu lộ không chỉ nơi việc lập một Gia đình mới là Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, nhưng còn nơi sự phát triển mau lẹ và đầy kinh ngạc của Dòng này.

Nơi tâm hồn đơn sơ, Thiên Chúa nhìn thấy ánh sáng, mô hình và những đường nét mà người ta không thể cưỡng lại, vì nơi sự xinh đẹp mỹ miều, nơi những đường nét căn bản và xây dựng phản ảnh diện mạo của Con Một Ngài, là Đấng đã nói: “Hãy học nơi tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Nếu chúng ta học được điều này, chúng ta thực sự hiểu được tất cả những điều cần thiết để cứu rỗi các linh hồn và đưa thế giới về với Chúa Ki-tô.

Là người Con Đức Mẹ gương mẫu trước kia, ngài đề xuất cho chúng ta bài học vĩ đại về lòng khiêm nhường của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Thực vậy, trong Thánh ca Magnificat – Linh hồn tôi, vì sự khiêm nhường, Mẹ Thiên Chúa đã quy chiếu sự ưu tuyển và vinh dự của mình cho Thiên Chúa: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”. Mẹ Thiên Chúa đã công bố mình là “Nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,48).

Thật là tốt đẹp khi chiêm ngắm Mẹ Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca trong ánh sáng này, trong chính ánh sáng của Mẹ Ma-ri-a. Thánh nữ cũng có thể lập lại: Chúa đã đoái thương nhìn tới sự khiêm hạ và đơn sơ của tôi, và chính vì thế “mọi thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48).

Xướng đáp

X  Mẹ thật là vĩ đại, vì Mẹ đã hạ mình trong mọi sự.
Đ  Nơi Chúa, Mẹ tìm thấy ơn sủng. Ha-lê-lui-a!

X  Mẹ hướng về sự công chính, lòng đạo đức, đức tin, đức ái, lòng kiên nhẫn và hiền dịu.
Đ  Nơi Chúa, Mẹ tìm thấy ơn sủng. Ha-lê-lui-a!

Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum)

Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh

Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện

Lạy Cha là nguồn mạch mọi sự lành, nơi Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello, Cha ban cho chúng con một gương sáng về đời sống Kitô hữu và tu trì trong đức khiêm nhường sâu thẳm và đức ái nồng nàn; xin ban ơn giúp chúng con hằng ngày làm chứng về Tình Yêu Phụ Tử của Cha với tinh thần đơn sơ. Chúng con cầu xin …

hoặc nơi Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha ưu ái những người khiêm hạ, và đổ vào tâm hồn đơn sơ ngay thật đầy tràn tinh thần thánh thiện của Cha; xin nhậm lời chúng con cầu nguyện trong ngày lễ trọng kính Thánh Mazzarello là người đã chia sẻ với Thánh Gio-an Bosco về lòng yêu thương giới trẻ, và cùng với ngài sáng lập một Gia đình Tu sĩ mới. Xin ban ơn giúp chúng con biết mau mắn vâng theo lời người dạy dỗ và trung thành với công cuộc giáo dục của người. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH SÁNG

Giáo đầu (Tv 94)

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàn   cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

ĐC  Chúng ta hãy thờ lạy Chúa Ki-tô, vì Ngài đã mặc khải các mầu nhiệm của Ngài cho người khiêm tốn. Ha-lê-lui-a!

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, *
vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là Đại Vương trổi vượt chư thần,
nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *
Người phán: “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
chúng nào biết đến đường lối của Ta,
nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”

ĐC  Chúng ta hãy thờ lạy Chúa Ki-tô, vì Ngài đã mặc khải các mầu nhiệm của Ngài cho người khiêm tốn. Ha-lê-lui-a!

Thánh thi

Thánh Ma-ri-a Mazzarello
là Trinh nữ khôn ngoan,
đầy tràn sức mạnh.

Ngài sống ở Mornese,
Với lòng kiên nhẫn và khiêm tốn,
làm việc và cầu nguyện.

Ngài khám phá nơi Đức Trinh Nữ
Nguồn mạch niềm vui
tràn trề không hề cạn.

Qua nhiều năm tháng
sống trong bóng tối,
ngài rạng chiếu Đức Ki-tô hằng sống.

Với Chúa Ki-tô, gánh nặng nên nhẹ nhàng,
nhọc mệt nên êm dịu,
gai nhọn nở thành hoa.

Theo bước đường Don Bosco,
ngài hoàn toàn dâng hiến đời mình
vì phần rỗi thanh thiếu nữ.

Xin cùng với chúng con ngợi khen Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
bây giờ và luôn mãi.

hoặc bài Thánh thi khác được Giáo hội chấp thuận:

Tay trinh nữ cầm đèn sáng chói,
Nàng bước vào tiệc cưới thiên thu,
Chính là hôn lễ Đức Vua,
Nước Trời hoan hỷ tung hô chức mừng.

Nàng dự yến trong cung danh dự,
Sánh duyên cùng Thiên Tử quang vinh,
Chữ trinh xe kết chữ tình,
Nết na đức hạnh công trình bao năm.

Xin chỉ dạy cách ăn thói ở,
Lấy hồng ân che chở phù trì,
Mưu thù cho dẫu tinh vi,
Quyết tâm chống lại, gian nguy chẳng sờn.

Xin Đức Mẹ là gương trinh thục
Hằng cầu thay nguyện giúp chúng nhân,
Ơn thiêng Thánh Tử tuôn tràn,
Tha hương lãnh nhận muôn vàn đỡ nâng.

Lời vinh tụng, qùy dâng lên Chúa
Đã ban cho trinh nữ thành công,
Triều thần thiên quốc một lòng
Nghìn thu ca ngợi hát mừng Thánh Danh.

Ca vịnh

ĐC 1  Từ trước khi hừng đông, con đã tìm kiếm Chúa:
          Đời sống của con là yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a!

Tv 62 (63), 2-9

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

ĐC  Từ trước khi hừng đông, con đã tìm kiếm Chúa:
       Đời sống của con là yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a!

ĐC 2  Hãy chúc tụng Chúa trong các công trình của Ngài:
          Ngài mặc khải Ngài cho tâm hồn trong sạch. Ha-lê-lui-a!

Tc Đn 3, 57-88.56

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường, *
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh Vinh danh” cuối thánh ca này)

ĐC  Hãy chúc tụng Chúa trong các công trình của Ngài:
       Ngài mặc khải Ngài cho tâm hồn trong sạch. Ha-lê-lui-a!

ĐC 3  Chúng ta hãy cùng nhau hân hoan và vui mừng:
          Niềm vui của Chúa là sức mạnh chúng ta. Ha-lê-lui-a!

Tv 149

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

Để trả thù muôn nước và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua Chúa và xích cổ vương hầu,

để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa.
Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

ĐC  Chúng ta hãy cùng nhau hân hoan và vui mừng:
       Niềm vui của Chúa là sức mạnh chúng ta. Ha-lê-lui-a!

Lời Chúa (Cl 3,12-15)

Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.

Xướng đáp

XĐ  Quyền năng Chúa thật vĩ đại: Ngài được người khiêm nhường tôn vinh.
    Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a!
X    Ngài hạ bệ những người quyền thế. *

Thánh ca Tin mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Lc 1,68-79)

ĐC  Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa; hãy toả hương thơm ngào ngạt. Ha-lê-lui-a!

hoặc:  Hỡi Trinh Nữ khôn ngoan, Thần Khí Chúa làm cho ngài trở nên Người dạy sự sống. Ha-lê-lui-a!

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa:

sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

và cho ta chẳng còn sợ hãi,
để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: *
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

ĐC  Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa; hãy toả hương thơm ngào ngạt. Ha-lê-lui-a!

hoặc:  Hỡi Trinh Nữ khôn ngoan, Thần Khí Chúa làm cho ngài trở nên Người dạy sự sống. Ha-lê-lui-a!

Lời cầu

Nơi Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta hãy tạ ơn Chúa Cha, vì Người đã nâng những người nam và người nữ thánh thiện trong Giáo Hội và ban các ngài cho chúng ta làm mẫu gương chân thật về sự trung thành với Tin Mừng. Chúng ta hãy thưa với Người:

          Lạy Thiên Chúa Cha chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.

Lạy Cha, Cha đã phong phú hoá Giáo Hội với nhiều ơn huệ và đặc sủng kỳ diệu khác nhau: – xin ban ơn giúp chúng con, nhờ trung thành cách sáng tạo, chúng con có thể hội nhập tinh thần Sa-lê-diêng vào chúng con.

Cha đã đặt Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám mục làm người hướng dẫn dân thánh của Cha: – xin ban ơn giúp chúng con hoàn toàn gắn bó với những lời giáo huấn của các ngài và tỏ lộ sự nhất quán trong mọi hành động của chúng con.

Cha mặc khải những mầu nhiệm Nước Trời cho người đơn sơ và bé nhỏ: – xin ban ơn giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Cha trong mọi thực tại của đời sống để chúng con có thể thực hiện kế hoạch tình yêu của Cha.

Cha kêu gọi mọi người đón nhận Tin Mừng của Chúa Ki-tô, Con Cha: – xin ban ơn giúp chúng con chia sẻ sứ mệnh cứu chuộc của Người trong tinh thần các Mối Phúc.

Nơi Thánh Đô-mê-ni-ca Mazzarellô, Cha ban cho chúng con mẫu gương sống giới răn tình yêu huynh đệ: – xin ban ơn giúp chúng con luôn làm việc trong sự hiệp thông đời sống và hoạt động, vì sự phát triển của Nước Cha.

Lời nguyện

Lạy Cha là nguồn mạch mọi sự lành, nơi Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello, Cha ban cho chúng con một gương sáng về đời sống Ki-tô hữu và tu trì trong đức khiêm nhường sâu thẳm và đức ái nồng nàn; xin ban ơn giúp chúng con hằng ngày làm chứng về Tình Yêu Phụ Tử của Cha với tinh thần đơn sơ. Chúng con cầu xin …

hoặc nơi Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha ưu ái những người khiêm hạ, và đổ vào tâm hồn đơn sơ ngay thật đầy tràn tinh thần thánh thiện của Cha; xin nhậm lời chúng con cầu nguyện trong ngày lễ trọng kính Thánh Mazzarello là người đã chia sẻ với Thánh Gio-an Bosco về lòng yêu thương giới trẻ, và cùng với ngài sáng lập một Gia đình Tu sĩ mới. Xin ban ơn giúp chúng con biết mau mắn vâng theo lời người dạy dỗ và trung thành với công cuộc giáo dục của người. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH TRƯA

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.


Thánh thi (phù hợp với thời gian cử hành)

Mùa Phục Sinh

Đây giờ phút chói loà rực rỡ
Khiến mây mù thập giá bay tan,
Tối tăm biến khỏi trần hoàn
Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.

Chính là lúc Chúa vào âm phủ
Diệt ma vương phá vỡ ngục tù
Vong nhân được trả tự do
Hân hoan chỗi dậy đội mồ bước ra.

Tử thần diệt ắt là thế giới
Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,
Cuộc đời vinh phúc mai ngày
Đoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.

Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại
Đấng lừng danh đánh bại tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ, Thánh Thần quang vinh.


Thường niên

Giờ Ba

Thánh thi

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thường mến.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Vinh quang thay Trinh Nữ đã sinh nở trong tinh thần. Ha-lê-lui-a!

Tv 120

Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,
Chúa đã thương đáp lời. *
Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con
khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.

Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi!
Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây,
và còn thêm chi nữa? *
Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,
thêm những hòn than đước đỏ hồng!

Thật bất hạnh cho tôi
phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc,
phải sống cùng dân du mục Kê-đa.

Tấm thân này trải bao năm tháng
sống cùng những kẻ ghét hoà bình. *
Tôi vốn chuộng hoà bình.
Nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh.

Tv 121

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.

Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Tv 122

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!”

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.” *
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

ĐC  Vinh quang thay Trinh Nữ đã sinh nở trong tinh thần. Ha-lê-lui-a!

Lời Chúa (2Tx 1,11-12)

Lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em: xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô.

X  Đây là Trinh nữ khôn ngoan. Ha-lê-lui-a!
Đ  Chúa đã tìm thấy ngài tỉnh thức. Ha-lê-lui-a!


Giờ Sáu

Thánh Thi

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Vinh quang thay Trinh Nữ đã sinh nở trong tinh thần. Ha-lê-lui-a!

Tv 123

Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
Đấng đang ngự trên trời.

Quả thực như mắt của gia nhân
hướng nhìn tay ông chủ,
như mắt của nữ tỳ
hướng nhìn tay bà chủ,

mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa
là Thiên Chúa chúng ta,
tới khi Người xót thương chút phận.

Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương,
bởi chúng con bị khinh miệt ê chề;

hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.

Tv 124

Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en hãy nói rằng:
Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới,

hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,
lúc đùng đùng giận ta như vậy;

hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ; *
hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.

Xin chúc tụng Đức Chúa
đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.

Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy; *
lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn.

Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.

Tv 125

Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xi-on
chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.

Như núi đồi bao bọc thành Giê-ru-sa-lem,
Chúa bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.

Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành,
kẻo người lành tra tay làm điều ác.

Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu
và những ai lòng dạ thẳng ngay.

Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.

ĐC  Vinh quang thay Trinh Nữ đã sinh nở trong tinh thần. Ha-lê-lui-a!

Lời Chúa (Ep 1,17-20)

Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời.

Thiên Chúa tốt lành với mọi người. Ha-lê-lui-a!
Đ  Tình yêu hiền dịu của Người đối với mọi loài thụ tạo. Ha-lê-lui-a!


Giờ Chín

Thánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đầng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

ĐC  Vinh quang thay Trinh Nữ đã sinh nở trong tinh thần. Ha-lê-lui-a!

Tv 126

Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” *
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; *
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Tv 127

Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế! *
Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.

Tv 128

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người. *
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.

Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái; *
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.

Đó chính là phúc lộc
Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
Xin Chúa từ Xi-on
xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.

Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu. *
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

ĐC  Vinh quang thay Trinh Nữ đã sinh nở trong tinh thần. Ha-lê-lui-a!

Lời Chúa (1Tx 4,1-3)

Thưa anh em, trong Chúa Giê-su, chúng tôi cầu nguyện và van nài, để anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa – và anh em cũng đang sống như thế, – anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em. Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh.

X  Thật tốt đẹp cho con, khi con được ở với Chúa. Ha-lê-lui-a!
Đ  Chúa là sức mạnh và hy vọng của con. Ha-lê-lui-a!


Lời nguyện

Lạy Cha là nguồn mạch mọi sự lành, nơi Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello, Cha ban cho chúng con một gương sáng về đời sống Kitô hữu và tu trì trong đức khiêm nhường sâu thẳm và đức ái nồng nàn; xin ban ơn giúp chúng con hằng ngày làm chứng về Tình Yêu Phụ Tử của Cha với tinh thần đơn sơ. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

KINH CHIỀU II

Giáo đầu

Chủ sự         Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn   Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
                    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                    cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
                    tự muôn đời và chính hiện nay
                    luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Hôm nay chúng con hân hoan mừng lễ,
Dâng lời chúc tụng và nguyện cầu,
Mẹ Thánh Mazzarello,
là Nữ tỳ của Thiên Chúa.

Từ mặt trời trên đồi núi của Chúa,
Ngài khiêm nhường và nhiệt thành,
đã nở hoa trong việc dâng hiến đời mình,
ngày nay vẫn còn là ánh sáng cho chúng con.

Ngài đã sống theo Tin Mừng,
theo đường lối của Cha Thánh Bosco,
khôn ngoan trong cõi lòng,
trong lời nói và việc làm.

Xin cầu cho chúng con,
giúp chúng con khôn ngoan và tỉnh thức
tiến bước trên đường lối,
ngài đã vạch ra cho chúng con.

Xin chúc tụng và ngợi khen Chúa Ki-tô,
Là Khôn ngoan của Thiên Chúa hằng sống,
Xin dâng lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,
đến muôn thuở muôn đời.

hoặc bài Thánh thi khác được Giáo hội chấp thuận:

Thiên Tử Giê-su, Ngài giáng thế
Làm Con yêu dấu Mẹ Đồng Trinh,
Ngài là vương miện hàng trinh nữ,
Mong Ngài thương đoái kẻ nguyện xin.

Ngài ưa đặc biệt màu huệ trắng,
Thích người khiết tịnh đến gần bên,
Thưởng công bội hậu lòng nhân thế,
Sống giữa bùn nhơ vẫn tinh tuyền.

Trinh nữ theo Ngài đi khắp ngả,
Vui mừng hớn hở trước Tôn Nhan,
Hầu quanh cất giọng ca thánh thoát,
Trầm bổng vang đưa khúc khải hoàn.

Xin đổ muôn vàn ơn trọng đại
Cho hồn giữ mãi nét trinh trong
Kẻo vương tội lỗi mang thương tích
Tan nát sầu đau một cõi lòng.

Giê-su Cứu Chúa, Con Trinh Mẫu,
Trăm triệu lời ca chúc tụng Ngài,
Thánh Phụ, Thánh Thần, ôi nhân hậu,
Đoàn con thượng tiến nhạc thiên thai.

Ca vịnh

ĐC 1  Lạy Chúa, con không ngừng tìm kiếm Chúa, và Chúa đã đổ tràn nơi con mọi điều thiện hảo. Ha-lê-lui-a!

Tv 122

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!”

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.

Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.” *
Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

ĐC  Lạy Chúa, con không ngừng tìm kiếm Chúa, và Chúa đã đổ tràn nơi con mọi điều thiện hảo. Ha-lê-lui-a!

ĐC 2  Chúa đã làm cho đời sống con trở nên nơi Tình Yêu Chúa ngự trị. Ha-lê-lui-a!

Tv 127

Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế! *
Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.

ĐC  Chúa đã làm cho đời sống con trở nên nơi Tình Yêu Chúa ngự trị. Ha-lê-lui-a!

ĐC 3  Chúa đã đổ tràn phúc lành của Chúa trên con, và cho con chúc tụng vinh quang Chúa. Ha-lê-lui-a!

Tc Ep 1,3-10

Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, *

được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

ĐC  Chúa đã đổ tràn phúc lành của Chúa trên con, và cho con chúc tụng vinh quang Chúa. Ha-lê-lui-a!

Lời Chúa (Pl 2,1-4)

Anh em thân mên, nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.

Xướng đáp

  Hãy yêu thương nhau:
*    Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a!
X    Hãy tha thiết yêu thương nhau với cả tâm hồn. *

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46-55)

ĐC  Con nghèo hèn và khiêm tốn, Chúa yêu thương con và làm cho con những điều vĩ đại. Ha-lê-lui-a!

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.

ĐC  Con nghèo hèn và khiêm tốn, Chúa yêu thương con và làm cho con những điều vĩ đại. Ha-lê-lui-a!

Lời cầu

Thiên Chúa Cha chúng ta đã tỏ lộ nơi Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello những điều kỳ diệu của Tình Yêu Ngài: tin chắc Ngài sẽ nhậm lời, chúng ta hãy cầu nguyện:

        Lạy Cha Chí Thánh, xin nhậm lời chúng con.

Nơi Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello, Chúa đã gợi hứng một linh đạo Thánh Thể sâu xa: – xin ban giúp mọi Kitô hữu tham dự sống động vào mầu nhiệm Thánh Thể, là trung tâm của đời sống họ.

Chúa đã chọn Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello làm đá góc tường cho đài tri ân sống động đối với Mẹ Phù Hộ: – xin ban cho tất cả các thành phần trong Gia đình Sa-lê-diêng tình yêu con thảo đối với Mẹ Maria và giúp họ quảng bá lòng tôn sùng Mẹ Phù Hộ quyền thế cho nhiều người.

Chúa đã ban cho Mẹ Mazzarellô trái tim đầy quan tâm đối với Nước Chúa: – xin ban ơn giúp giới trẻ biết phổ biến khắp nơi sứ điệp tình yêu và niềm vui của Chúa.

Chúa đã muốn một gia đình tu sĩ mới được thành lập để giáo dục Ki-tô giáo cho thanh thiếu nữ: – xin hướng dẫn thanh thiếu nữ trong việc tìm kiếm ý nghĩa đích thật của đời sống.

Chúa đã kéo Con Chúa ra khỏi quyền lực của sự chết: – xin ban ánh sáng vĩnh cửu cho anh chị em chúng con đã qua đời khi tin và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Cha là nguồn mạch mọi sự lành, nơi Thánh Ma-ri-a Đô-mê-ni-ca Mazzarello, Cha ban cho chúng con một gương sáng về đời sống Kitô hữu và tu trì trong đức khiêm nhường sâu thẳm và đức ái nồng nàn; xin ban ơn giúp chúng con hằng ngày làm chứng về Tình Yêu Phụ Tử của Cha với tinh thần đơn sơ. Chúng con cầu xin …

hoặc nơi Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ:

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha ưu ái những người khiêm hạ, và đổ vào tâm hồn đơn sơ ngay thật đầy tràn tinh thần thánh thiện của Cha; xin nhậm lời chúng con cầu nguyện trong ngày lễ trọng kính Thánh Mazzarello là người đã chia sẻ với Thánh Gio-an Bosco về lòng yêu thương giới trẻ, và cùng với ngài sáng lập một Gia đình Tu sĩ mới. Xin ban ơn giúp chúng con biết mau mắn vâng theo lời người dạy dỗ và trung thành với công cuộc giáo dục của người. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

Chủ sự         Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoàn   Và ở cùng cha.

Chủ sự         Xin Thiên Chúa toàn năng
                    là Chúa Cha và Chúa Con,
                    và Chúa Thánh Thần
                    ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoàn   A-men.

Chủ sự         Chúc anh (chị) em ra về bình an.
Cộng đoàn   Tạ ơn Chúa.

error: Welcome to PHỤNG VỤ SALÊDIÊNG